Sunteți pe pagina 1din 2

TEST Nr.

1 – clasa a VI-a

SUBIECTUL I (50 p) Alegeți varianta corectă de răspuns:


10p 1.Dacă ∆𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆𝐷𝐸𝐹, 𝐴𝐵 = 2 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 5𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 6 𝑐𝑚, atunci DE are ... cm :
a) 2 cm b) 5cm c) 6 cm d) 4 cm
4 8
10p 2. Media aritmetică a numerelor și este:
13 13
12 5 7 6
a) b) c) d)
13 13 26 13
10p 3. În ∆ABC, laturile au lungimile egale cu 5cm, 8cm respectiv 1dm.Perimetrul triunghiului este:
a) 23cm b) 14 cm c) 13cm d) 12dm

10p 4. Dacă AB=EF= 7 m, BC=FG=5 cm, AC=EG=4 cm, atunci triunghiurile ABC si EFG sunt congruenta conform cazului:
a)ULU b) LUL c) LLL
9 15
10p 5.Dacă 𝑥 + = , atunci x este:
2 2
6 5 7 24
a) b) c) d)
2 2 4 2

SUBIECTUL II (40p) Rezolvări complete:

10p 6. În figura de alaturi AO=CO=5cm ; DO=BO=8cm. Arătați că ∆AOD≡ ∆COB


indicând cazul de congruență.

10p 7. Un sofer de camion parcurge un drum atsfel: in prima zi o treime din drum, a doua zi un sfert din ce a amai rams de parcurs, iar a treia zi
restul de 30 km. Determinati lungimea drumului.

10p 8. O gospodina cumpara 3 kg de rosii de calitatea I la pretul de 4 lei/kg, 3 kg de rosii de calitatea II la pretul de 2 lei/kg si 4 kg de rosii
de calitatea III la pretul de 1,5 lei/kg. Determinati pretul mediu al unui kilogram de rosii.

10p 9. Fie triunghiul isoscel ABC cu [AB] ≡ [𝐴𝐶], M mijlocul lui [AB], N mijlocul lui [AC]. Aratati ca:
a) [BN] ≡ [CM]
b) ∆𝐵𝑁𝐶 ≡ ∆𝐶𝑀𝐵
TEST Nr.2 – clasa a VI-a

SUBIECTUL I (50 p) Alegeți varianta corectă de răspuns:

10p 1.Dacă ∆𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆𝐷𝐸𝐹, 𝐴𝐵 = 3 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 4 𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 5 𝑐𝑚, atunci DE are ... cm :
b) 3 cm b) 5cm c) 4 cm d) 7 cm
4 8
10p 2. Media aritmetică a numerelor și este:
13 13
12 5 7 6
b) b) c) d)
13 13 26 13
10p 3. În ∆ABC, laturile au lungimile egale cu 5cm, 8cm respectiv 1dm.Perimetrul triunghiului este:
a) 23cm b) 14 cm c) 13cm d) 12dm

10p 4. Dacă AB=EF= 5 m, BC=FG=7 cm, AC=EG=8 cm, atunci triunghiurile ABC si EFG sunt congruenta conform cazului:
a)ULU b) LUL c) LLL
8 15
10p 5.Dacă 𝑥 + = , atunci x este:
2 2
6 5 7 24
a) b) c) d)
2 2 2 2

SUBIECTUL II (40p) Rezolvări complete:

10p 6. În figura de alaturi AO=CO=5cm ; DO=BO=8cm. Arătați că ∆AOD≡ ∆COB


indicând cazul de congruență.

10p 7. Un sofer de camion parcurge un drum atsfel: in prima zi o treime din drum, a doua zi un sfert din ce a amai rams de parcurs, iar a treia zi
restul de 30 km. Determinati lungimea drumului.

10p 8. O gospodina cumpara 3 kg de rosii de calitatea I la pretul de 4 lei/kg, 3 kg de rosii de calitatea II la pretul de 2 lei/kg si 4 kg de rosii
de calitatea III la pretul de 1,5 lei/kg. Determinati pretul mediu al unui kilogram de rosii.

10p 9. Fie triunghiul isoscel ABC cu [AB] ≡ [𝐴𝐶], M mijlocul lui [AB], N mijlocul lui [AC]. Aratati ca:
a) [BN] ≡ [CM]
b) ∆𝐵𝑁𝐶 ≡ ∆𝐶𝑀𝐵