Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a V–a

Pregătire olimpiadă

I.

Sume

1.

Calculaţi paritatea numărului n=S 1 +S 2 unde:

 
 

S 1 = 1 3 5

2011

S 2 = 2012 2010 2008

2

2.

Arătaţi că numarul natural A= 2011+ (2+4+6+8+…+4020 ) este patrat perfect;

3.

Calculaţi S = 7 + 14 + 21 + 28 + … + 364 şi arătaţi că 53 / S.

4.

Suma a doua numere este 192, iar diferenţa lor este 46. Aflaţi numerele.

5.

Să se calculeze (4+8+12+…+2006):(2+4+6+…+1003).

6.

Calculaţi: 10+100+1 000+ … +1 000 000 000.

 

7.

Soluţia ecuaţiei (x+1)(x+2) … (x+100)=15050, este

8.

Al 2009-lea termen al şirului: 16,20,24,28

este

9.

Se consideră şirul de numere naturale 4; 7; 10; 13; 16;…

a. Calculaţi diferenţa dintre al 2013-lea termen al şirului şi al 213-lea termen

şirului.

b. Calculaţi suma primilor 2013 termeni ai şirului.

II. Factorul comun

al

1. Dacă a-5b=6, calculaţi x din următoarele relaţii:

a. x 15a 75b = 300

b. 2x 24 17a 85b = 690

2. Determinaţi numerele naturale a, b şi c, ştiind că:

5a+5b+5c=40, iar a<b<c.

3.

Calculând

119 1121 1125 1166

obţinem

a. pătratul unui număr natural

b. cubul unui număr natural

c. un număr divizibil cu 2 sau cu 5

d. un număr divizibil cu 10.

a.

x 3a 6b = 30

b.

x 24 5a 10b = 69

4. Dacă a-2b=7, calculaţi x din următoarele relaţii:

5. Dacă a+3b=7, 3b+2c=9,

c+d=1, unde a,b,c,d numere naturale nenule.

4.

Calculaţi:

a. 19992000 19981999 21998

b. 39091998 19973909 39943909

6. Să se calculeze (4+8+12+…+2006):(2+4+6+…+1003).

7. Efectuând calculul

200936200964 200999

se obţine

a. succesorul lui 2009

b. un număr format din cinci cifre

c. un număr care se împarte exact la 41

d. un număr care este egal cu răsturnatul său.

III. Operaţii cu numere în baza zece

1. Determinaţi nr. xy , scrise in baza zece ,stiind ca x(x-1)(x-2)(x-3)═5 y -1

2. Găsiţi numerele naturale de forma 52xy divizibile cu 18.

3. A zecea cifra a numarului N = 1 2 4 7 11

56 este:

4. Aflaţi toate numerele naturale de forma a = xyz ştiind că x = y 2 - 2 şi z= 3y.

A) 426 si 736

B) 226 si 739

C) 240 si 370 D) 351 si 258

E) 431 si 232

5. Numărul numerelor de forma ab scris in baza zece care verifica conditiile:

30 < ab <55 şi a =b+3

este:

A) 6

B) 5

C) 3

D) 2

E) 1

6. Numărul cifrelor X care verifică 15X9 > 15XX

relaţia este: A) 9

B) 10

C) 8

IV. Operaţii cu puteri

D) 6

E) 7

1. Comparaţi numerele:

a. 10 100 şi 100 10

b. 3 30 şi 25 10

2. Se dau numerele:

x = 9 9 :9 7 3 −  2 5 6 :2 30 ⋅ 3 3 6 :3 17

y = 3⋅ 5 23 2430 : 405

şi

a. Calculaţi: x-y, x•y b. Aflaţi ultima cifră a numărului:

A = x 1999 y 1999 1 1999

3. Comparaţi numerele:

a. 9 27 şi 27 16

b. 2 30 şi 3 20

c. 5 34 şi 3 51

4. Determinaţi ultima cifră a numărului:

x = 1999 1999 2000 2000

5. Fie

x = {[  1 40 50   23 2 2 : 23 2 2 3 ] 67 } 30

y = 16 10 100 : 4 20 50 2

z = 1326430 4301300 26429 486

a. Calculaţi x, y, z.

b. Calculaţi: x : y z 2013

c. Determinaţi ultima cifră al lui y.

d. Justificaţi dacă x este pătrat perfect sau cub perfect.

6. Determinaţi cifrele a şi b astfel încât ab6 = 2 a+b+1 .

7. Să se arate că numărul 3 n+1 ·5 n +3 n ·5 n+1 +15 n+1 este divizibil cu 23.

8. Să se arate că numărul

a=2006 2010 +2007 2009 +2008 2008 +2009 2007 +2010 2006 +2, se divide cu 10.

9. Aflati câtul şi restul împărţirii numărului 7·3 2013 la numărul 4·3 2012 .

10. Comparaţi numerele a=8 330 (8 670 −128 287 )2 şi

b=27 1000 : [(9 501 −81 250 ): (3 2 − 3 0 )].

V. Ecuaţii şi probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

1. Determinaţi valorile lui „a”din:

a. [ 676 : 13: 3120 31 a  ]⋅45 2391 = 247

b. [  324 205 :5 a :6 ]⋅3 127 = 307

c. 313 {[  4110 95 :a  1112 ]− 632 }: 421 93 = 0

2. Să se afle xЄN din egalitatea:

30-{[(2·x-2 3 )·2-2 3 ·3]:2 2 -2007}·10=2 2 ·5.

3. Diferenţa a două numere este 1972. Împărţind numărul mai mare la numărul mai mic obţinem câtul 74 şi restul 1. Aflaţi numerele.

4. Diferenţa a două numere naturale este 2009. Împărţind numărul mai mare la numărul mai mic obţinem câtul 81 şi restul 9.

Aflaţi numerele.

5. Să se determine numărul natural de două cifre,scris în baza zece, ştiind că atât suma, cât şi diferenţa dintre acesta şi răsturnatul său sunt simultan pătrate perfecte.

6. Determinaţi numerele naturale de două cifre pentru care suma cifrelor este de două ori mai mare decât diferenţa acestora.

7. În familia Popescu mama are dublul varstei fiicei, tatal are cu 5 ani mai mult decat mama. Aflati peste cati ani varsta tatalui va fi dublul varstei fiicei.

A) 5

B) 3

C) 4

D) 2

E) 7

8. Un melc urca in timpul zilei pe un copac 5 m si aluneca noaptea 3m. Dupa cate zile ajunge melcul în vârful copacului, ştiind că acesta are 18 m?

9. Un tip de bacterie işi dublează numărul în fiecare secundă. O astfel de bacterie este pusă într-un pahar şi după 1000 de secunde paharul este plin. După câte secunde paharul a fost pe un sfert umplut?

A) 500

B) 998

C) 999

D) 4

E) 250

10. Suma a două numere naturale nenule este 15 iar unul dintre ele

reprezintă

2

3

din celălalt. Calculaţi diferenţa numerelor.