Sunteți pe pagina 1din 1

Prof:

TEST DE EVALUARE
„Luceafărul”de M.Eminescu
SUBIECTUL I (50puncte)
A.Se da textul:
„De greul negrei vecinicii, Reia-mi al nemuririi nimb
Părinte, mă dezleagă Şi focul din privire,
Şi lăudat pe veci să fii Şi pentru toate dă-mi în schimb
Pe-a lumii scară-ntreagă; O oră de iubire...

O, cere-mi, Doamne, orice preţ Din chaos, Doamne,-am apărut


Dar dă-mi o altă soarte, Şi m-aş întoarce-n chaos...
Căci tu izvor eşti de vieţi Şi din repaos m-am născut,
Şi dătător de moarte; Mi-e sete de repaos.”

(Luceafarul-de M.Eminescu)
B.Cerinte:
1. Gasește în text două cuvinte care nu au forma literara actuală. 5p
2. Identifică, în fragmentul dat, două cuvinte formate prin derivare. 5p
3. Precizează roul virgulelor din primele două versuri ale celei de-a doua strofe. 5p
4. Comentează rolul alternanței personei I si a II-a singular. 5p
5. Numește două trăsături definitorii ale Demiurgului „părintelui ” căruia i se adresează Hyperion-
Luceafărul. 5p
6. Identifică valoarea stilistică a imperativului folosit în discursul Luceafărului. 5p
7. Explică semnificația unei antiteze prezente în fragmentul dat. 5p
8. Numește patru figuri de stil diferite din textul dat. 5p
9. Comentează în 6-8 rânduri, strofa a treia, penultima , punând în relație ideea poetica cu mijloacele
artistice folosite de poet. 10p
SUBIECTUL II (40puncte)
Redactează un eseu de minimum 30 de rânduri în care să prezinți tema si viziunea despre lume reflectată
într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu.