Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTELE

PENTRU PROBA a II-a – MATEMATICĂ

1. Valoarea limitei

a) 1

b)

c) –

d) 0

lim

x →∞

⎛ x + x ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x − x ⎝ ⎠
x
+
x
x
x

x

este:

2. Graficul funcţiei f : R \ {1,1} R ,

a) x = 0, y = 0

b)

c)

d)

= 1, y = −1

x

= 1,

x = 1,

x

x = −1, y = 0 x = −1, y = −2

f x

(

) =

x

x 2 1

are ca asimptote dreptele de ecuaţii:

3. Funcţia f : R R ,

a)

b)

c)

a

=

0, b = 1

a = b = −1

a = b = 0

d) a = b = 1

f ( x ) =

x

b

3

+

+

ax

ln(1

+

+

1,

x

x ), x

<

0

0

4. Punctele de extrem local ale funcţiei f : R R ,

a)

b)

c)

d)

x

x

x

x

1

1

1

1

= x =−

=

=− x =

=

1

1,

0,

2

x =

2

1,

2

2,

x =

2

2

1

0

este derivabilă pe

R

f x

(

) =

2

x e

x

sunt:

pentru:

5. Valoarea limitei

a)

b)

c)

d)

0

1

2

3

lim ⎜ ⎛ 1

x

0

2

x

ctg x

2

este:

6. Numărul soluţiilor ecuaţiei

a) 4

b) 2

c) 1

d) 8

X

2

= ⎜

0

1

1

0

rezolvată în

(

M C

2

)

este:

1

0

1

0

7. Se consideră

p , q R pentru care matricea

A =

p + q este:

0 satisface relaţia

1

1 0

1

a) –1

b) 1

c) 0

d) 2

A = pA + qA

3

2

1

. Atunci

8. Se dau în plan punctele O (0,0), A(0,2), B (2,4), C (3,1), D (2,0) . Aria poligonului OABCD este:

a) 8

b) 6

c) 4

d) 10

1 x x 9. Soluţiile ecuaţiei 0 − 1 x x 0 x − 1
1 x
x
9. Soluţiile ecuaţiei
0
1
x
x
0 x
− 1 −
5
a) x =
x =
0,
1
2
2
= 0 sunt: − 1 + 5 , x = 3 2
= 0
sunt:
− 1 +
5
,
x =
3
2

b) =

x

1

0,

x

2

=

1 + i 3 , x = 3 2 2
1
+ i
3
, x
=
3
2
2

c) =− x = −

x

1

2

1,

1

2,
2,

1

x = +

3

2
2

d) x = 0, x = 1 i , x = 1 + i

1

2

3

10. Valorile reale ale lui m pentru care sistemul

a)

m R \ {2,1}

b) R \ {2,1}

c) R \ {2,1}

d) R \ {2,1}

m

m

m

mx

+

+

x

x

+

+

y

my

z

z

y mz

+

+

= 1

= 2

= 4

are soluţie unică sunt:

11. Dacă polinomul P = X

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

3

X

2

2

X + a are două rădăcini opuse, atunci a treia rădăcină este:

12. Fie polinomul P R[ X ] astfel încât XP ( X +1) + ( X +1) P ( X + 2) = 2 X + 3. Restul împărţirii

polinomului P la X

2

2 X

este:

a) X +1

b) X + 2

c) 2 X + 3

2 X 1

d)

13. Câte elemente inversabile are inelul (

a) 2

b) 3

c) 4

d) 1

Z +⋅

,

, )

8

?

14. Dacă polinomul

a) 2

b) 3

c) 0

d) 7

P = X X X

3

2

2

[

+ a P R X

,

] se divide prin

X 1, atunci a este:

2

15. Pe R se defineşte legea x o y = 3 xy + 3 x + 3 y + 2 . Elementul neutru este:

a)

b)

c) 2

3

3

d)
2

3

2

2

3

16.

2

1

( x

2

a)

b)

c)

d)

+

1) dx

10

3

8

3

7

3

2

este:

17. F : R R este una dintre primitivele funcţiei f : R R ,

a)

b)

c)

d)

3

F ( x ) = + x +

3

2

x

2

x +

F

(

x = x + x x +

)

3

2

2

(

F x

) =

x

3

3

2

+ x + 2

F ( x ) =

1

3

(

x +

1)

3

1

f

(

x = x + x +

)

2

2

1 . Atunci:

18. Fie f : R R ,

a) a = 0

b)

a = 1

c) a = 2

d) a = 3

f ( x ) =

sin(2 )

0

e

3 x

x

,

+ a

1 ,

x <

x

0

x

, unde a R . Funcţia f admite primitive pe R pentru:

19. Aria cuprinsă între graficele funcţiilor f , g :[0,1] R ,

a) 1

b) 2( e 1)

c)

d)

e

+ 1

1

e + − 2

e

20. Volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia f

a)

b)

c)

d)

π

π

2

4

π

4

π

2

:

f

(

)

x = e

x

,

g x = e

)

(

x

este:

0,

π

2

R , f ( x )

=

cos x

este:

3

21. Se consideră numărul complex

a)

b)

c)

d)

Re( z ) = z =1 Im( z ) = −1

5

z = z

z =

2

3

+ i

3

2

i

. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:

22. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei cos 2 x = cos x este:

⎧ 2 k π ⎫ a) ∈ Z ⎨ k ⎬ 5 ⎩ ⎭ ⎧
2 k
π
a) ∈ Z
k
5
2 k
π
b) ∈ Z
k
3
Z }
c) {
(2
k +1)π
k
2
k
π
d) ⎫
k
∈ Z
7
23. Dacă log
6 2 = a , atunci
a)
a + 2
b)
3 + 2 a
c)
a
2 (1
− a
)
d)
4 − 2 a

log 324

6

este:

24. După două reduceri succesive cu 10%, respectiv 20%, urmate de o scumpire cu 30%, un produs costă

1404 lei. Care este preţul iniţial al produsului?

a) 1500

b) 1404

c) 1660

d) 1505

25 ⎛ 1 ⎞ 25. Numărul termenilor raţionali din dezvoltarea ⎜ 2 + ⎟ este:
25
1
25. Numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
2 +
este:
3 2 ⎠
a) 26
b) 3
c) 4
d) 0
26. Suma termenilor progresiei aritmetice
, a
,
, a
, cu
a
a 1
2
2017
1009 =
a) 2017
b) 1
c) 0
1
d)
2017

1

2017

este:

27. Măsura unghiului

a)

b)

c)

d)

120

30

150

60

o

o

o

o

B , a triunghiului

ABC , cu

AB = 2 , BC =

sura unghiului a) b) c) d) 120 30 150 60 o o o o B ,
sura unghiului a) b) c) d) 120 30 150 60 o o o o B ,

3 , CA = 13 este:

4

28. Fie paralelogramul ABCD . Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a) AB + AD = AC

b) AB AD = DB

c) AD + CB = 0

d) AB + BC = CA

2 2 29. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei ( x − x x + x ≥ )(
2
2
29. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei (
x − x x + x ≥
)(
)
0 este:
a) (−∞,−1] ∪{0} ∪[1,+∞)
b) R
c) φ
d) R \ (−1,1)
1
1
1
30. Partea întreagă a numărului
+
+ +
este:
1
+ 2
2
+ 3
2016
+ 2017

a) 43

b) 42

c) 44

d) 40

NOTĂ: Timpul de lucru 180 de minute. Toţi itemii sunt obligatorii. Pentru fiecare item corect rezolvat se acordă 0,3 puncte. Se alocă 1 punct din oficiu.

5

GRILĂ DE EVALUARE

PROBA a II-a – MATEMATICĂ

 

1.

 

a b

c

d

2.

a

b

c

d

3.

a b

c

d

4.

 

a b

c

d

5.

a

b

c

d

6.

a b

c

d

7.

 

a b

c

d

8.

a

b

c

d

9.

a b

c

d

10.

 

a b

c

d

11.

a

b

c

d

12.

a b

c

d

13.

 

a b

c

d

14.

a

b

c

d

15.

a b

c

d

16.

 

a b

c

d

17.

a

b

c

d

18.

a b

c

d

19.

 

a b

c

d

20.

a

b

c

d

21.

a b

c

d

22.

 

a b

c

d

23.

a

b

c

d

24.

a b

c

d

25.

 

a b

c

d

26.

a

b

c

d

27.

a b

c

d

28.

 

a b

c

d

29.

a

b

c

d

30.

a b

c

d

NOTĂ: Fiecare item se evaluează cu 0,3 puncte. Din oficiu se acordă 1 punct.

6