Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data ……………………. Clasa a VII-a …

Teză – semestrul I, anul școlar 2021-2022


Algebră - până la Ecuaţia de forma x2 a , unde a ℝ (inclusiv).
Conform programei:
Geometrie - până la Perimetrul și aria trapezului (inclusiv).
 Se acordă zece puncte din oficiu.
SUBIECTUL I. Pe foaia de teză încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 30 puncte
5p 1.
Cel mai mare număr natural dar mai mic decât numărul 7 √ 2
a) 11 b) 10 c) 9 d) 8
5p 2.
Dacă 2 √6 < n < 3 √ 3 , n ∈ℕ, atunci n este egal cu:
a) 6 b) 5 c) 4 d) 3
5p 3.
Cel mai mare număr dintre numerele 2 √ 19 , 6 √ 2 , 4 √5 și 5 √3 este:
a) 2 √19 b) 6 √2 c) 4 √5 d) 5 √3
5p 4.
Media aritmetică ponderată a numerelor a=2 și b=3 cu ponderile
pa =2 și pb =3
este egală cu:
a) 2,(3) b) 2,4 c) 2,5 d) 2,6
5p 5. a=2 √6 b=6 √ 6
Media geometrică a numerelor și este egală cu:
a) 6 √2 b) 4 √6 c) 6√3 d) 6
5p 6. 2
Soluția ecuației ( x+1 ) =4 este egală cu:
a) S={1;3} b) S={3;3} c) S={3;1} d) S={5;1}

SUBIECTUL II. Pe foaia de teză încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 30 puncte
5p 1. Fie ABCD un paralelogram cu perimetrul egal
cu 32 cm. Dacă BD = 8 cm, atunci perimetrul
triunghiului ABD este egal cu:
a) 16 cm
b) 18 cm
c) 20 cm
d) 24 cm
5p 2. În figura alăturată este reprezentat rombul ABCD.
AE este bisectoare unghiului BAC, EBC, măsura
∢CAE fiind egală cu 35. Măsura unghiului AEB
este egală cu:
a) 105
b) 110
c) 115
d) 125
5p 3. În figura alăturată este reprezentat pătratul ABCD. Punctul E se
află în interiorul pătratului astfel încât triunghiul EAB să fie
echilateral. Măsura unghiului DCE este egală cu:
a) 25
b) 20
c) 15
d) 10
5p 4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC în
care: BC = 10 cm, AC = 12 cm, ADBC, D∈BC,
AD = 6 cm, BEAC, E∈AC. Lungimea segmentului
BE este egală cu:
a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
d) 7 cm
5p 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC,
MN este linie mijlocie, D∈BC, E∈BC, BD=DE=EC,
MNAD={G}, MNAE={F}. Raportul procentual
dintre aria patrulaterului DEFG și aria triunghiului
ABC este egal cu:
a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) 33,(3)%

5p 6. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD,


ACBD={O}, M este mijlocul laturii AB,
DMAO={G}. Dacă aria patrulaterului BOGM este
egală cu 12 cm2, atunci aria dreptunghiului ABCD este
egală cu:
a) 54 cm2
b) 60 cm2
c) 72 cm2
d) 84 cm2

SUBIECTUL III. Pe foaia de teză scrieți rezolvările complete 30 puncte


6 √2 4 2 √ 10 2
10p 1. Efectuați:
( + −
√3 √6 √ 15 √ 3 )
: −|4−3 √2|
.
5p 2. Aflați numerele raționale a și b astfel încât a⋅( √ 3−√ 2 ) +b √ 3=2 √ 2−√ 3
15p 3. În figura alăturată este schița unei grădini în formă de un
trapez dreptunghic ABCD, DAAB, AB = 73 m, AD = 50
m și CD = 23 m. FEAB, HGAB, astfel încât suprafața
trapezului ABCD este împărțită în trei părți de arii egale.
5p a) Arătați că măsura ∢ABC este egală cu 45.
5p b) Aflați aria trapezului ABCD.
5p c) Aflați lungimea segmentelor AE și BG.