Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicaii ale teoremei celor trei perpendiculare

Probleme rezolvate:
1. Fie ptratul ABCD de latur 15cm. Se duce o perpendicular MA pe planul (ABC) astfel
nct MA 15 2 cm . Calculai distana de la M la BC i MC.
Rezolvare:
Ip.: ABCD ptrat

AB 15cm
MA ABC
MA 15 2 cm

C.: MC , d M , BC ?
Dem.:

C
B

MA ABC MA AB
MA AB T 3 P
MB BC d M , BC MB
AB BC

T .P.

MAB : A 900 MB 2 MA2 AB 2 MB 2 15 2

152 152 2 1 3 152

MB 3 152 15 3 cm .
Metoda I:
T .P.

MB BC MBC : B 900 MC 2 MB 2 BC 2 MC 2 15 3

152 3 1 4 152 MC 4 152 2 15 30 cm


Metoda II:

152

ABCD ptrat AC l 2 15 2 cm

MA ABC MA AC MAC : A 900 MC 2 MA2 AC 2 15 2

15 2

2 2 152 22 152 2 15 302 MC 302 MC 30 cm .


2

2. Pe planul triunghiului isoscel ABC, AB=AC=15cm i BC=18cm, se ridic perpendiculara


AM egal cu 12 3 cm. S se afle distana de la punctul M la dreapta BC.
Rezolvare:
Ip.: ABC isoscel

AB AC 15cm
BC 18cm
AM ( ABC ), AM 12 3 cm
C: d ( M , BC ) ?
Dem.: M
C
D

Construim perpendiculara din A pe BC: AD BC , D BC


ABC : AB AC AD median BD DC

BC
9cm
2

MA ( ABC )
T 3P

AD ABC MD BC d ( M , BC ) MD
AD BC
T .P.

n MAD, m A 900 MD 2 MA2 AD 2

AD BC ABD, m D 900 AD 2 AB 2 BD 2 152 92 225 81 144

MD 2 MA2 AD 2 MD 2 12 3

63 144 3 144 144 4 MD 144 4 12 2 24cm

3. Pe planul triunghiului dreptunghic ABC m A 900 cu AB=15cm i AC=20cm se


ridic perpendicular AP egal cu 4 3 cm . S se afle:
a) Distana de la P la dreapta BC
b) Distana de la A la planul PBC
Rezolvare:
Ip.: ABC : m A 900
AB 15cm, AC 20cm

AP ABC , AP 4 3 cm

C.: a) d P, BC ?
b) d A, PBC ?
M

Dem.:

a) Construim AD BC

AB AC
n ABC , m A 90
BC
BC 2 AC 2 AB 2 152 202 225 400 625
0

BC 625 25cm
AD

AB AC 15 20

12cm
BC
25

AD

PA ABC
T 3P

AD ABC PD BC d P, BC PD
AD BC
T . P.

PA ABC PAD, m PAD 900 PD 2 PA 2 AD 2 4 3


PD 192 16 3 cm

b) Construim AM PD d A, PBC AM
PAD, m PAD 900 AM

PA AD 4 3 12

3 cm .
PD
16 3

12 2 16 3 144

Probleme propuse:
1. n vrful A al ptratului ABCD de latur 8cm se ridic perpendicular AM pe planul lui pe
care se ia punctul M astfel nct AM=8cm. Dac P este mijlocul lui (MD) s se arate:
a) AP MCD
b) Calculai aria triunghiului MBC.
2. Pe planul rombului ABCD se ridic perpendicular AM. tiind c AB AM 12cm i

m BAD 600 , s se calculeze distana de la M la dreptele BC, CD, BD.


3. Pe planul triunghiului echilateral ABC de latur AB=12cm se ridic perpendicular
PA=6cm. s se calculeze distana de la P la dreapta BC.
4. Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=16cm i BC=8cm se ridic perpendiculara AN
egal cu 12cm. S se afle distanele de la N la laturile dreptunghiului.
5. Dreptungiul ABCD cu AB=21cm i AD=16cm are M AD , astfel nct

AM 1
.
MD 3

Perpendiculara PM pe planul dreptunghiului ABCD este egal cu 15cm. S se afle


distanele de la punctul P la laturile dreptunghiului ct i la diagonalele lui.
6.

Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=12cm i BC=9cm se ridic perpendiculara


PD=9cm. S se afle:

a) Distanele de la punctul P la dreptele AB i BC;


b) Distana de la punctul D la planul (PBC).
7. Trapezul isoscel ABCD avnd bazele AB i CD

AB CD

are msura unghiurilor

acuite egal cu 600 , diagonalele perpendiculare pe laturile neparalele, iar AD=12cm. Pe


planul trapezului se ridic perpendiculara AM=18cm. S se afle:
a) Distanele de la M la dreptele BC i CD;
b) Distanele de la punctul A la planele (MDC) i (MBC)
8. Pe planul triunghiului dreptunghic ABC m A 900 , cu AB 12 3 cm , AC 6cm , se
ridic perpendiculara AM 6 3cm i CN 3 3cm . Se cere:
a) Distana de la punctul M la dreapta de intersecie a planelor (BMN) i (ABC);
b) Distana de la punctul A la planul (BMN).