Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA A VI-A LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI

BISECTOARELE UNGHIURILOR UNUI TRIUNGHI

REAMINTIM!!!
➢ Bisectoarea unui unghi este semidreapta închisă cu originea în vârful unghiului, interioară unghiului
și care determină cu laturile acestuia unghiuri congruente.
➢ Punctele situate pe bisectoarea unui unghi sunt situate la egală distanță față de laturile unghiului.
➢ Punctele interioare unui unghi care sunt situate la egală distanță de laturile unghiului aparțin
bisectoarei acelui unghi.

[OC bisectoarea AOB ⇔ AOC ≡ BOC


M  [OC ⇔ d(M, OA) = d(M, OB)

OBSERVAȚIE: Orice triunghi are trei unghiuri și implicit trei bisectoare.

PROBLEMA 1: Dacă AA, BB și CC sunt bisectoarele unghiurilor triunghiului ABC, A’ ∈ [BC], B’ ∈ [AC],
C’ ∈ [AB] și AA’ ∩ BB’ = {I}, atunci I ∈ CC’.

Rezolvare:

AA’ ∩ BB’ = {I} => I ∈ AA’ și I ∈ BB’ => d(I, AB) = d(I, AC) și
d(I, AB) = d(I, BC) => d(I, AB) = d(I, AC) = d(I, BC) => d(I, BC)
= d(I, AC) => I ∈ CC’

OBSERVAȚIE: Dacă construim ID ⊥ BC, D ∈ BC => d(I, BC) = ID, IE ⊥ AC, E ∈ AC => d(I, AC) = IE,
respectiv IF ⊥ AB, F ∈ AB => d(I, AB) = IF, atunci [ID] = [IE] = [IF].

CONCLUZIE: Bisectoarele unghiurilor unui triunghi sunt concurente într-un punct situat la egală distanță
de laturile triunghiului, notat cu I și numit centrul cercului înscris în triunghi (cercul care este tangent la
laturile triunghiului).

prof. MUNTEANU EVA, Școala Gimnazială “Vasile Lucaciu” Lucăceni

S-ar putea să vă placă și