Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL DE MATEMATICĂ

“GAVRIL TULAI”,NĂSĂUD
EDIŢIA I, 6.05.2006

Clasa a VI-a

2x  3y 8 x
1. Ştiind că  , calculaţi valoarea raportului .
5x  y 3 y
(Vasile Rusu)
2. Să se afle laturile unui triunghi ABC, ştiind că perimetrul lui este 39 cm şi lungimea
laturii AC reprezintă 80% din lungimea laturii AB, iar lungimea laturii BC reprezintă
120% din lungimea laturii AB.
(Vasile Rusu)
3. Să se rezolve în numere întregi ecuaţia: xy-3y+2x=11.
(Ioan Tebieş)
4. Considerăm <xOy.Fie C situat pe Ox şi BC  Ox, B  Oy.În B se duce perpendiculara AB
pe Oy, a  Ox,apoi AD  Ox cu D situat pe Oy, D  Oy, m(<OAD)=2(<xOy).
Perpendiculara în O pe Ox intersectează pe AB în Q, CP  AB unde P  AB. Arătaţi că:
a) AD=2·OC;
b) AQ=4·CP.
(Viorel Bindiu)

Notă: timp efectiv de lucru: 3 ore;


Fiecare problemă este obligatorie şi se notează cu 7 p.