Sunteți pe pagina 1din 4

SUME

ABSTRACT. Articolul prezint a c ateva not iuni, rezultate si exemple


privind calculul unor sume.
Lect ia se adreseaza clasei a VII-a.
Data: 9 noiembrie 2009
Autori: Prof. Roxana Diaconescu, Colegiul German Gothe
Prof. dr. Radu Gologan, Presedinte, S.S.M.R.
Cunoastet i probabil cu tot ii cum micul Gauss (Johann Carl Friedrich
Gauss, 1777-1855, matematician german de geniu) a calculat suma primelor
100 de numere naturale, a observat ca nsum and n ordine invers a trebuie s a
obt in a acelasi rezultat iar pe coloane ecare suma este 101:
S = 1 +2 +3 + +100
S = 100 +99 +98 +1
2S = 101 +101 +101 +101,
deci 2S = 100 101 adica S =
100101
2
. Evident rezultatul se extinde la oricare
primele n numere consecutive:
1 + 2 + 3 + + (n 1) + n =
n(n + 1)
2
.
Sunt multe situat ii n matematica unde se cauta formule cat mai simple
pentru calculul sumei unor termeni denit i printr-o formul a general a, ca n
exemplu de mai sus. Un bun exemplu poate urm atorul: consider am pe un
segment de lungime 1, jumatatea sa din stanga, apoi din segmentul ramas
jum atatea din st anga, si asa mai departe ajung and s a nsum am n segmente.
C at este suma lor, adic a ni se cere sa calcul am
S =
1
2
+
1
4
+
1
2
3
+ +
1
2
n
.
Exist a o formula general a pentru suma de mai sus? S a observam pentru
acesta un fapt simplu:
1
2
k
=
1
2
k1

1
2
k
valabila pentru orice k num ar natural.
Se poate deduce algebric, dar cel mai simplu este sa observam c a
1
2
k
este
jum atate din
1
2
k1
. Vom avea atunci pe r and pentru valorile lui k = 1, 2, . . . n:
1
2
=
1
2
0

1
2
;
1
2
2
=
1
2

1
2
2
, . . . ,
1
2
n
=
1
2
n1

1
2
n
care nlocuite n sum a dau
S =
1
2
0

1
2
+
1
2

1
2
2
+ +
1
2
n1

1
2
n
.
Se observ a usor c a termenii alaturat i se reduc doi c ate doi (unul este cu minus
si urm atorul cu plus), deci ne ram ane
S = 1
1
2
n
si iat a o formula simpl a pentru suma cautat a.
De fapt, exemplele de mai sus prezint a esent a metodelor prin care anumite
sume se pot pune ntr-o form a simpl a.
Mai ntai vom introduce o notat ie ce simplic a mult scrierea, folosind un
semn ce este n limba greac a litera S mare (de la suma):

: sigma (Cititorul
poate trece la prima lectura peste proprietat ile prezentate formal si citi doar
aplicat iile).
Vom scrie
n

k=1
a
k
= a
1
+ a
2
+ + a
n
si vom citi suma de la k = 1 la n
din a indice k, nt eleg and prin aceasta suma tuturor termenilor a
1
, a
2
, a
3
, ....
p ana la a
n
. De exemplu
3

k=1
k
2
= 1
2
+ 2
2
+ 3
2
= 14.
Sunt usor de remarcat urm atoarele doua proprietat i algebrice ce sunt
implicate de aceasta notat ie:
n

k=1
(a
k
+ b
k
) =
n

k=1
a
k
+
n

k=1
b
k
si pentru orice num ar a
n

k=1
a a
k
= a
n

k=1
a
k
,
altfel spus factorii multiplicativi independent i de variabila de sumare (k)
pot scosi factori comuni n sume.
Exemplu. Cu aceasta notat ie suma lui Gauss poate scris a:
n

k=1
k =
n(n + 1)
2
.
2
Primul exemplu din aceasta expunere arata n fapt metoda principala
de calcul a sumelor (atunci c and aceasta este posibil). Iata mai nt ai ideea
formal a: sa presupunem ca n suma

n
k=1
a
k
putem scrie ecare termen a
k
sun forma a
k
= b
k
b
k+1
(asa cumn primul exemplu am scris
1
2
k
=
1
2
k1

1
2
k
;
aici a
k
=
1
2
k
iar b
k
=
1
2
k1
).
S a observ am ca atunci
n

k=1
a
k
=
n

k=1
(b
k
b
k=1
) = (b
1
b
2
) + (b
2
b
3
) + + (b
n
b
n+1
).
Termenii alaturat i ai ultimei expresii se reduc doi cate doi, r aman and doar
b
1
b
n+1
. Asadar
n

k=1
a
k
= b
1
b
n+1
.
La fel, dac a reusim s a scriem a
k
= b
k+1
b
k
, obt inem
n

k=1
a
k
=
n

k=1
(b
k+1
b
k
) = (b
2
b
1
) +(b
3
b
2
) + +(b
n+1
b
n
= b
n+1
b
n
).
De exemplu, pentru a
k
= k, avem a
k
=
k(k+1)
2

k(k1)
2
, ceea ce se veric a
imedia: aici b
k
=
k(k1)
2
. Avem, n particular,
3

k=1
k =
1 2
2

0 1
2
+
2 3
2

1 2
2
+
3 4
2

2 3
2
=
3 4
2
,
reg asind astfel formula lui Gauss.
Exemple. 1. Cu aceast a metod a se pot calcula sumele primelor n p atrate
sau cuburi de numere naturale. Astfel, se arat a ca (ncercat i ca exercit iu sau
citit i pe wikipedia):
n

k=1
k
2
= 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ + n
2
=
n(n + 1)(2n + 1)
6
.
n

k=1
k
3
=
[n(n + 1)]
2
4
,
observ and c a suma cuburilor este patratul sumei primelor n numere.
2. Calculat i:
n

k=1
1
k(k + 1)
.
3
S a observ am ca
1
k(k+1)
=
1
k

1
k+1
. Atunci suma se poate scrie
n

k=1
1
(k(k + 1)
=
n

k=1

1
k

1
k + 1

=
1
1

1
2
+
1
2

1
3
+
1
3

1
4
+ +
1
n

1
n + 1
=
= 1
1
n + 1
=
n
n + 1
.
Posibilitatea de a nsuma prin metoda de mai sus ne permite uneori, cand
sumarea nu este posibil a s a stabilim inegalit at i. Iat a dou a exemple
3. Aratat i c a
1
2
2
+
1
3
2
+ +
1
1.000.000
< 1
Nu exista nici o posibilitate de a g asi o formul a pentru acesat a suma, n
schimb s a observ am c a m arind un pic ecare fract ie putem obt ine o suma
de tipul celei de mai sus. E clar c a
1
k
2
=
1
kk
<
1
k(k1)
pentru orice num ar
natural diferit de 1. Avem
n

k=2
1
k
2
<

k=2
1
k(k 1)
=

k=2

1
k 1

1
k

= 1
1
n
=
n 1
n
< 1,
observ and c a evaluarea este independenta de n.
4. Calculat i partea ntreaga a num arului
1
2

2
+
1

3
+ +
1

1.000.000
)

.
S a observ am ca avem urm atoarea scriere:
1

k
=
2

k +

k
<
2

k +

k 1
= 2(

k 1).
Analog se arat a ca
1

k
> 2(

k + 1

k).
Putem scrie atunci, pentru n natural mai mare sau egal cu 2:
S
n
=
1
2
n

k=2
1

k
<
1
2
n

k=2
2(

k 1) =

n 1,
si
S
n
=
1
2
n

k=2
1

k
>
1
2
n

k=2
2(

k + 1

k) =

n + 1 2
Cum pentru n = 1.000.000

n = 1000 iar

1001 = 1000, 005 obt inem ca


998 < S
n
< 999, deci partea ntreag a este 998.
4