Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA A VI-A

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE

Unghiuri suplementare, unghiuri complementare

Definiție. Două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180 se numesc


unghiuri suplementare și fiecare dintre cele două unghiuri este suplementul
celuilalt.
Exemplu:

Definiție. Două unghiuri cu suma măsurilor egală cu 90 se numesc


unghiuri complementare și
fiecare dintre cele două unghiuri
este complementul celuilalt.
Exemplu:

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Proprietăți:
 Dacă două unghiuri ascuțite sunt congruente, atunci și complementele lor
sunt congruente.
 Dacă două unghiuri sunt congruente, atunci și suplementele lor sunt
congruente.

Aplicații
1. Calculați măsura complementului unui unghi cu măsura de:
a. 61 b. 3223
Rezolvare:
a. 90° − 61° = 29°
b. 90° − 32°23 = 8960 − 3223 = 5737

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
2. Calculați măsura suplementului unui unghi cu măsura de:
a. 61 b. 11243
Rezolvare:
a. 180° − 61° = 119°
b. 180° − 112°43 = 17960 − 112°43 = 6717
3. Fie două unghiuri suplementare. Știind că măsura unuia este de cinci ori
mai mică decât măsura celuilalt, determinați măsurile celor două unghiuri.
Rezolvare:
Notăm măsurile celor două unghiuri cu 𝑥°, 5𝑥°.
Obținem: 𝑥° + 5𝑥° = 180°  6𝑥° = 180°  𝑥 = 30
Răspuns: 30°, 150°.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și