Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA EXAMENULUI DE ADMITERE

SESIUNEA AUGUST 2004

TEST GRILĂ MATEMATICĂ–FIZICĂ


VARIANTA A

⎡ x + 3⎤ x − 2
1. Numărul soluţiilor ecuaţiei ⎢ = este:
⎣ 4 ⎥⎦ 3
a) 3; b) 4; c) 1; d) 2.

2. Să se determine parametrul m ∈ℜ astfel încât :


x 2 + y 2 − 4 x − 4 y + m > 0 , ∀x, y ∈ ℜ
a) m ∈ ( 8, + ∞ ) b) m ∈ ( 0, + ∞ ) c) m ∈∅ d) m ∈ ( −∞,1)

3. Pentru ce valori ale lui a, sistemul :


⎧ x2 + y2 = z ⎫
⎨ ⎬ are o unică soluţie reală ?
⎩x + y + z = a⎭
1 1
a) a = b) a=0 c) a=1 d) a = −
2 2
4. Suma soluţiilor ecuaţiei:
(2 − x) + 3 (7 + x) = ( 7 + x )( 2 − x ) + 3
2 2
3 3 este :
a) -5 b) 9 c) 5 d) -9

5. Soluţiile ecuaţiei 22 x − 13 ⋅ 6 x −1 + 9 x = 0 aparţin intervalului:


⎛ 3⎞
a) [ −1, 0 ) b) [ −1, 2] c) ⎜ 1, ⎟ d) [ 0, 1]
⎝ 2⎠
⎛ 4x + 5 ⎞
6. Soluţia inecuaţiei log x ⎜ ⎟ <1 este :
⎝ 6 − 5x ⎠
⎛ 6⎞ ⎛ 6⎞ ⎛ 6⎞
a) x ∈ ⎜ −∞, ⎟ b) x ∈ ⎜ 0, ⎟ c) x ∈ ( 0,1) d) x ∈ ⎜1, ⎟
⎝ 5⎠ ⎝ 5⎠ ⎝ 5⎠
n
⎛ 1 ⎞
7. În dezvoltarea ⎜ 3 a + ⎟ suma coeficienţilor de rang impar este egală cu 256. Să
3 2
⎝ a ⎠
1
se găsească termenul care conţine .
a
116 132 126 128
a) T4 = b) T5 = c) T5 = d) T4 =
a a a a

8. Să se determine suma primilor 50 de termeni ai unei progresii geometrice crescătoare


( an )n≥1 dacă a5 − a1 = 15 şi a4 − a2 = 6 .
a) 5050 b) 250 + 1 c) 2050 d) 250 – 1

9. Să se determine termenul al n-lea al unei progresii aritmetice dacă a1 = α şi


2
Sm m
= , unde α ∈ℜ, m, n ∈ℜ, m ≠ n .
Sn n2
a) an = α + n b) an = 2nα c) an = 2nα − 1 d) an = 2nα − α
10. Resturile împărţirii unui polinom f la x-1 şi x +1 sunt 2 şi respectiv 3. Dacă r
este restul împărţirii lui f la x2 – 1 atunci r(2) este :
1 3
a) b) 2 c) 1 d)
2 2

11. Care este relaţia dintre numerele a şi b astfel încât ecuaţia: x3 − 3ax + 2ab = 0 să aibă
o rădăcină dublă ?
a) a = b b) a = b2 c) a2 = b d) a2 = b2
⎛1 0⎞
⎛2 0 m⎞ ⎜ ⎟
12. Fie matricile A = ⎜ ⎟ ; B = ⎜ 0 1 ⎟ . Matricea A·B este inversabilă pentru:
⎝ 1 −1 3 ⎠ ⎜2 1⎟
⎝ ⎠
⎧4⎫
a) m ∈∅ b) m ∈ℜ \ {1} c) m ∈ ℜ \ ⎨ ⎬ d) m ∈ℜ
⎩3⎭

13. Fie S = 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + 3 ⋅ 4 + K + n ⋅ ( n + 1) , atunci S este :


a) S = n ⋅ ( n + 2 ) b) S = n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) c) S = ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) d) S = n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( 2n + 1)
2 3 2 3
⎛2 1 m⎞
⎜ ⎟
14. Rangul matricei A = ⎜ 3 1 2 ⎟ este doi dacă:
⎜4 1 5 ⎟
⎝ ⎠
a) m = -1 b) m = 2 c) m = 0 d) m = 1
⎧ 2 x − y + mz = 0

15. Valoarea parametrului m ∈ℜ pentru care sistemul ⎨ x + y − z = 0 admite
⎪2 x + y + z = 0

soluţii nenule este:
a) m ≠ 7 b) m = 6 c) m = 7 d) m ∈ℜ \ {6}

În problemele 16) – 17) se consideră grupul G = (-1, 1) şi legea de compoziţie


x+ y
xoy = ; ( ∀ ) x, y ∈ G .
1 + xy

16. Elementul neutru al grupului ( G , o) este :


1 1 2
a) e = 0 b) e = c) e = − d) e =
2 2 3

17. Dacă între grupurile ( ℜ∗+ , ⋅) şi ( G , o) există un izomorfism de forma f : ℜ∗+ → G ;


α x −1
f ( x) = atunci α este:
x +1
1
a) α = 1 b) α = 2 c) α = d) α = 3
2

⎛π ⎞ 4
18) Ştiind că a, b ∈ ⎜ , π ⎟ şi cos a = − , sin b = 0,96 . Să se calculeze cos ( a − b )
⎝2 ⎠ 5
3 4 3 4
a) b) − c) − d)
5 5 5 5
⎛ 4 7 ⎞
19) Să se calculeze tg ⎜ arcsin + arctg ⎟ :
⎝ 5 24 ⎠
1 117 28
a) 1 b) c) d)
2 44 125

x
20) Ecuaţia 2 + cos x = 2 tg are soluţia:
2
⎧ π ⎫ ⎧ π ⎫
a) x ∈ ⎨k ∈ ˘ x = + kπ ⎬ b) x ∈ ⎨k ∈ ˘ x = + 2kπ ⎬
⎩ 4 ⎭ ⎩ 2 ⎭
⎧ π ⎫ ⎧ π ⎫
c) x ∈ ⎨k ∈ ˘ x = + kπ ⎬ d) x ∈ ⎨k ∈ ˘ x = + 2kπ ⎬
⎩ 2 ⎭ ⎩ 4 ⎭

21. Unitatea de măsură din S.I. pentru energia potenţială în funcţie de unităţile mărimilor
fundamentale este:

a) m 2 kgs 2 b) m 2 kgs −2 c) mkgs −2 d) m 2 kgs −1

22. Asupra unui corp cu masa m, care se deplasează pe o suprafaţă orizontală cu frecare
(coeficientul de frecare la alunecare µ), se exercită o forţă de tracţiune Ft orizontală de două ori
mai mare decât forţa de frecare. Acceleraţia corpului este:

a) -µg b) 0 c) µg d) 2µg

23. Să se calculeze lucrul mecanic pentru o forţă care variază în funcţie de distanţă după
graficul:

a) 60 J b) 40 J c) 50 J d) 70 J

24. Un corp coboară fără frecare pe un plan înclinat de înălţime h = 1m. De la baza
planului, corpul se deplasează cu frecare (µ = 0,3) pe o suprafaţă orizontală pe distanţa d = 2m
(
până în punctul C. Să se calculeze viteza v C în punctul C. g = 10m / s 2 )
a) 2m / s b) 10m / s c) 2 3m / s d) 2 2 m / s

25. În circuitul electric din figură se dau:


E = 6V, r = 2 Ω, I = 1A (când întrerupătorul K este deschis) şi R 2 = 3R 1
Să se calculeze intensitatea curentului electric debitat de bateria
celor 2 surse legate în serie la închiderea întrerupătorului.

a) 1,2A b) 2,1A c) 1,5A d) 2,5A

26. Rezistorul R este alimentat la o sursă de 110V. Energia electrică disipată sub formă
de căldură este de 55 ⋅ 10 3 J în 100 secunde. Să se afle intensitatea curentului electric.

a) 6A b) 5A c) 7A d) 8A

27. Un corp cu suprafaţa S = 100cm 2 este pus la catodul unei băi de nichelare prin care
trece un curent electric cu I = 1A. După cât timp se va depune un strat de nichel gros de 0,03 cm
pe suprafaţa corpului ? ( ρ = 8,8 ⋅103 kg / m3 , K Ni = 0, 203mg / c )

a) 2 ⋅ 10 5 s b) 1,5 ⋅ 10 5 s c) 105 s d) 1,3 ⋅ 10 5 s

(
28. Două conductoare foarte lungi, paralele, aflate în vid µ 0 = 4π ⋅ 10 −7 N / A 2 la )
distanţa d = 10 cm, sunt parcurse de curenţi de acelaşi sens I1 = 5A şi I 2 = 10 A . Să se afle
inducţia magnetică a câmpului magnetic rezultant la jumătatea distanţei dintre ele.

a) 3 ⋅ 10 −5 T b) 10 −5 T c) 2 ⋅ 10 −5 T d) 2,5 ⋅ 10 −5 T

29. Să se afle fluxul magnetic printr-o bobină cu S = 10cm 2 , N = 600 spire, l = 15 cm,
parcursă de un curent cu I = 2A, în care există un miez cu µ r = 700

a) 0,007 Wb b) 0,005 Wb c) 0,5 Wb d) 0,008 Wb

30. Ce inducţie magnetică are câmpul magnetic în care se deplasează perpendicular pe


liniile de câmp cu v = 2m / s un conductor lung de 0,3 m la capetele căruia apare o tensiune
electromotoare indusă e = 3V ?

a) 4 T b) 5 T c) 6 T d) 7 T

Observaţii metodologice:
- Toate subiectele sunt obligatorii;
- Fiecare subiect va fi cotat cu 3 puncte;
- Din oficiu se dau 10 puncte;
- Timp de lucru = 3 ore.