Sunteți pe pagina 1din 3

O.

EXPRESII ALGEBRICE PROBLEME REZOLVATE


x
2
12x9
1)Fieexpresia:E(x)=(++):
x2 9 3+x 3xx2 2x15
a)DeterminativalorileluixpentrucareE(x)aresens
b)Determinatia Z pentrucareE(a) Z
c)RezolvatiinNinecuatia(x+3)E(x) 0
REZOLVARE
a)Egaleznumitoriifractiilorcu0,iarlafractiacareestedupasemnul:egalezsinumaratorulcu0
x2 9=0 (x3)(x+3)=0 x3=0 x=3
x+3=0 x=3

a
ic

x2 2x15=0 x2 5x+3x15=0 x(x5)+3(x5)=0 (x5)(x+3)=0 x5=0 x=5


x+3=0 x=3

t
a

9
2x9=0 2x=9 x=
2
9
DeoareceE(x)aresens x R{335}
2

t
a

m
e

m
/
o

b)MaiintaiaducE(x)lafomaceamaisimplaapoideterminE(a),inlocuindinE(x)pexcua
x3)
x
2 x+3)12x9x+2x6x3(x5)(x+3)
E(x)=[+]:= =
(x3)(x+3)x+3x3(x5)(x+3)(x3)(x+3)2x9

r
.
u

f
o

2x9(x5)(x+3)x5
= =
(x3)(x+3)2x9x+3

r
p

// e

E(a) Zdacaa+3 a+3


a+3 a5 /(1)

:
p

t
t
h

x5
a5
E(x)= E(a)=
x+3
a+3

a+3 a+3
a+3 a+5(+)
a+3 8 a+3 D8

a+3=1a+3=1a+3=2a+3=2a+3=4a+3=4a+3=8a+3=8
a=2a=4a=1a=5
a=1a=7a=5a=11
Dinconditiadeexistentaafractiilor a 5 a {11,7,5,4,2,1,1}
x5
c)(x+3) 0 x5 0 x 5 x ( 5]
x+3
Deoarecex N x {0,1,2,3,4,5}
x {0,1,2,4}
Dinconditiiledeexistentaafractiilor x {3,5}

1
1x2 9110x
2)FieexpresiaE(x)= [( +): 3]
2
3xx2 x+1x3x3 +1
a)DeterminativalorileluixincareE(x)nuestedefinita.
5a
b)VerificatidacaE(a)=
a3
c)DeterminatiaZ,astfelincatE(a)N
d)DeterminatielementelemultimiiA={xN* E(x) 1}
REZOLVARE
a)3x=0 x=3/(1) x=3
x3 +1=0Descompunx3 +1utilizandformuladecalculprescurtata3 +b3 =(a+b)(a2 ab+b2)

a
ic

x3 +1=(x+1)(x2 x+1) (x+1)(x2 x+1)=0 x+1=0 x=1

t
a

10x=0 x=10/(1) x=10


E(x)nuestedefinitapentrux {1,3,10}
1
1(x3)(x+3)110x
b)E(x)= [( +): 3]
2
x3 x2 x+1x3(x+1)(x2 x+1)
x2x+1)
1 x3)x3
1
(x+1)(x2 x+1)
E(x)= [(+) 3]
2x2 x+1
x310x

t
a

m
e

m
/
o

r
.
u

1
x23x+3x+9+x2 x+1(x+1)(x2 x+1)110x x+1
E(x)= ( 3)= ( 3)=
2(x3)(x2x+1)10x2x3 10x

f
o

1x+1 x3)31x+13x+91 2x+1012(5x)5x


= ()= = = =
2x312x3
2x32x3x3

r
p

e
/
:/

5x
5a
E(x)= E(a)=
x3
a3

tt p

c)E(a) N a3a3

a35a a3(a3)+(5a) a32 a3=D2(+)


a3=1 a=4 a3=2 a=5 a {4,5}
5x
5x5x+x3
2
d)E(x) 1 1 +1 0 0 0
x3x3x3
x3
Fractiaestenegativadacanumaratorulsinumitorulausemneopuse.
Deoarece2>0,fractiavafinegativapentrux3<0 x<3 x ( 3)
Deoarecex N* A={1,2}

2x
4
2x116x3:(4x)+4x
x+2
3)FieexpresiaE(x)=+ [ ]1
x1
2x2 x
14x2
2x2 +x
2x2 3x2:3x
a)DeterminativalorileluixR,pentrucareE(x)aresens.
x+1
b)VerificatidacaE(x)=
x1
c)DeterminatiaZastfelincatE(a)Z
REZOLVARE
2x2 x=0 x(2x1)=0 x=01
2x1=0 2x=1 x=
2
1
14x2 =0 (12x)(1+2x)=0 12x=0 2x=1 x=
2
1
1+2x=0 2x=1 x=
2
11
E(x)aresensdacax R\{,0,,1}
2
2

a)x1=0 x=1

a
ic

t
a

t
a

m
e

2x
4
2x
1+4x2 +4xx+2
b)E(x)=+ [ ]1
x1x(2x1)(12x)(1+2x)x(2x+1)
2x2 x

m
/
o

r
.
u

2x42x
(1+2x)2 x+2
E(x)=+ [ ]1
x1x(2x1)(12x)(1+2x) x(2x+1)x(2x1)

f
o

r
p

2x4x2x+22x4
4
1
E(x)=+ [ ] =+ []1
x1x(2x1)x(2x1)x(2x1)x1x(2x1)x(2x1)

e
/
:/

2x4x(2x1)2x2xx+1x+1
x+1
E(x)=+ = 1== E(x)=
x1x(2x1)(4)x1x1x1
x1

tt p

a+1
c)E(a)=E(a) Zdacaa1a1
a1a1a+1 a1(a+1)(a1) a12 a1=D2
a1=1a1=1a1=2a1=2
a=2a=0a=3a=1
Dinconditiiledeexistentaafractiilor x 0 a 0 E(a) Zdaca a {1, 2,3}

S-ar putea să vă placă și