Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTELE

PENTRU PROBA a II-a – MATEMATICĂ


x
⎛x+ x⎞
1. Valoarea limitei lim⎜ ⎟ este:
x→∞ ⎜ x − ⎟
⎝ x ⎠
a) 1
b) ∞
c) –∞
d) 0
x
2. Graficul funcţiei f : R \ {−1,1} → R , f ( x) = are ca asimptote dreptele de ecuaţii:
x −1
2

a) x = 0, y = 0
b) x = 1, y = −1
c) x = 1, x = −1, y = 0
d) x = 1, x = −1, y = −2
⎧ x 3 + ax + 1, x < 0
3. Funcţia f : R → R , f ( x) = ⎨ este derivabilă pe R pentru:
⎩b + ln(1 + x), x ≥ 0
a) a = 0, b = 1
b) a = b = −1
c) a=b=0
d) a = b =1
4. Punctele de extrem local ale funcţiei f : R → R , f ( x ) = x 2 e − x sunt:
a) x1 = 1, x2 = −1
b) x1 = 0, x2 = 2
c) x1 = −1, x2 = 0
d) x1 = 2, x2 = 1

⎛ 1 ⎞
5. Valoarea limitei lim⎜ 2
− ctg 2 x ⎟ este:
x→0
⎝x ⎠
a) 0
b) 1
2
c)
3
d) ∞
⎛0 1⎞
6. Numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 = ⎜⎜ ⎟⎟ rezolvată în M 2 (C ) este:
⎝ −1 0⎠
a) 4
b) 2
c) 1
d) 8

⎛1 0 1⎞
⎜ ⎟
7. Se consideră p, q ∈ R pentru care matricea A = ⎜ 0 1 0 ⎟ satisface relaţia A3 = pA 2 + qA . Atunci
⎜1 0 1⎟
⎝ ⎠
p + q este:
a) –1
b) 1
c) 0
d) 2

1
8. Se dau în plan punctele O(0,0), A(0,2), B(2,4), C (3,1), D(2,0) . Aria poligonului OABCD este:
a) 8
b) 6
c) 4
d) 10
1 x x
9. Soluţiile ecuaţiei 0 − 1 x = 0 sunt:
x 0 x
−1− 5 −1+ 5
a) x1 = 0, x2 = , x3 =
2 2
1− i 3 1+ i 3
b) x1 = 0, x2 = , x3 =
2 2
c) x1 = −1, x2 = 1 − 2 , x3 = 1 + 2
d) x1 = 0, x2 = 1 − i, x3 = 1 + i

⎧mx + y + z = 1

10. Valorile reale ale lui m pentru care sistemul ⎨ x + my + z = 2 are soluţie unică sunt:
⎪ x + y + mz = 4

a) m ∈ R \ {2,1}
b) m ∈ R \ {2,−1}
c) m ∈ R \ {−2,−1}
d) m ∈ R \ {−2,1}
11. Dacă polinomul P = X − 2 X − X + a are două rădăcini opuse, atunci a treia rădăcină este:
3 2

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

12. Fie polinomul P ∈ R[X ] astfel încât XP( X + 1) + ( X + 1) P( X + 2) = 2 X + 3 . Restul împărţirii


polinomului P la X 2 − 2 X este:
a) X + 1
b) X + 2
c) 2 X + 3
d) 2 X − 1
13. Câte elemente inversabile are inelul ( Z 8 ,+ ,⋅) ?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 1

14. Dacă polinomul P = X 3 − 2 X 2 − X + a , P ∈ R[ X ] se divide prin X − 1 , atunci a este:


a) 2
b) 3
c) 0
d) 7

2
15. Pe R se defineşte legea x o y = 3xy + 3x + 3 y + 2 . Elementul neutru este:
3
a) −
2
2
b) −
3
2
c)
3
3
d)
2
2

∫ (x + 1)dx este:
2
16.
1
10
a)
3
8
b)
3
7
c)
3
d) 2
17. F : R → R este una dintre primitivele funcţiei f : R → R , f ( x) = x 2 + 2 x + 1 . Atunci:
x3
a) F ( x) = + 2x2 + x + 1
3
b) F ( x ) = x 3 + x 2 − x + 2
x3
c) F ( x) = + x2 + 2
3
1
d) F ( x) = ( x + 1)
3

3
⎧ sin(2 x)
⎪ , x<0
18. Fie f : R → R , f ( x) = ⎨ x , unde a ∈ R . Funcţia f admite primitive pe R pentru:
⎪e 3 x + a − 1 , x ≥ 0

a) a=0
b) a =1
c) a=2
d) a=3
19. Aria cuprinsă între graficele funcţiilor f , g : [0,1] → R , f ( x) = e − x , g ( x) = e x este:
a) 1
b) 2(e − 1)
c) e + 1
1
d) e + −2
e
⎡ π⎤
20. Volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia f : ⎢0, ⎥ → R, f ( x) = cos x este:
⎣ 2⎦
a) π
π2
b)
4
π
c)
4
d) π
2

3
2 + 3i
21. Se consideră numărul complex z = . Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
3 − 2i
a) Re( z ) = 5
b) z =1
c) Im(z ) = −1
d) z = z
22. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei cos 2 x = cos x este:
⎧ 2kπ ⎫
a) ⎨ k ∈Z⎬
⎩ 5 ⎭
⎧ 2kπ ⎫
b) ⎨ k ∈Z⎬
⎩ 3 ⎭
c) {(2k + 1)π k ∈ Z }
⎧ 2kπ ⎫
d) ⎨ k ∈Z⎬
⎩ 7 ⎭
23. Dacă log 6 2 = a , atunci log 6 324 este:
a) a+2
b) 3 + 2a
c) a 2 (1 − a )
d) 4 − 2a
24. După două reduceri succesive cu 10%, respectiv 20%, urmate de o scumpire cu 30%, un produs costă
1404 lei. Care este preţul iniţial al produsului?
a) 1500
b) 1404
c) 1660
d) 1505
25
⎛ 1 ⎞
25. Numărul termenilor raţionali din dezvoltarea ⎜ 2 + 3 ⎟ este:
⎝ 2⎠
a) 26
b) 3
c) 4
d) 0
1
26. Suma termenilor progresiei aritmetice a1 , a 2 , ..., a 2017 , cu a1009 = este:
2017
a) 2017
b) 1
c) 0
1
d)
2017
27. Măsura unghiului B , a triunghiului ABC , cu AB = 2 , BC = 3 , CA = 13 este:
a) 120 o
b) 30 o
c) 150 o
d) 60 o

4
28. Fie paralelogramul ABCD . Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:
a) AB + AD = AC
b) AB − AD = DB
c) AD + CB = 0
d) AB + BC = CA
29. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei ( x 2 − x )( x 2 + x ) ≥ 0 este:
a) (−∞,−1] ∪ {0} ∪ [1,+∞)
b) R
c) φ
d) R \ (−1,1)

1 1 1
30. Partea întreagă a numărului + + ... + este:
1+ 2 2+ 3 2016 + 2017
a) 43
b) 42
c) 44
d) 40

NOTĂ: Timpul de lucru 180 de minute.


Toţi itemii sunt obligatorii. Pentru fiecare item corect rezolvat se acordă 0,3 puncte. Se alocă 1 punct din
oficiu.

5
GRILĂ DE EVALUARE
PROBA a II-a – MATEMATICĂ

1. a b c d 2. a b c d 3. a b c d

4. a b c d 5. a b c d 6. a b c d

7. a b c d 8. a b c d 9. a b c d

10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d

13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d

16. a b c d 17. a b c d 18. a b c d

19. a b c d 20. a b c d 21. a b c d

22. a b c d 23. a b c d 24. a b c d

25. a b c d 26. a b c d 27. a b c d

28. a b c d 29. a b c d 30. a b c d

NOTĂ: Fiecare item se evaluează cu 0,3 puncte.


Din oficiu se acordă 1 punct.

S-ar putea să vă placă și