Sunteți pe pagina 1din 4

FUNCTII DERIVABILE

DERIVATA UNEI FUNCTII INTR-UN PUNCT

Definitia 1.

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ, spunem ca functia f are derivata in punctul a∈ ∩


daca exista lim = ∈ ℝ. In acest caz l se numeste derivata

functiei in punctul a si se noteaza .

Observatii:

• Daca derivata este finita, spunem ca f este derivabila in

= lim =
punctul a.

⟶ ,
• Limitele laterale si

lim

(in cazul in care exista si au sens)se numesc
derivate la stanga , respectiv la dreapta ale functiei f in punctul a,
iar daca sunt finite spunem ca f este derivabila la stanga respectiv

• Intr-un punct de acumulare bilateral a∈ ∩ , functia f este


la dreapta in punctul a.

= =
derivabila in punctul a daca si numai daca este derivabila la stanga

.
si la dreapta si derivatele laterale sunt egale (

Definitia 2.

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ , multimea E= ∈ , !"# $" "& ' se

determina o functie : ) ⟶ ℝ, numita derivata lui f pe multimea E.


numeste domeniu de derivabilitate al functiei f, iar corespondenta a⟶

Teorema 1.

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ este derivabila (derivabila la sanga si la dreapta)in


punctul a∈ , atunci f este continua in punctul a.
Teorema 2.

Fie f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ

• Daca f erte derivabila la stanga in punctul a∈ , atunci


graficul functiei are semitangenta la stanga in punctul
A(a,f(a)) si ecuatia semitangentei este:

y-f(a)= *− .

• Daca f este derivabila la dreapta in punctul a∈ , atunci


graficul functiei are semitangenta la dreapta in punctul
A(a,f(a)) si ecuatia semitangentei este:

y-f(a)= (a)(x-a).

• Daca f este derivabila in punctul a∈ , atunci graficul


functiei are tangenta in punctul A(a,f(a)) si ecuatia
tangentei este:

y-f(a)= *− .

Teorema 3.(derivabilitatea functiei compuse)

Fie I,J⊂ ℝ intervale si functiile u:I⟶ ,, : , ⟶ ℝ.

• Daca u esrte derivabila in punctul a ∈ - si f este derivabila


in punctul u(a)∈ ,, atunci functia F=f∘ /: - ⟶ ℝ este
derivabila in punctul a∈ - si 0 = 1/ 2/ .

functia F=f∘ /: - ⟶ ℝ este derivabila pe I si 0 * =


• Daca u este derivabila pe I si f este derivabila pe J, atunci

1/ * 2/ * , pentru orice x∈ -.

Teorema 4.(derivabilitatea functiei inverse)

Fie I,J⊂ ℝ intervale si f:I⟶ ,, continua si bijectiva.

• Daca f are derivata in punctul a∈ -, atunci functia


3
: , ⟶ - are derivata in punctul b=f(a)∈ , si in plus
avem:
3
$ =
, 6 ∈ ℝ∗
3
5
4 ∞, 6 = 0 :" :; 6! :6 ;< ! =
−∞, 6 = 0 :" :; :6! :6 ;< !
3
$ = 0, 6 = ±∞

• Daca f este derivabila pe I si * ≠ 0, ∀* ∈ -, atunci


3
este derivabila pe J si in plus avem:

A = , ∀A ∈ ,.
3 3
5 BCD E

Definitia 3.

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ, spunem ca f este de doua ori derivabila in punctul


a∈ ∩ daca f este derivabila pe o vecinatate V a lui a, iar functia derivata
:V⟶ ℝ este derivabila in punctul a.In acest caz se noteaza cu "
si se numeste derivata de ordinul doi a functiei f in punctul a.

Definitia 4.

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ este derivabila pe D, iar derivata sa : ⟶ ℝ


este de asemenea derivabila pe D, spunem ca functia f este de doua ori
derivabila pe D. In acest caz corespondenta a⟶ "
: ⟶ ℝ, numita derivata de ordin doi a functiei f.
stabileste o functie
"

Definitia 5.(definitie recursiva a derivateio de ordin n)

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ, spunem ca functia f este de n ori derivabila in


punctul a∈ ∩ daca functia f este de n-1 ori derivabila pe o vecinatate V a
lui a , iar functia G 3 : H ⟶ ℝ este derivabila in punctul a. Se noteaza
G
si se numeste derivata de ordin n a functiei f in punctul a.

Definitia 6.(definitie recursiva a derivatei de ordin n)

Daca f:D⊂ ℝ ⟶ ℝ este de n-1 ori derivabila pe D, iar derivata de ordinul


n-1 , G 3 :D⟶ ℝ este de asemenea o functie derivabila pe D, spunem ca
functia f este de n ori derivabila pe D.In acest caz corespondenta a⟶ G
stabileste o functie G : ⟶ ℝ, numita derivata de ordin n a functiei f.
Observatii:

• Derivata de ordinul o a unei functii este functia insasi.


• Daca pentru orice n∈ ℕ, o functie este derivabila de n
ori , se cmai spune ca f este indefinit derivabila.
• Se fac notatiile:

C(D,R)= : ⟶ ℝ, 6<&;"&/ ';

JG ,K = L : ⟶
ℝ, & <!" !"# $" M 6/ G
6<&;"&/ N;

JO ,K = : ⟶
ℝ, "& "&"; !"# $" ';

• O functie f∈ J G , K se numeste functie de clasa J G


(pe D)si au loc relatiile:

C(D,R)⊃ J 3 , K ⊃ ⋯ ⊃ JG , K ⊃ ⋯ ⊃ JO ,K .

Teorema 5.(Formula Leibnitz-Newton)

Daca f:D⟶ ℝ este o functie indefinit derivabila , atunci pentru


orice n numar natural si pentru orice x∈ are loc egalitatea:

∙S G
* = ∑GUVW JGU G U
* SU * .