Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

 Citeşte cu atenţie următorul fragment:


„ Tipătescu: … Eu vampir, ai ? … Caraghios !
Pristanda: Curat caraghios ! … Pardon, să iertaţi, coane Fănică, că întreb: bampir …
ce-i aia, bampir ?
Tipătescu: Unul care suge sângele poporului! … Eu sug sângele poporului! …
Pristanda: Dumneata sugi sângele poporului! … Aoleu !
Tipătescu: Mişel !
Pristanda: Curat mişel !
Tipătescu: Murdar !
Pristanda: Curat murdar!” ( I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută)
Redactează răspunsuri pentru fiecare dintre
următoarele cerinţe:
1. Prezintă relaţia dintre cele două personaje,aşa cum rezultă din schimbul de
replici de mai sus .
2. Care este rolul lui Tipătescu în economia piesei ?
3. Dar al lui Pristanda?
4. Ce observaţii poţi face în legătură cu limbajul lui Pristanda?
5. Care este principala trăsătură a poliţaiului ce rezultă din fragmentul dat?
*GRILA DE EVALUARE: 5 * 2 puncte