Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”

B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI


TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com
www.colegiulenergetic.ro

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, _________________________, între profesor şi elevii clasei a XII-a A, cu ocazia


pregătirii suplimentare la disciplina limba şi literatura română.

Tematica: 1. Test după modelul Bacalaureat 2018 (individual, frontal, colectiv)

2.

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com
www.colegiulenergetic.ro

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura

Profesor