Sunteți pe pagina 1din 4

Testematematicapropuse 2005TEST1

PARTEAI(45puncte) Pefoaiadeexamensetrecnumairezultatele.
3p 1.Rezultatulcalculului: a) 504:14esteegalcu..
3p
b) 12,5 100esteegalcu
3p
c) 15%din20esteegalcu..
3p 2. a)Divizoriinumarului30esteegalcu.
3p

b)Descompusinfactoripriminumarul126esteegalcu

3p

c)Celmaimaredivizorcomunalnumerelor30si126esteegalcu.

3p
3p
3p

3.Fiefunctiaf:RR,f(x)=(2a+3)x+1
a)f(a)=
b)Dacaf(a)=0,atuncinumarulaesteegalcu..
c)Dacaa=2sif(x)<0,atuncinumarulxseaflainintervalul.
2

3p
3p
3p

4.In figura1, hexagonulregulatABCDEFarearia243cm .


a)LungimealaturiiABesteegalacucm
b)LungimeasegmentuluiDBesteegalcu.cm
c)AriatriunghiuluiDBC=cm2

5. In figura2,VABesteunconcirculardrept
GeneratoareaVA=4cmiarmasuraunghiuluiAVB=60
3p
a)Razaconului esteegalacu..cm
3p
b)Ariatotalaaconului esteegalacu.cm2.
3p
c)Volumulconuluiesteegalcucm3.

ED

FC
A
B figura1

t
a

m
/
o

a
c
ti

m
e

figura2

OB

r
.
u

PARTEAaII a(45puncte)Pefoaiadeexamenscrietirezolvarilecomplete.
x 5
1.FiemultimileA={xZ4 x 1< 3}siB={xZ/ Z}
x+1
6p
a)EnumeratielementelemultimiiAsielementelemultimiiB
4p
b)CalculatiA BsiA\ B.

f
o

r
p

e
/
:/

x+ 2
1 4x2
2.FieexpresiaE(x)=(1+ ):
x 1
1 x2
x+1
5p
a)ArataticaE(x)=
2x 1
5p
b)Determinati a RpentrucareE(a)nuarevaloareadefinitain a
5p
c)DeterminatibRastfelincatE(b)=2

tt p

5p
5p
5p
5p

D'
3.In figura3ABCDA'B'C'D'esteoprismadreaptacubazapatrat.
LungimilemuchiilorABsiAA'suntdirectproportionalecu3si6
Ariatotalaaprismeieste360cm2,iarOestecentrulbazeimariA'B'
a)Completatipefoaiadeexamendesenuldin figura3cuD'O
b)CalculatilungimilemuchiilorABsiAA'
D
c)DacaAB=6cmsiAA'=12cm,calculatilungimealuiD'O
d)Calculatimasura unghiuluidintreplanele(D'AC)si(D'DB)
A
B
figura3
1

C'

REZOLVARETEST1
I.1.a) 504:14=36
125
b) 12,5100=1250sau12,5100= 100=12510= 1250
10
1515
c)15%din20= 20= = 3
1005
2.a) 30seimpartela1,2,3,5,6,10, 15,30 divizoriilui30sunt 1,2,3,5,6,10,15,30
Dacasespecificadivizoriinaturali divizoriilui30sunt1,2,3,5,6,10,15,30
b) 1262
633
213
126=232 7
77
1
c) 302
153
55
1

30=23 5

a
c
ti

126=2 32 7
30=235
c.m.m.d.c. =23= 6 (seiaunumaitermeniicomuniosingura
datalaputerea ceamaimica)

3.a)f(x)=(2a+3)x+1 f(a)=(2a+3)a+1=2a2 +3a+1 f(a)=2a2 +3a+1

m
e

b)f(a)=0 2a2 +3a+1=0Pentruaceastaecuatiesuntdouametodederezolvare:

t
a

1.Sedescompuneexpresia 2a2 +3a+1=2a2+2a+a+1 =2a(a+1)+(a+1)=(a+1)(2a+1)


(a+1)(2a+1)=0 a+1=0 a=11
2a+1=0 2a= 1 a=
2
2
2.Serezolvaecuatiadegradul2 2a +3a+1=0 coeficientiiA=2B=3C=1
D=B2 4AC D =32 421=9 8=1 D=1 D =1
B D 3 1
3+1 21
3 1
4
a 1,2 = = a1= = = a2 = = = 1
2A
2 244244
1
Oricaremetodaseutilizeaza a{ 1 }
2

m
/
o

r
.
u

f
o

r
p

e
/
:/

c)dacaa=2 f(x)=[2(2)+3]x+1 f(x)=(4+3)x+1 f(x)=x+1


dacaf(x)<0 x+1<0 x< 1/ (1) x>1 x(1+)
4. EDL23
a)Ariahexagonului=6AriaunuiDechilateral=6
F 8
C
4
6L23
A4 B
=243 6L23=4 243/:63 L2 =16 L=16 AB=4cm
4
b)DiagonalaADestediametrulcerculuicircumscrishexagonului.IncercD=2R
Laturahexagonuluiregulatesteegalacurazacerculuicircumscris AD=2ABAD=8cm
In DABDdreptunghic DB2=AD2AB2DB2=8242=6416=48 DB=48 DB=43cm

tt p

Ariahexagonului AriadreptunghiuluiABDE
c)Aria DDBC=Aria DEFA=
2
243 163 83
AriaABDE=ABBD=443=163cm2 Aria DDBC== ADDBC=43cm2
2
2
2

a) DacamasuraunghiuluiAVB=60 DVABechilateral AB=VA


AB4
44OB= OB==2 R=2cm
22
AOB b) Ariatotalacon=Arialaterala+Ariabazei
22
Arialaterala= pRG = p24= 8p cm2 Ariabazei=pR2 = 4pcm2
Ariatotala=8p+4p =12p Ariatotala=12pcm2.

5.

c)In DVOBdreptunghic VO2=VB2OB2 =42 22 =164=12 VO= 12 VO=23cm


Ariabazeiinaltimea 4p 23 83p
Volumulconului= = = cm3.
3
3
3
ParteaaIIa.
1. a) 4 x 1<3 4+1 x<3+1 3 x<4 x[34)
Deoarecex Z elementrlemultimiiAvorfiinumereleintregidinintervalul[34)
A={3,2,1,0,1,2,3}
x 5
Z fractiaestenumarintregdacanumitoruldividenumaratorul
x+1
x+1 x+1x+1 x+1
x+1 x 5/(1) x+1 x+5(+)
x+1 6 (x+1)=D6 (x+1) {1, 2, 3, 6}

a
c
ti

t
a

m
e

x+1=1x=11 x=0x+1=2 x=21x=1x+1=3x=31x=2x+1=6x=61x=5


x+1=1 x =11 x =2x+1=2 x= 21 x= 3x+1=3 x=31 x =4
x+1=6 x=61 x= 7
DeoarecexZ B={7,4,3,2,0,1,2,5}
b)AB seiauelementelecomunedinAsiB AB={3, 2,0,1,2}
A \B seiauelementelecaresuntinAsinusuntinB A \B={1,3}

m
/
o

r
.
u

f
o

x+21 4x
x 1x+2(1 2x)(1+2x)
2.a) E(x)=(1+ ): =( +):
x 1
1 x2
x 1x 1(1x)(1+x)
(x 1+x+2) (2x 1)(2x+1)
E(x)= : (aminmultitnumaratorulsinumitorulcu(1)
x 1(x 1)(x+1) casapotschimbapozitiatermenilor(12x)si(1x))

r
p

e
/
:/

2x+1(x 1)(x+1)
x+1
E(x)= E(x)=
x 1(2x 1)(2x+1)
2x 1

tt p

a +21 4a2
b) E(a)=(1+ ): E(a)nuarevaloareadefinitein acandnumitoriifractiilorsuntnuli
a 11 a2 Lafractiacareareinfatasemnul:seegaleazacu0sinumaratorul
a 1=0 a=1 1a2=0 (1a)(1+a)=0 1a=0 a=1
1+a=0 a=1
1
1
14a2=0 (12a)(1+2a)=0 1 2a=0 2a=1 a= 1+2a=0 2a=1 a=
2
2
1 1
a {1, , ,1}
2 2
3

x+1
b+1
b+1
c)DacaE(x)= E(b)= E(b)=2 =2 b+1=2(2b 1)
2x 12b 1
2b 1
b+1=4b 2 b 4b=21 3b= 3/(1) 3b=3/:3 b =1
11
Delapunctualprecedentamaflatcaexpresianuarevaloareadefinitapentrua{ 1, , ,1}
11
22
SimilarE(b)nuarevaloareadefinitapentrub{1,, ,1} b 1 b
22
3. a)
D'
C'

A'B'

a
c
ti

P
DC

O
AB

t
a

m
e

ABAA'
b)DacaABsiAA'suntdirectproportionalecu3si6 ==k AB=3ksiAA'=6k
36
Ariatotala=Arialaterala+2Ariabazei Al=Pbh Ab=L2 Al=4Lh=43k6k=72k2 Ab=(3k)2 =9k2

m
/
o

Ariatotala=72k2 +18k2 =90k2 ,deoareceAt=360cm2 90k2 =360 k2 =360:90 k2 =4

r
.
u

k= 4 k= 2,deoarecelucramcusegmente k=2

AB=32=6iarAA'=62=12 AB=6cm iarAA'=12cm

f
o

c)Diagonalapatratului=L2 DB=62,OD =DB/2 OD=62/2 OD=32cm

r
p

In DD'DO D'O2 =D'D2 +DO2 =122 +(32)2 =144+18=162 D'O=162=92


Deci D'O=92cm

e
/
:/

d)Pentruaaflaunghiuldintredouaplaneseidentificalaturacomunaacelordouaplane,apoidin
fiecareplanseconstruiestecateoperpendicularapelaturacomuna.

tt p

Unghiuldintreceledouaplanevafieegalcuunghiuldintreceledouaperpendiculareconstruite.
D'O (D'AC),D'O (D'DB) (D'AC) (D'DB)=D'O
ConstruiescDP ^D'O,DP (D'DB) ((D'AC)(D'DB))=(DPCO)
DD'ACisoscelcuD'Omediana D'O ^ AC
D'O ^CO CO ^D'O ,CO (D'AC)
CO ^D'O

Deoarecediagonaleleinpatratsuntperpendiculare CO ^DB

CO^(D'DB)

SegmenteleD'OsiDBsuntincluseinplanul(D'DB)sisuntconcurente
DeoareceDPesteinclusainplanul(D'DB) CO ^DP (DPCO)=90
Deci(D'AC)(D'DB))=90