Sunteți pe pagina 1din 17

FISA DE LUCRU – ECUATII, INECUATII SI SISTEME

1|Page
2|Page
3|Page
4|Page
5|Page
x 3 +1
1) a) Soluţia reală a ecuaţiei = este egală cu ……………
3 −1 2
ii) Ecuaţiile 2x – 6 = 0 şi 3x – a = 5 sunt echivalente. Valoarea lui a este ……….

b) Dacă x − 2 = 0 , atunci 2x − 5 = ………

3x + y = 5
2) a) Soluţia sistemului  este punctul A (……; …….)
x − 1 = 1

x + y = 2 (a + 1)x − by = 5
b) Dacă sistemele  şi  sunt echivalente, atunci a + b = ……….
2 x − y = 1 ax + (b + 1)1 = 1
c) Dacă suma a două numere este – 70 şi diferenţa lor este 30, atunci scăzând din dublul numărului mare numărul mic
obţinem…………..

3) a) Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2 x − 1 = 7 este S = {…}

b) Rezolvând în R, inecuaţia 2x – 1 ≤ 2 are soluţie intervalul…..

c) Valoarea de adevăr a propoziţiei „ ( 4; 0) este soluţie a ecuaţiei 3x – y = 12” este ………..

2(2 x + 3 y ) + 3(x + y ) = 8
4. Rezolvaţi sistemul  , unde x şi y sunt numere reale.
(2 x + 3 y ) − 3(x + y ) = −5
5. a) O ecuatie echivalenta cu ecuatia 3(x-1)+5=7 este...................................................
b) Solutia ecuatiei 2x-5=13 este....................................

c) Solutia ecuatiei x: 3=12 este.............................

d) „Perechea (4,1) este solutie a ecuatiei 2x-y=9” este propozitie.............................

6. a) Solutiile naturale ale inecuatiei 3x-24 sunt:................................

b) Inecuatia x+5<3 are in R ca solutie intervalul............................................

c) „-3 este solutie a inecuatiei 2x+5>0 „ are valoarea de adevar...................

d) multimea solutiilor inecuatiei -2x+54 este................................

 x − 3 y = 16
7. Fie sistemul  , x, y  R.
3x − y = 12
a) Valoarea de adevăr a propoziţiei “ (4, -3) este soluţie a sistemului ” este ………..

b ) Valoarea reală a lui “a” pentru care perechea (1, a) este soluţie a ecuaţiei 3x-y= 12 este…….

c) Soluţia sistemului este: ………………….

2 x − 7 3x + 1 x+6
8. Rezolvaţi în R ecuaţia: x+ − = 5− .
2 5 2

9. Rezolvaţi în R inecuaţia (x – 2)2 + (x – 1)(x + 1)  (x – 5)2 + (x – 2)(x + 2) – 6.

10. Solutia reala a ecuatiei 2x+4=9 este ……….


11. Solutia inecuatiei 2x+3≥7 , scrisa sub forma de interval este…………..
12. Daca x=3 este solutie a ecuatiei 2x-3y+6=0 ,atunci valoare lui y este ……………..
13. Solutia reala nenula a ecuatiei x2+9x=0 este …………
14. Suma solutiilor ecuatiei x2+3x+2=0 este ……….

6|Page
2𝑥 − 3𝑦 = 5
15. Daca { , atunci valoarea lui x este ………
5𝑥 + 4𝑦 = 1
16. Daca suma a doua numere este 21 , iar diferenta lor este 9 , atunci numarul cel mare este ……..
17. Solutia in Z a ecuatiei : 4x+1=3x-2 este ………
18. O persoana are o suma S de bani.In prima zi cheltuieste 25% din S , a doua zi cheltuieste 0.3 din S
1
, iar a treia zi cheltuieste din suma S.
3
a) In ce zi cheltuieste cel mai putin persoana respectiva ?
b) Persoanei ii raman 175 lei dupa cele trei zile. Determinati valoarea sumei S
c) Care a fost suma de bani cheltuita in a treia zi
19. Dupa doua scumpiri succesive , un televizor si un aspirator costa impreuna 1600lei. Dupa ce televizorul s-a ieftinit cu 10%
si aspiratorul s-a scumpit cu 10% , ele costa impreuna 1540 lei.
a) Care este costul initial al televizorului
b) Care este costul initial al aspiratorului
c) Care este pretul televizorului dupa o scumpire cu 10%
20. Solutia reala a ecuatiei 2x-4=9 este ……….
21. Solutia inecuatiei 2x-3≤7 , scrisa sub forma de interval este…………..
22. Daca x=2 este solutie a ecuatiei 2x-3y+5=0 ,atunci valoare lui y este ……………..
23. Solutia reala nenula a ecuatiei x2+4x=0 este …………
24. Suma solutiilor ecuatiei x2-3x+2 este ……….
3𝑥 + 11𝑦 = 7
25. Daca { , atunci valoarea lui y este ………
4𝑥 − 2𝑦 = 26
26. Daca suma a doua nr este 23 , iar diferenta lor este 5 , atunci numarul cel mic este …….
27. Solutia in Z a ecuatiei : 3x-1=4x+2 este …………
28. O persoana are o suma S de bani.In prima zi cheltuieste 30% din S , a doua zi cheltuieste 0.4 din S
1
, iar a treia zi cheltuieste din suma S.
4
a) In ce zi cheltuieste cel mai putin persoana respectiva ?
b) Persoanei ii raman 100 lei dupa cele trei zile. Determinati valoarea sumei S
c) Care a fost suma de bani cheltuita in a doua zi
29. Dupa doua scumpiri succesive , un televizor si un aspirator costa impreuna 1600lei. Dupa ce televizorul s-a scumpit cu
10% si aspiratorul s-a ieftinit cu 10% , ele costa impreuna 1660 lei.
a) Care este costul initial al televizorului
b) Care este costul initial al aspiratorului
c) Care este pretul televizorului dupa o ieftinire cu 10%
30. Să se rezolve în R ecuațiile:
a. 3x+5=2
b. 5x+3(x+6)=7x+13
7𝑥−3 5𝑥+1
c. =
6 2
31. Desenaţi dreapta soluţiilor ecuaţiei 2x+y-5=0
32. Rezolvați în R:
a. 14x-3<11
b. x+4˃2-3x
3+𝑋 2−𝑋
c. =
4 3
𝑋−1 2𝑋−1
d. + ≥1
2 6
33. Rezolvați în mulțimea numerelor reale sistemul de ecuații:

2𝑥 − 𝑦 = 1
a. {
𝑥 + 2𝑦 = 8

3𝑥 + 2𝑦 = 8
b. {
𝑥 + 2𝑦 = 6

34. Rezolvați prin două metode (reducerii și substituției) sistemul de ecuații și comparați soluțiile.
2𝑥 − 𝑦 = 3
a. {
𝑥 + 2𝑦 = 6
3𝑥 − 2𝑦 = 4
b. {
2𝑥 + 4𝑦 = 8

35. Rezolvați sistemul de inecuații:


3𝑥 + 3 ≤ 2𝑥 + 1
a. {
3𝑥 − 2 ≤ 4𝑥 + 2
7|Page
7𝑥 + 3 ≥ 5(𝑥 − 4) + 1
b. {
4𝑥 + 1 ≤ 43 − 3(7 + 𝑥)

36) a) 2 x  8 + 2 15 − 2 3 − ( )
5  x = 2x 5 + 5 5
b) 2 ( )
3x + 1 + 5 − 2 6 = x  7 + 2 6 + 3  ( 2 x + 1)
c) 2 x  4−2 3 + (1 − 3 ) 2
= 28 − 10 3 − x  ( 3 − 2 )
2

d) x  ( 5 − 3) − 2
9−4 5 = 6 + 2 5 − x  (2 − 5 )
2

e) x  ( 5 − 3) −2
7 − 4 3 = 19 + 8 3 − x  9 − 4 5

f) x  ( 5 − 3) +2
3 + 2 2 = 11 + 6 2 − x 5

37) a) 4∙[6 – 5∙(2x – 3)] = 8x – 12 b) 4∙[3 – 5∙(3x – 1)] = – 20x – 8


c) 5∙[2 – 3∙(2x + 1)] = 17 – 28x d) 7∙[1 – 3∙(2x – 3)] = 64 – 45x

38) a) x −1 = 5 b) 2x − 3 = 7 c) 3x − 2 = 7 d) 6x + 1 = 7
e) 5x − 2 = 3 f) 3x − 2 = 8

39) a)
(2 x − 1)  (2 x + 1) − (x − 1)2
=
3x  (x + 2) + 5
b)
(x − 2)  (x + 2) − (x + 1)2 =
2 x  (x − 3) + 6
5 2 10 2 3 6
x  (2 x − 3) (x − 5)  (x + 5) (2 x + 3) − 1
2
c) − =
2 3 6

2x − 1 x − 2 x−3 2x + 1 9 x + 1 3x + 2
40) a) = b) = c) =
6 x + 5 3x + 2 4x − 2 8x − 1 6x − 1 2x − 3
12 x − 1 4 x − 1 8x + 3 4x + 1 4 x − 3 12 x + 5
d) = e) = f) =
3x + 1 x+2 4x − 1 2x + 1 x −1 3x + 1

41) a) 2 5  (x − 1) − 15x = 3x 5  2 − 5 ( ) b) 2 3  (2 x − 1) + 3x = x 3  ( 3−2 )


c) 2 6  (x − 2) + 6 x = x 6  ( 6 −3 ) d) 2 7  (x − 3) + 7 x = x 7  ( 7 −1 )
e) 3 2  (2 x − 1) + 2 x = x 2  ( 2 −3 ) f) 2 3  (3x − 2) + 3x = x 3  ( 3−2 )
1 1  1  1    1 1 1  1 1  1  1
42) a)       x − 3  − 3 − 3 = 1 b)     x −  −  −  =1
2 3  4  5    5 4 3  2 5  4  3
1 1  1  1    1 1  1  1   
c)       x − 2  − 2  − 2 = 1 d)       x − 2  − 2 − 2 = 1
2 2 2  2    2 3  4  5   
1 1  1  1    1 1  1  1   
e)       x − 1 − 1 − 1 = 1 f)       x + 2  + 2 + 2 = 1
6 5  4  3    5 5  5  5   

43) a) (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 50) = 25


b) (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + ... + (x + 99) = 2550
c) (x + 2) + (x + 4) + (x + 4) + ... + (x + 100) = 2600
d) (x – 1) + (x – 2) + (x – 3) + ... + (x – 50) = 25
e) (x + 1) + (x – 2) + (x + 3) + (x – 4) + ... + (x + 99) + (x – 100) = 0
f) (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 25) = 100
44) a) x 4 + 2 3 − 4 3 = 4 b) x 7 + 4 3 + 3 + 2 = 3 ( 3+2 )
8|Page
c) x 3 + 2 2 = 50 + 5 d) x 9 − 4 5 − 1 = 6 − 2 5 − 2x
e) x 7 + 4 3 = 4 + x 13 − 4 3 + 3x f) x 9 − 4 5 = 5 − 2x
x + 3 y = 5
45. Se da sistemul :  si multimea A = (1;2); (2;1); (−1 : −2).
3x − 2 y = 4
Gasiti perechea care este solutie a sistemului.

x + y = 3
46. Rezolvati prin cele trei metode (grafica, substitutie si reducere ) sistemul :  .
4 x − 3 y = −2
47. Rezolvati in    sistemele :


( x + 1) + y − x = ( y + 2) + 3
2 2 2 2

a) 

( x − 1) + ( y − 2) = x + y + 7
2 2 2 2

 2 1
 =
b)  x + y + 3 2
( x + 1)( y + 2) = ( x − 3)( y − 4)

 x 2 + 3 y 2 = 64
c) 
x + 3 y = 8

4 x − y = 6
48. a) Justificati de ce sistemul  nu are solutie.
8 x − 2 y = 5

x − 3 y = 5
b) Justificati de ce sistemul  are o infinitate de solutii. Specificati multimea solutiilor.
2 x − 6 y = 10

 7 x − y + 1 11
 =
49.  3 x + y 10
6 x + y = 16

 x 2 + y 3 = 5
50. 
 x 3 − y 2 = 0

x − 3 y = 3
51. Aflați a  R încât perechea ordonată (6, a) să fie soluție a sistemului (S1)  .
− 3x + 16 y = −2

3( x + 2) + 4 y = −1
52. Rezolvați prin metoda substituției sistemul (S2)  .
2 x − 4( y + 2) = −6

9|Page
 2 3 7
x + y − 3 + x − y +1 = − 3

53. Rezolvați sistemul (S3)  .
 5 6 13
+ =−
 x + y − 3 x − y + 1 3

5 x + 3 y = 2
54. Verificați dacă perechea ordonată (-2, 3) este o soluție a sistemului (S1)  .
− 2 x − 3 y = −5

3( x − 2) − ( y + 1) = 1
55. Rezolvați prin metoda reducerii sistemul (S2)  .
− 2( x + 2) + ( y − 1) = −1

 3 2
x + y + 6 − x − y − 2 = 3

56. Rezolvați sistemul (S3)  .
 2 3 1
+ = −2
 x + y + 6 x − y − 2 3

1) Suma a 3 numere naturale consecutive este 33. Aflaţi primul număr.

Rezolvare

Dacă x este primul număr, celelalte vor fi x+1, x+2, ...., x+2. Adunându-le, (si folosind suma lui Gauss:
1+2+3+...+n=n(n+1):2), avem 3x+3=33. De unde, x=10

Răspuns: 10

2) Suma a 9 numere naturale consecutive este 90. Aflaţi produsul primelor doua numere.

Rezolvare.

Dacă x este primul număr, celelalte vor fi x+1, x+2, ...., x+8. Adunându-le, (si folosind suma lui Gauss:
1+2+3+...+n=n(n+1):2), avem 9x+36=90. De unde, x=6. Deci primele doua numere sunt 6 si 7 iar produsul lor este 42

Răspuns: 42

10 | P a g e
3) Sa se afle suma a 12 numere naturale consecutive ştiind ca produsul primelor doua numere este 132.

Rezolvare.

Dacă n este primul număr, celelalte vor fi n+1, n+2, ....,n+ 11. Produsul primelor doua este 132, deci avem ecuaţia n(n+1)=132.
Desfacem paranteza, (si notez cu n^2, pătratul lui n!), obţinem n^2+n=132, înmulţim ambii termeni cu 4 si adunam 1, pentru a
obţine pătratul unui binom, găsim 4n^2+4n+1=529, de unde, restrângând pătratul binomului, găsim (2n+1)^2= 529, deci n=11
si cunoaştem toate numerele: 11, 12 ...., 22. Adunându-le, (si folosind generalizarea sumei lui Gauss:
k1+k2+k3+...+kn=n(k1+kn):2), avem suma=198

Răspuns: 198

4) Sa se afle suma a 6 numere naturale consecutive ştiind ca produsul dintre cel mai mic si cel mai mare dintre numere
este 50.

Rezolvare.

Dacă n este primul număr, celelalte vor fi n+1, n+2, ....,n+ 5. Produsul cerut este n(n+5)=50, deci avem ecuaţia n(n+5)=50.
Desfacem paranteza, (si notez cu n^2, pătratul lui n!), obţinem n^2+5n=50, înmulţim ambii termeni cu 4 si adunam 25, pentru
a obţine pătratul unui binom, găsim 4n^2+20n+25=225, de unde, restrângând pătratul binomului, găsim (2n+5)^2= 225, deci
n=5 si cunoaştem toate numerele: 5, 6 ...., 10. Adunându-le, (si folosind generalizarea sumei lui Gauss:
k1+k2+k3+...+kn=n(k1+kn):2), avem suma=45

Răspuns: 45

5) Sa se afle n dacă suma numerelor naturale, consecutive, la n la pătratul lui n (inclusiv) este 130.

Rezolvare.

Deoarece n este primul număr, celelalte vor fi n+1, n+2, ....,n^2. Adunându-le, (si folosind generalizarea sumei lui Gauss:
k1+k2+k3+...+kn=n(k1+kn):2), avem (n^4+n)/2+130, de unde n^4+n=260, n(n^3+1)=260, n este divizor pentru 260 si ...
putem găsi soluţia încercând pe rând toti divizorii... Nu este prea elegant, dar este o solutie! Dacă are cineva o metoda
elementara, il rog sa mi-o comunice! Găsim n=4

Răspuns: 4

6) Sa se afle media aritmetica a trei numere naturale consecutive dacă suma pătratelor lor este 3677.

Rezolvare.

Fie n-1 primul număr, celelalte vor fi n, n+1 si media aritmetica este n. Suma pătratelor este (n-1)^2+n^2+(n+1)^2=3*n^2+2.
Obţinem ecuaţia 3*n^2+2=3677, de unde n=35. Atenţie! Dacă luam numerele ca fiind n, n+1, n+2 se obţinea o ecuaţie mai
grea!

Răspuns: 35

7) Sa se afle suma a cinci numere naturale consecutive dacă suma pătratelor lor este 1811.

Rezolvare.

Fie n-2 primul număr, celelalte vor fi n-1, n, n+1, n+2 si suma lor este 5n. Suma pătratelor este (n-2)^2+(n-
1)^2+n^2+(n+1)^2+(n+2)^2=5*n^2+5. Obţinem ecuaţia 5*n^2+6=1811, de unde n=19 si suma ceruta va fi 95. Atenţie! Dacă
luam numerele ca fiind n, n+1, n+2 etc... se obţinea o ecuaţie mai grea!

Răspuns: 95

8) Doi copii au împreună 350 lei. Dacă primul ar primi de la celalalt 35 lei, atunci ei ar avea sume egale. Câţi lei are
primul?

11 | P a g e
Rezolvare.

Problema se poate rezolva fie aritmetic, fie cu ajutorul unei ecuaţii, fie printr-un sistem. Cum dorim sa exemplificam
rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor, vom alege aceasta varianta! Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom
avea: x+y=350 si x+35=y-35, sistem din care obţinem x=140

Răspuns: 140

9) Doi copii au împreună 400 lei. Dacă primul i-ar da celuilalt 80 lei, atunci el ar avea o suma de patru ori mai mica
decât cel de-al doilea. Câţi lei are primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=400 si 4(x-80)=y+80, sistem din care obţinem x=160

Răspuns: 160

10) Doi copii au împreună 450 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui, ei au împreună 432 lei. Câţi lei avea
primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=450 si 90%x+y=432, sistem din care obţinem x=180

Răspuns: 180

11) Doi copii au împreună 250 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui iar al doilea cheltuieste 40% din banii
lui , ei au sume egale. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=250 si 90%x=60%y, sistem din care obţinem x=100

Răspuns: 100

12) Doi copii au împreună 350 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui iar al doilea primeşte încă 20% din
banii lui , ei au împreună 378 lei. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=350 si 90%x+120%y=378, sistem din care obţinem x=140

Răspuns: 140

13) Doi copii au împreună 450 lei. După ce primul primeşte încă 10% din banii lui iar al doilea primeşte încă 20% din
banii lui , ei au împreună 522 lei. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=450 si 110%x+120%y=522, sistem din care obţinem x=180

Răspuns: 180

14) Doi copii au împreună 200 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui iar al doilea cheltuieste 20% din banii
lui , ei au împreună 168 lei. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=200 si 90%x+80%y=168, sistem din care obţinem x=80

12 | P a g e
Răspuns: 80

15) Doi copii au împreună 350 lei. După ce primul da celuilalt 10% din banii lui si cel de-al doilea ii da primului 25%
din banii pe care ii are in acel moment, primul constata ca are cu 14 lei mai mult decât al doilea. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=350. După primul transfer, primul rămâne cu 90%x iar al doilea
va avea y+10%x. După al doilea transfer, al doilea rămâne cu 75%(y+10%x) iar primul va avea 90%x+25%(y+10%x). Dându-
se diferenţa sumelor celor doi copii (după ce s-au jucat cu banii!), obţinem a doua ecuaţie a sistemului: 90%x+25%(y+10%x)-
75%(y+10%x)=14, pe care o aducem la forma redusa, si, rezolvând sistemul obţinem x=140. Obs: problema s-ar putea rezolva
si luând ca sume de referinţă sumele finale ale celor doi copii. Sistemul obţinut ar fi mai simplu dar... s-ar complica aflarea
sumelor iniţiale! Încercaţi !

Răspuns: 140

16) Doi copii au împreună 300 lei. După ce al doilea da primului 20% din banii pe care ii are, primul constata ca are cu
12 lei mai mult decât al doilea. Câţi lei avea primul?

Rezolvare.

Fie x si y sumele iniţiale ale celor doi copii. Vom avea: x+y=300. După transfer, al doilea rămâne cu 80%y iar al primul va
avea va avea x+20%y. Obţinem a doua ecuaţie a sistemului: x+20%y-80%y=12, pe care o aducem la forma redusa, si,
rezolvând sistemul obţinem x=120

Răspuns: 120

17) In doua librarii erau 1500 cărţi. Din prima librărie s-a vândut 10% din cărţi iar in a doua s-a adus 10% din
numărul cărţilor existente. In total, in cele doua librarii sunt 1530 cărţi. Cate cărţi sunt acum in prima librărie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de cărţi existente la început in fiecare librărie. Vom avea: x+y=1500. A doua ecuaţie a sistemului:
90%x+110%y=1530 si, rezolvând sistemul obţinem x=600, deci in prima librărie sunt 90% din 600, adica 540 cărţi.

Răspuns: 540

18) In doua librarii erau 2500 cărţi. Din prima librărie s-a vândut 10% din cantitatea de cărţi ramânand, in cele doua
librarii 2400 cărţi. Cate cărţi sunt acum in prima librărie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de cărţi existente la început in fiecare librărie. Vom avea: x+y=2500. A doua ecuaţie a sistemului:
90%x+y=2400 si, rezolvând sistemul obţinem x=1000, deci in prima librărie sunt 90% din 1000, adica 900 cărţi.

Răspuns: 900

19) Intr-o biblioteca sunt cu 700 mai puţine cărţi decât in alta. Biblioteca mai 'bogata' donează primei biblioteci 10%
din fondul sau de carte. Astfel in prima biblioteca sunt doar cu 280 cărţi mai puţine decât in cealalta. Cate cărţi sunt
acum in prima biblioteca?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de cărţi existente la început in fiecare librărie, y>x. Vom avea: y-x=700. După donatie, biblioteca 'mai
bogata' rămâne cu 90%y, celalta avand x+10%y. A doua ecuaţie a sistemului: 90%y-(x+10%y)=280 si, rezolvând sistemul
obţinem x=1400, y=2100, deci in prima librărie sunt x+10%y=1610 cărţi.

Răspuns: 1610

13 | P a g e
20) Intr-o ferma sunt găini si iepuri: 159 capete si 452 picioare. Câţi iepuri sunt in ferma?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de găini, respectiv iepuri din ferma. Numărând capetele (evident, presupunem ca toate animalele sunt
normale, macar la numărul de capuri si de picioare!), vom avea: x+y=159. Numărând picioarele (gaina are doua, ierurasul are
patru), obţinem a doua ecuaţie a sistemului: 2x+4y=452 si, rezolvând sistemul obţinem y=67 iepuri.

Răspuns: 67

21) Suma de 105 lei s-a platit cu 14 bancnote de 10 lei si 5 lei. Cate bancnote de 5 lei s-au dat?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de bancnote de 10 lei, respectiv de 5 lei. Numărând bancnotele, vom avea: x+y=14. Valoarea nominala a lor
va fi: 10x+5y=105 si, rezolvând sistemul obţinem y=7 bancnote de 5 lei.

Răspuns: 7

22) Cu 732 lei s-au cumpărat 46 caiete de 8 lei/bucata lei si 22 lei/bucata. Cate caiete de 22 lei/bucata s-au cumpărat?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de caiete de 8 lei, respectiv de 22 lei. Numărând caietele, vom avea: x+y=46. Preţul lor va fi: 8x+22y=732 si,
rezolvând sistemul obţinem y=26 caiete de 22 kg.

Răspuns: 26

23) Cantitatea de 2940 kg s-a livrat in 41 saci de cate 80 kg si 60 kg. Câţi saci de 80 kg s-au livrat?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de saci de 80 kg, respectiv de 60 kg. Numărând sacii, vom avea: x+y=41. Cantitatea depusa in saci va fi:
80x+60y=2940 si, rezolvând sistemul obţinem x=24 saci de 80 kg.

Răspuns: 24

24) In doua cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 50 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă in prima cutie se pun 10
bile iar din a doua luam 1/2 din numărul bilelor, atunci in prima cutie sunt cu 60 bile mai multe decât in a doua cutie.
Cate bile erau la început in prima cutie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de bile din fiecare cutie. Iniţial avem y-x=50. Apoi (x+10)-(1/2)y=60. Rezolvând sistemul obţinem x=150
bile.

Răspuns: 150

25) In doua cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 45 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă din prima cutie se iau 45
bile iar din a doua luam 1/2 din numărul bilelor, atunci in cele doua cutii avem acelaşi număr de bile. Cate bile erau la
început in prima cutie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de bile din fiecare cutie. Iniţial avem y-x=45. Apoi (x-45)=(1/2)y. Rezolvând sistemul obţinem x=135 bile.

Răspuns: 135

14 | P a g e
26) In doua cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 25 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă in prima cutie se adaugă
1/5 din numărul de bile existente iar din a doua se ia 10% din numărul bilelor, in cele doua cutii avem acelasi număr
de bile. Cate bile erau la început in prima cutie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de bile din fiecare cutie. Iniţial avem y-x=25. Apoi x+(1/5)x=90%y. Rezolvând sistemul obţinem x=75 bile.

Răspuns: 75

27) In doua cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 80 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă in prima cutie se adauga
1/3 din numărul de bile existente iar din a doua se ia 50% din numărul bilelor, in cele doua cutii avem acelasi număr
de bile. Cate bile erau la început in prima cutie?

Rezolvare.

Fie x, y numărul de bile din fiecare cutie. Iniţial avem y-x=80. Apoi (4/3)x=(1/2)y. Rezolvând sistemul obţinem x=240 bile.

Răspuns: 240

28) Doi muncitori trebuie sa realizeze pe luna, împreună, 1170 piese. Intr-o luna, primul depaseste norma cu 10% dar
al doilea realizeaza numai 90% din norma, astfel ei realizand un total de 1157 piese. Care era norma primului
muncitor?

Rezolvare.

Fie x, y norma lunara a fiecarui muncitor. Iniţial avem x+y=1170. In alta luna, 110%x+90%y=1157. Rezolvând sistemul
obţinem x=520 piese pe luna.

Răspuns: 520

29) Doi muncitori trebuie sa realizeze pe luna, împreună, 1620 piese. Intr-o luna, primul depaseste norma cu 20% dar
al doilea depaseste norma cu 10% , astfel ei realizand un total de 2124 piese. Care era norma primului muncitor?

Rezolvare.

Fie x, y norma lunara a fiecarui muncitor. Iniţial avem x+y=1620. In alta luna, 120%x+110%y=2124. Rezolvând sistemul
obţinem x=720 piese pe luna.

Răspuns: 720

30) Doi muncitori trebuie sa realizeze pe luna un număr de piese. Intr-o luna primul depaseste norma cu 10% dar al
doilea realizeaza numai 90% din norma, astfel ei realizand un total de 784 piese. In alta luna, primul depaseste norma
cu 20% iar al doilea cu 10%, realizand un total de 944 piese. Cate piese trebuie sa realizeze lunar cei doi muncitori
(împreună)?

Rezolvare.

Fie x, y norma lunara a fiecarui muncitor. Intr-o luna, 110%x+90%y=784. In alta luna, 120%x+110%y=944. Rezolvând
sistemul obţinem x=320 si y=400 piese pe luna, deci, împreună realizeaza 720 piese pe luna.

Răspuns: 720

31) Doi muncitori trebuie sa realizeze pe luna un număr de piese. Intr-o luna ambii fac cu 10% mai puţin decât norma
si realizeaza 1170 piese. In alta luna, numai primul depaseste norma cu 20% realizandu-se un total de 1274 piese. Cate
piese trebuie sa realizeze lunar primul muncitor?

Rezolvare.

15 | P a g e
Fie x, y norma lunara a fiecarui muncitor. Intr-o luna, 90%x+90%y=1170. In alta luna, 110%x+y=1274. Rezolvând sistemul
obţinem x=520 piese pe luna.

Răspuns: 520

32) Doua robinete pot umple împreună un bazin in 12 ore. Ştiind ca bazinul se poate umple dacă primul robinet curge
12 ore si al doilea robinet curge 12 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul primul robinet, curgand singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care robinetele umplu bazinul, curgand singure. Intr-o ora, primul robinet umple 1/x din bazin iar
al doilea umple 1/y din bazin. De aici sistemul: 12(1/x)+12(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 12(1/x)+12(1/y)=1. Rezolvând sistemul
(observati la ce folosesc asemenea sisteme urate(!!!)), obţinem x=20 ore.

Răspuns: 20

33) Doua robinete pot umple împreună un bazin in 112 ore. Ştiind ca bazinul se poate umple dacă primul robinet curge
147 ore si al doilea robinet curge 72 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul al doilea robinet, curgand singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care robinetele umplu bazinul, curgand singure. Intr-o ora, primul robinet umple 1/x din bazin iar
al doilea umple 1/y din bazin. De aici sistemul: 112(1/x)+112(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 147(1/x)+72(1/y)=1. Rezolvând
sistemul, găsim y=240 ore.

Răspuns: 240

34) Doua robinete pot umple împreună un bazin in 40 ore. Ştiind ca după ce ambele robinete curg 30 ore, al doilea
robinet se inchide iar primul robinet umple restul bazinului in 18 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul al doilea robinet,
curgand singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care robinetele umplu bazinul, curgand singure. Intr-o ora, primul robinet umple 1/x din bazin iar
al doilea umple 1/y din bazin. De aici sistemul: 40(1/x)+40(1/y)=1 si, a doua ecuaţie (primul curge 48 ore, al doilea curge 30
ore, deci 48(1/x)+30(1/y)=1. Rezolvând sistemul, obţinem y=90 ore.

Răspuns: 90

35) Doua robinete pot umple împreună un bazin in 24 ore. Ştiind ca după ce ambele robinete curg 20 ore, al doilea
robinet se inchide iar primul robinet umple restul bazinului in 7 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul primul robinet,
curgand singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care robinetele umplu bazinul, curgand singure. Intr-o ora, primul robinet umple 1/x din bazin iar
al doilea umple 1/y din bazin. De aici sistemul: 24(1/x)+24(1/y)=1 si, a doua ecuaţie (primul curge 27 ore, al doilea curge 20
ore, deci 27(1/x)+20(1/y)=1. Rezolvând sistemul, obţinem x=42 ore.

Răspuns: 42

36) Doi muncitori pot termina împreună o lucrare in 24 ore. Ştiind lucrarea poate fi terminata si dacă primul ar lucra
27 ore si al doilea doilea ar lucra 20 ore, aflaţi in cate ore poate termina lucrarea primul muncitor, lucrând singur.

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care fiecare muncitor poate termina singur lucrarea. Intr-o ora, primul muncitor realizeaza 1/x din
lucrare iar al doilea, 1/y din lucrare. De aici sistemul: 24(1/x)+24(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 27(1/x)+20(1/y)=1. Rezolvând
sistemul, obţinem x=42 ore.
16 | P a g e
Răspuns: 42

37) Doi muncitori pot termina împreună o lucrare in 84 ore. Ştiind lucrarea poate fi terminata si dacă primul ar lucra
108 ore si al doilea ar lucra 56 ore, aflaţi in cate ore poate termina lucrarea al doilea muncitor, lucrând singur.

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care fiecare muncitor poate termina singur lucrarea. Intr-o ora, primul muncitor realizeaza 1/x din
lucrare iar al doilea, 1/y din lucrare. De aici sistemul: 84(1/x)+84(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 108(1/x)+56(1/y)=1. Rezolvând
sistemul, obţinem y=182 ore.

Răspuns: 182

38) Doi muncitori pot termina o lucrare, lucrând împreună, in 112 ore. Ştiind ca după ce lucreaza împreună 72 ore, al
doilea muncitor pleaca iar primul termina restul lucrarii in 75 ore, aflaţi in cate ore ar termina al doilea muncitor
intreaga lucrare, lucrând singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care fiecare muncitor poate termina singur lucrarea. Intr-o ora, primul muncitor realizeaza 1/x din
lucrare iar al doilea, 1/y din lucrare. De aici sistemul: 112(1/x)+112(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 147(1/x)+72(1/y)=1. Rezolvând
sistemul, obţinem y=240 ore.

Răspuns: 240

39) Doi muncitori pot termina o lucrare, lucrând împreună, in 40 ore. Ştiind ca după ce lucreaza împreună 30 ore, al
doilea muncitor pleaca iar primul termina restul lucrarii in 18 ore, aflaţi in cate ore ar termina primul muncitor
intreaga lucrare, lucrând singur?

Rezolvare.

Fie x, respectiv y, timpul in care fiecare muncitor poate termina singur lucrarea. Intr-o ora, primul muncitor realizeaza 1/x din
lucrare iar al doilea, 1/y din lucrare. De aici sistemul: 40(1/x)+40(1/y)=1 si, a doua ecuaţie 48(1/x)+30(1/y)=1. Rezolvând
sistemul, obţinem x=72 ore.

Răspuns: 72

17 | P a g e

S-ar putea să vă placă și