Sunteți pe pagina 1din 1

Variana I

1. Fie DABC un tetraedru, 𝑃 ∈ (𝐴𝐵), 𝑄 ∈ (𝐴𝐷) Să se construiască după figura alăturată liniile de
intersecţie a planelor: CPQ şi ADC.

2. Se dau punctele necoliniare A, B, C. Un plan paralel cu dreapta AB intersectează segmentele BC şi AC


în punctele M şi respectiv N. Să se afle lungimea segmentului MN, dacă:

AB=40 cm și MB:BC=1:3

3. Tetraedrul ABCD este secţionat de un plan ce trece prin punctul M ∈ [AD] şi care este paralel cu
planul bazei ABC. Să se afle perimetrul poligonului obţinut în secţiune, dacă AM=6 cm AD=18 cm, AB=30
cm, BC=18 cm, AC=16 cm.

4. Din vîrful A al pătratului ABCD este construită perpendiculara AM pe planul pătratului. Să se


determine MB, MD şi MC, ştiind că AB=5 cm, MA=4cm.

5. Segmentul 𝐴1 𝐵1 este proiecţia ortogonală a segmentului AB pe planul α.

Să se afle:

a) lungimea segmentului 𝐴1 𝐵1 , dacă 𝐴𝐴1 = 10 cm, 𝐵𝐵1 = 15 cm, AB= 5 cm

6. Triunghiurile echilaterale ABC şi ABD au o latură comună AB şi planele suport ale acestor triunghiuri
formează un unghi diedru drept. Să se determine lungimea segmentului CD, dacă AB = 2 cm.

7. Dreptele AB, AC şi AD sînt perpendiculare. Să se afle lungimea segmentului CD, ştiind că:

AB=s, BC=n, AD=l

Variana II

1. Fie DABC un tetraedru, 𝑃 ∈ (𝐴𝐵), 𝑄 ∈ (𝐴𝐷) Să se construiască după figura alăturată liniile de
intersecţie a planelor: CPQ şi ABC.

2. Se dau punctele necoliniare A, B, C. Un plan paralel cu dreapta AB intersectează segmentele BC şi AC


în punctele M şi respectiv N. Să se afle lungimea segmentului MN, dacă:

AB=30 cm și MB:BC=1:4

3. Tetraedrul ABCD este secţionat de un plan ce trece prin punctul M ∈ [AD] şi care este paralel cu
planul bazei ABC. Să se afle perimetrul poligonului obţinut în secţiune, dacă AM=9 cm AD=20 cm, AB=35
cm, BC=18 cm, AC=15 cm.

4. Din vîrful A al pătratului ABCD este construită perpendiculara AM pe planul pătratului. Să se


determine MB, MD şi MC, ştiind că AB=7 cm, MA=6cm.

5. Segmentul 𝐴1 𝐵1 este proiecţia ortogonală a segmentului AB pe planul α.

Să se afle:

lungimea segmentului 𝐴1 𝐵1 , dacă 𝐴𝐴1 = 7 cm, 𝐵𝐵1 = 12 cm, AB= 4 cm

6. Triunghiurile echilaterale ABC şi ABD au o latură comună AB şi planele suport ale acestor triunghiuri
formează un unghi diedru drept. Să se determine lungimea segmentului CD, dacă AB = 5 cm.

7. Dreptele AB, AC şi AD sînt perpendiculare. Să se afle lungimea segmentului CD, ştiind că:

AB=a, BC=b, AD=c