Sunteți pe pagina 1din 8

Atelier de lectură şi hermeneutică L.

Blaga:

Drama “Meşterul Manole”, culme a


expresionismului blagian.

Motto:
Doamne, ce strălucire aici
şi ce pustietate în noi.
Lucian Blaga (1895-1961) a fost unul
dintre marii poeţi ai epocii interbelice, creatorul
unui sistem filozofic propriu şi un dramaturg de
certă valoare şi perenitate.
Cele zece piese de teatru pe care le-a
scris, pornesc de la mituri (“Zamolxe”-1921,
“Meşterul Manole”- 1927, “Arca lui Noe”- 1944),
de la istorie (“Cruciada copiilor”-1929), sau de la
trăiri sufleteşti profunde (“Dacia”-1925).
Toate se încadrează în teatrul poematic,
prin limbajul liric şi metaforic.

_________________________________________________________________________________________________________________

PERENITÁTE s. f. (Adesea fig.) Însuşirea de a fi peren; durabilitate,


persistenţă, continuitate; perpetuitate; eternitate.
POEMÁTIC, -Ă, poematici, -ce, adj. Care ţine de poem, cu caracter de
poem.
“Meşterul Manole”
este o dramă de
idei de factură
expresionistă,
inspirată din
cunoscutul mit al
jertfei pentru
creaţie.
-În cămara lui de lucru, Manole discută cu
stareţul Bogumil.
-- De şapte ani, Meşterul încearcă să ridice o
biserică.
-- De atunci, “puterile” au dărîmat zidurile de
şaptezeci şi şapte de ori.
-- Întregul ţinut pare a se afla sub puterea unui
blestem.
-- Stareţul recomandă jertfirea unei fiinţe.

-- Manole nu acceptă şi nu înţelege acest act.

-- Sosirea Mirei sporeşte zbuciumul sufletesc al


Meşterului.
-- Ciudatul Găman prevesteşte că Mira va
deveni femeia-altar.
 - Solul trimis de Vodă cere urgentarea
lucrărilor.
 - Zidarii vor să schimbe locul nefast, dar
solul nu se înduplecă.
 - Manole promite că va ridica lăcaşul.
 - cei zece fac jurămîntul de taină pentru
a înfăptui ritualul sacrificial.
 -Lîngă ruinele vechi se află zidul de jertfă.
 - Timp de trei zile, cei zece privesc depărtările.
 -La împlinirea cifrei sacre, Mira soseşte grăbită.
 - Ea auzise (de la stareţul Bogumil) că zidarii se
pregătesc să imoleze o fiinţă umană.
 - Înspăimîntată, Mira venise să împiedice fapta.
 -Manole vrea să-şi salveze soţia, dar zidarii îl prind
în cercul lor.
 - Invitată la jocul “de albă vrajă şi întunecată
magie”, Mira acceptă imolarea.
 - În jurul zidarilor ridicate, lucrătorii aleargă
zoriţi.
 -Ei vorbesc tare şi fac mult zgomot, pentru a nu
auzi vaierul din zid.
 - Manole îi biciuieşte pentru a-şi potoli, mai
curînd, dorul de biserică.
 -Revoltat împotriva lui Dumnezeu, el vrea apoi să
dărîme totul, să-şi elibereze jertfa.
 -Realizînd că Mira a murit, Meşterul trăieşte o
imensă suferinţă.
 - Vodă şi boierii vin să vadă
lăcaşul.
 - Manole le cere voie să tragă el
clopotul.
 - Din clopotniţă, se aruncă în
văzduh şi cade pe pămînt.