Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
26 MAI 2007
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA A VI-a

 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Determinaţi cel mai mic număr natural care împărţit pe rând la 36, 48, 64, 72 şi
84 dă resturile 33, 45, 61, 69 şi 81.
a) 4029 b) 4092 c) 4290 d) 4390 e) 4902

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Despre punctele A, B, P, M, N se ştie că P  [AB] , M  AP , [AM]  [MP] ,


N  PB şi [ PN ]  [ NB] . Ştiind că [ MN ]  2,75 , să se afle [AB].
a) 5,25 b) 5 c) 5,5 d) 5,75 e) 1

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

1 x 1 4
Aflaţi valorile lui x  N astfel încât   .
3 4 5
a) 3 şi 4 b) 4 şi 5 c) 0 şi 1 d) 1 şi 2 e) 2 şi 3

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Fie unghiurile AÔC şi CÔB adiacente complementare cu m AÔC   60 0


şi fie [OD şi [OE semidrepte opuse semidreptelor [OB şi respectiv [OC.
Calculaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AÔD şi BÔE
.
a) 800 b) 1700 c) 900 d) 600 e) 1500

 Problema nr. 5 – punctaj: 4p

10% din (x - y) reprezintă 350 iar 30% din x este y. Aflaţi x.


a) 1000 b) 2000 c) 3000 d) 4000 e) 5000

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p

Determinaţi suma numerelor x, y şi z ştiind că sunt direct proporţionale cu


numerele 0,25; 0,(3); şi 0,5 iar xy  yz  zx  3xyz .
a) 2 b) 3,25 c) 1 d) 2,5 e) 1,25
 Problema nr. 7 – punctaj: 4p

Fie un triunghi isoscel ABC astfel încât AB = AC = 8 cm, BC = 5 cm.


Mediatoarea laturii AB intersectează dreapta BC în E. Dacă perimetrul
triunghiului AEC este 17,5, calculaţi EC.
a) 1,25 b) 2,25 c) 2 d) 8,75 e) 8

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Determinaţi numărul natural „n” care verifică egalitatea:


1 1 1 1 44
   ...  
1 2 2  3 3  4 n  n  1 45
a) 41 b) 42 c) 43 d) 44 e) 45

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Măsurile a două unghiuri adiacente sunt exprimate prin numere naturale prime
ce sunt soluţii ale ecuaţiei 4n  5p  359 , n  p . Complementul sumei celor
două unghiuri are:
a) 150 b) 250 c) 320 d) 130 e) 120

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p

O echipă formată din 10 muncitori poate termina o lucrare în 20 zile. După 10


zile de lucru 6 muncitori sunt trimişi în altă parte să lucreze. În câte zile vor
termina lucrarea muncitorii rămaşi?
a) b) c) d) e)

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:
Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă,
atunci problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.

PUNCTAJUL OBŢINUT: