Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

ȘTEFAN SMĂRĂNDOIU
Școala Gimnazială ,, Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea

SUME GAUSS
(Temă pentru clasa a V-a)

Considerăm suma primelor n numere naturale nenule: S  1  2  3  ...  n.


Să observăm că termenii „extremi” 1 şi n au suma egală cu n  1; termenii 2 şi n  1, care sunt egali
depărtaţi de „extremi”, au tot suma n  1, ca de altfel 3 şi n  2, ş.a.m.d.
Bazându-ne pe proprietăţile adunării, scriem S în două moduri și însumăm membru cu membru:
S  1  2  3  ...   n  2    n  1  n 
  2S   n  1   n  1   n  1  ...   n  1  2S  n  n  1  S  n  n  1 : 2.
S  n   n  1   n  2   ...  3  2  1
de n ori

PROBLEME REZOLVATE ȘI COMENTATE. SUGESTII METODICE


În aplicaţii există trei tipuri de astfel de sume.
Tipul I. Sume Gauss
 Sume Gauss complete
1. Calculaţi suma primelor 100 de numere naturale, nenule.
Rezolvare:
Fie S  1  2  3  ...  100.
Aplicând formula pentru n  100, obținem S  100 100  1 : 2  100 101: 2  5050.
2. Calculaţi suma primelor 100 de numere naturale.
Rezolvare:
Fie S  0  1  2  3  ...  99. (Atenţie la zero și la numărul termenilor!)
Aplicând formula pentru n  99, avem S  99  99  1 : 2  99 100 : 2  4950.
 Sume Gauss incomplete
1. Calculaţi S  31  32  33  ...  100.
Rezolvare:
METODA I
Pasul I. Observăm că lipsesc primele 30 de numere naturale, nenule, pentru a avea Sumă Gauss
completă.
Pasul al II-lea. Bazându-ne pe faptul că S  S  s  s, putem scrie:
S  31  32  33  ...  100  1  2  3  ...  30   1  2  3  ...  30 .
Pasul al III-lea. Folosind comutativitatea adunării, avem:
S  1  2  3  ...  30    31  32  33  ...  100   1  2  3  ...  30 .
S 1 23...100

Pasul al IV-lea. S poate fi scrisă ca diferenţă a două Sume Gauss:


S  1  2  3  ...  100  1  2  3  ...  30 .
Pasul al V-lea. Folosind formula de calcul pentru Sumă Gauss, finalizăm:
S  100 101: 2  30  31: 2  5050  465  4585.
METODA a II-a
Pasul I. Se exprimă fiecare termen ca sumă de doi termeni, astfel:
S   30  1   30  2    30  3  ...   30  70 
70 de paranteze

Atenție: cel de-al doilea termen ne indică numărul parantezelor!


Pasul al II-lea. Asociem primii termeni din fiecare paranteză într-o sumă, iar în cea de-a doua sumă toți
termenii ce ocupă a doua poziție în paranteze:
S   30  30  30  ...  30   1  2  3  ...  70 .
de 70 de ori

Pasul al III-lea. Finalizăm S  30  70  70  71: 2  2100  2485  4585.


Observaţie. Prin abuz de limbaj, am convenit să numim sumele de tipul I Sume Gauss complete, respectiv,
Sume Gauss incomplete, tocmai, pentru a înţelege mai uşor, tipurile de sume ce urmează.
Tipul al II -lea: Sume reductibile la Sume Gauss, folosind factorul comun
 Complete
1. Calculaţi S  4  8  12  ...  60.
Rezolvare:
Pasul I. Se calculează, mintal, diferenţa dintre doi termeni consecutivi: în cazul nostru este 4.
Pasul al II-lea. Dacă fiecare termen se împarte exact la diferenţa obţinută, scriem fiecare termen ca produs
de doi factori, primul factor fiind diferenţa găsită: S  4 1  4  2  4  3  ...  4 15.
Pasul al III-lea. Dăm factor comun: S  4 1  2  3  ...  15.
Pasul al IV-lea. Finalizăm: S  4 15 15  1 : 2  480.
 Incomplete
1. Calculaţi: S  60  66  72  ...  180.
Rezolvare:
Pasul I. Diferenţa dintre doi termeni consecutivi este egală cu 6.
Pasul al II-lea. S  6 10  6 11  6 12  ...  6  30.
Pasul al III-lea. S  6  10  11  12  ...  30 .
Pasul al IV-lea. S  6  1  2  3  ...  30   1  2  3  ...  9  
 6   30  31: 2  9 10: 2   6   465  45  6  420  2520.
Tipul al III-lea: Sume reductibile la Sume Gauss, aplicând fiecărui termen, teorema împărţirii cu rest
 Complete
1. Calculaţi S  1  8  15  ...  141.
Rezolvare:
Pasul I. Diferenţa dintre doi termeni consecutivi este egală cu 7.
Pasul al II-lea. Deoarece termenii nu se împart exact la 7, se aplică teorema împărţirii cu rest, luând
fiecare termen ca deîmpărţit şi diferenţa găsită, ca împărţitor:
S   7  0  1   7 1  1   7  2  1  ...   7  20  1.
Pasul al III-lea. Se separă produsele de resturi și ținem cont de faptul că numărul parantezelor este
indicat de câturile obținute!
S   7  0  7 1  7  2  ...  7  20   1  1  1  ...  1.
21 de termeni

Pasul al IV-lea. Am redus-o astfel la o sumă de tipul al II-lea: S  7   0  1  2  3  ...  20   1 21.


Pasul al V-lea. Finalizăm: S  7  20  21: 2  21  1491.
 Incomplete
1. Calculaţi S  247  255  263  ...  407.
Rezolvare:
Pasul I. Diferenţa dintre doi termeni consecutivi este egală cu 8 .
Pasul al II-lea. S  8  30  7   8  31  7   8  32  7   ...  8  50  7 .
Pasulal III-lea. S  8  30  8  31  8  32  ...  8  50   7  7  7  ...  7.
21 de termeni

Observaţie. Deoarece, din suma 30  31  32  ...  50, lipseşte suma primilor 29 de termeni,
1  2  3  ...  29, pentru a o reduce la diferenţa a două Sume Gauss, am dedus că 7 apare de (50–29) de ori!

2
Pasul al IV-lea. S  8  1  2  3  ...  50   1  2  3  ...  29   147.
Pasul al V-lea. S  8   50  51: 2  29  30: 2  147  6867.

APLICAȚII LA PROBLEME DE CONCURS

1. Fie x  12345678910111213...2005. Care este suma cifrelor numărului x?


Rezolvare:
Mai întâi vom observa că numărul „x” s-a format prin alăturarea cifrelor numerelor din şirul:
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;...;2004;2005.
Vom introduce notaţia S  x  este suma cifrelor numărului natural „x” .
 
S 123...9  1  2  3  ...  9  9 10 : 2  45  0 10  45.
S 10111213...19   1 10   0  1  2  3  ...  9   1 10  45.
Explicaţie. Cifra1apare de 10 ori, ca cifră a zecilor, în şirul numerelor 10,11, 12,13,...,19, iar suma cifrelor,
ce indică unităţile la aceste numere, este 45.
 
S 20212223...29  2 10   0  1  2  3  ...  9   2 10  45.
S  30313233...39   3 10   0  1  2  3  ...  9   3 10  45.
.......................................................................................................
 
S 90919293...99  9 10   0  1  2  3  ...  9   9 10  45.

 
Însumăm și deducem că: S 123...99  10  0  1  2  3  ...  9   45 10  900  0 100  900. (1)
Explicaţie. În şirul 100,101,102,103,...,199, cifra 1 apare de 100 de ori ca cifră a sutelor, iar suma cifrelor
ce indică zecile, respectiv unităţile, este 900, conform relaţiei (1) !
 
S 100101102...199  1 100  900.
S  200201202...299   2 100  900.
.........................................................
 
S 900901902...999  9 100  900.

 
Însumăm și deducem că: S 100101102...999  1  2  3  ...  9  100  900  9 

  
 45 100  900  9  S 123...999  S 123...99  S 100101102...999    
 0 100  900  45 100  900  9  45 100  900 10  13500.

Folosind acest calcul, avem: S 100010011002...1999  11000  13500  14500. 

S 200020012002200320042005  2  6  15  27. 
Finalizăm: S  x   13500  14500  27  28027.
(Temă preluată din Magia Performanței - Ștefan Smărăndoiu)

PROBLEME PROPUSE
1. Calculaţi sumele:
a) S  1  2  3  ...  1997; b) S  19  20  21  ...  80;
c) S  2  4  6  ...  40; d) S  5  10  15  ...  75;
e) S  15  18  21  ...  90; f) S  36  42  48  ...  150;

3
g) S  1  3  5  ...  79; h) S  4  7  10  ...  61;
i) S  1  5  9  ...  201; j) S  3  7  11  ...  203;
k) S  11  16  21  ...  51; l) S  43  51  59  ...  83.

2. Care este suma primelor 40 de numere naturale?


3. Calculaţi:
a) ( 50 – 50 : 50): 49 – 1; b) [(33 – 3 ∙ 3) – 3] : 3; c) (1 + 2 + 3 + … + 99) ∙ (175 – 35 ∙ 5).
4. Comparaţi numerele:
a = 2016 ∙ (1 + 2 + 3 + … + 2017) și b = 2018 ∙ (1 + 2 + 3 +… + 2016) .
5. Calculați 2018 – 2017 + 2016 – 2015 + 2014 – 2013 + …+ 2–1.
6. Calculaţi suma numerelor naturale de 2 cifre.
7. Să se calculeze 2 ∙ (1 + 2 + 3 + … + 2017) – 2 – 4 – 6 – … – 4034.
8. Calculaţi:
a) ( 6 + 12 + 18 +…+ 3030) : (1 + 2 + 3 +…+ 505).
b) ( 6 + 12 + 18 +…+ 3030) : (2 + 4 + 6 +…+ 1010).
9. Aflați suma anilor bisecţi de la prima Unire (1600) inclusiv, până la MAREA UNIRE, 1918.
10. Calculaţi (1 + 2) + (6 + 7) + (11 + 12) + … + (501 + 502).
11. Rezolvaţi ecuaţiile:
a) 2x + 4x + … + 2 018x = 1009 ∙ 1010;
b) x + 3x + 5x + … + 1997x = 2x + 4x + 6x + … + 1996x + 9990.
12. Pe tablă sunt scrise primele 50 de numere naturale, nenule. Numim operație faptul că se șterg la
întâmplare două numere și se scrie pe tablă un număr egal cu suma celor două numere șterse.
a) După câte operații rămâne pe tablă un singur număr?
b) Care este ultimul număr rămas scris pe tablă?
13. Pe tablă sunt scrise primele 50 de numere naturale, nenule. Numim operație faptul că se șterg la
întâmplare două numere și se scrie pe tablă un număr cu 5 mai mare ca suma celor două numere șterse.
Care este ultimul număr rămas scris pe tablă?
14. Pe tablă sunt scrise 10 numere naturale consecutive. Se șterge un număr și astfel, suma celor rămase
este 18037. Ce număr s-a șters?
15. La un turneu de şah, de mari maeştri, la Călimăneşti, au participat 16 jucători. Câte partide s-au jucat,
a) dacă procedeul de desfăşurare era eliminatoriu;
b) dacă fiecare participant ar fi jucat cu fiecare dintre concurenţi, câte o singură partidă?
16. Determinați numărul natural n, știind că 1  3  5  ...  576.
n termeni
17. Aflați cel mai mic număr natural, nenul n, astfel încât 7 + (7+ 2) + (7+ 4) + … + (7+ 2n) > 2008.

18. Determinați cel mai mare numărul natural n, astfel încât 1+ (1 + 2) + (1 + 4) + … + (1 + 2n) < 2008.

19. Știind că (1 + 2 + … + n) + t = 2008, cu n, t N* , t ≤ n , calculați n – t.


20. Să se calculeze:
a) S= 98∙96–96∙94+94∙92–92∙90+90∙88–88∙86+…..+6∙4–4∙2;
b) S=100∙96–96∙92+92∙88–88∙84+84∙80–80∙76+…+12∙8–8∙4;
c) S=100∙99–99∙98+98∙97–97∙96+96∙95–95∙94+…..+2∙1–1∙0;
d) S=100∙97–97∙94+94∙91–91∙88+88∙85–85∙82+….+10∙7–7∙4;
REZOLVĂRI. INDICAȚII. RĂSPUNSURI
1. a) S = 1997 ∙1998 : 2 = 1995003; b)Este o Sumă Gauss incompletă. S = 80 ∙ 81 : 2 – 18 ∙ 19 : 2 = 3069;
c) Factor comun pe 2 ; S = 420; d) 600; e) Dăm factor comun pe 3 şi obţinem, în paranteză, o sumă
incompletă; S = 3 ∙ (5 + 6 + 7 + … + 30) = 3∙ (30 ∙ 31 : 2 – 4 ∙ 5 : 2) = 1365; f) 1860; g) Diferenţa dintre 2
termeni consecutivi e 2 şi toţi dau prin împărţire la 2 restul 1, adică sunt termeni de forma 2k + 1; S = 1600;

4
h) 650; i) Termenii sunt de forma 4k + 1; S = 5151; j) Termenii sunt de forma 4k + 3. Atenţie la numărare,
pentru că începe cu 4 ∙ 0 +3 ; S = 5253; k) Termenii sunt de forma 5k +1; S = 279; l) S = 378.
2. S = 39 ∙ 40 : 2 = 780; 3. a) 0; b) 7; c) Ideal este dacă observăm, direct, că factorul al doilea (175 – 35 ∙ 5)
este zero şi atunci produsul dintre sumă şi zero este zero! 4. a = 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 : 2, iar b = 2018 ∙ 2016∙
∙ 2017 : 2. Deoarece înmulţirea este comutativă, deducem că a = b; 5. S = (2018 – 2017) +(2016– 2015) +
+ (2014 – 2013) + … + (2 – 1) = 1009; 6. S = 10 + 11 + 12 + … + 99 = (1 + 2 + 3 + … + 99) – (1 + 2 + 3+
+ … + 9) = 4905; 7. Aplicând distributivitatea înmulţirii faţă de adunare, obţinem (2 + 4 + 6+ …+ 4034) –
–2 – 4 – 6 – …– 4034 = 0; 8. a) S = 6∙ (1 + 2 + 3 + ... + 505) : (1 + 2 + 3 + ... + 505) = 6; b) 3; 9. Un an este
bisect, dacă este divizibil cu 4. S = 1600 + 1604 + 1608 + … + 1916 = 4 ∙ (400 + 401 + 402 + … + 479) =
= 4 ∙ (400 ∙ 80 + 1 + 2 + 3 + ... + 79) = 4 ∙ 35160 = 140 640; 10. S = 3 + 13 + 23 + … + 1003 = (10 ∙ 0 + 3)+
+ (10 ∙ 1 + 3) + (10 ∙ 2 + 3) + … + (10 ∙ 100 + 3) = 10 (1 + 2 + 3 + … + 100) + 3 ∙ 101 = 50803;
Observaţie. Se poate calcula şi grupând 1 + 502, 2 + 501, …, dar e mai greu să aflăm câte grupe sunt.
11. a) 2x ∙ (1 + 2 + 3 + … + 1 009) = 1 009 ∙ 1 010; x = 1; b) x (1 + 3 + 5 + …+ 1997) = x (2 + 4 + 6 + … +
+ 1996) + 9900. Calculând sumele, se obţine x. Mai elegantă este următoarea rezolvare:
x + (3x – 2x) + (5x – 4x) + (7x – 6x) + … + (1997x – 1996x) = 9990  x + x + x + … + x = 9990 
 999x = 9990  x = 10; 12. a) După fiecare operație numărul numerelor rămase pe tablă scade cu 1.
Sunt necesare 49 de operații. b) Fie S = 1 + 2 + 3 + ... + 50  S = 1275. Fie a și b cele două numere care se
șterg. Conform enunțului, dacă se șterg a și b, se scrie apoi pe tablă numărul a + b. Atunci, după orice
operație suma numerelor scrise pe tablă este aceeași, egală cu S, pentru că S – a – b + (a + b) = S. În
consecință, ultimul număr rămas scris pe tablă este 1275. 13. Conform problemei anterioare, pe tablă
rămâne scris numărul S = 1275 + 5 ∙ 49 = 1520. 14. Fie n, n + 1, n + 2, n + 3, …, n + 9 cele 10 numere
naturale consecutive, cu n  N*. S = n + (n + 1) + (n + 2) + ... + (n + 9) = 10n + 9 ∙ 10 : 2 = 10n + 45. Cea mai
mică sumă posibilă rămasă se obţine dacă se şterge cel mai mare număr, iar cea mai mare sumă posibilă
rămasă se obţine dacă se şterge cel mai mic număr. Atunci 9n + 36 ≤ 18 037 ≤ 9n + 45 
 9n ≤ 18 001 ≤ 9n + 9. Ţinând cont că n  N*  n = 2000  cele 10 numere naturale consecutive
scrise pe tablă erau 2000, 2001, 2002, ……2009. Se taie numărul 2008. 15. a) 15 partide, pentru că trebuie
eliminaţi 15 jucători. b) Fixăm jucătorul A. El joacă cu ceilalţi, 15 partide. Fixând pe B şi el va juca câte 15
partide. Analog pentru ceilalţi jucători. Aparent s-ar juca 15 ∙ 16 = 240 de partide. Ţinând cont , că fiecare
partidă s-a numărat de două ori ( A  B, dar şi B  A), deducem că s-au jucat 120 de partide. Există şi
o altă metodă, apelând la Suma Gauss: Jucătorul A: 15 partide cu ceilalţi; Jucătorul B: 14 partide cu
ceilalţi, diferiți de A; …, Penultimul jucător: 1 partidă cu ultimul jucător; Numărul partidelor jucate este
egal cu 1 + 2 + 3 +…+ 15 = 120. 16. Fie 2k + 1 ultimul termen al sumei, cu k  N.
S  1  3  5  ...   2k  1   2  0  1   2  1  1   2  2  1  ...   2  k  1  2 0  1 2  3  ...  k   1 1 1 ... 1
de k 1 ori

 2k  k  1 : 2   k  1  k  k  1  1  k  1   k  1 k  1   k  1 . Deci  k  1  576  24  k  23. Aplicând


2 2 2

teorema împărţirii cu rest pentru termenii sumei am format k + 1 grupe  k + 1 termeni  n = 24.
17. 7  7  7  ...  7  2 1  2  3  ...  n   2008  7  n  1  n  n  1  2008   n  1 n  7   2008.
de n 1 ori

Ținând cont că 41 48  1968  2008  42  49  2058, deducem că n = 41. 18. 1  1  1  ...  1 
de n 1 ori

 n  1 n  1  2008

2 1  2  3  ...  n   2008   n  1  n  n  1  2008    n  43.
442  1936  2008  452  2025
35. n (n + 1) : 2 < 2008  n (n + 1) < 4016; Dar 62 ∙ 63 < 4016 < 63 ∙ 64; Atunci n = 62; t = 53; n – t = 9;
36.a) S  96  98  94  92 94  90  88 90  86  ... 4 6 2  96 4 92 4 88 4 ... 4 4
 4  96  92  88  ...  4  4  4 24  23  22  ... 1  16 24 25 : 2  4800.
b) S  96 100  92  88 92  84  80 84  76  ... 8 12 4  96 8 88 8 80 8 ... 8 8

5
 8  96  88  80  ...  8  8  8 12  11  10  ...  1  64  12  13: 2  4992.
c) S  99 100  98  97  98  96  95  96  94   ...  1 2  0   99  2  97  2  95  2  ...  1 2 
 2  99  97  95  ...  1  2  2500  5000. d) S  6  97  91  85  ...  7   832.

BIBLIOGRAFIE
1. Ștefan Smărăndoiu_ ,,MAGIA PERFORMANȚEI”, Editura ,,Școala cu Ceas”,
Râmnicu Vâlcea, 2015
2. Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ștefan Smărăndoiu_,,MATEMATICĂ”,
Manual pentru clasa a V-a, Editura ,,Art”, București, 2017