Sunteți pe pagina 1din 3

ANTET UNITATE DE NVMNT

(MODEL 1 DE RAPORT A ACTIVITILOR/clase)

RAPORT FINAL PENTRU SPTMNA COALA ALTFEL, 2- 6 aprilie 2012

MIERCURI, 4 APRILIE 2012

Forma de
Coordonator Profesori
Clasa Interval orar Titlul activitii organizare a Loc de desfurare Instituii partenere
activitate participanti
activitii
1.aIVa A 9-13 Caruntu Monica - English is Fun Joc de rol scoala -
2. aVIa A 13-17 Caruntu Monica - Changing with Dezbatere scoala Scola Virolai Barcelona
Climate Comunicare on- ICI Bucurest
line
3.aVIa A 18-20 Botan Gabriela Caruntu Portatvul Copiilor concurs Tinerimea Romana -
Monica

1.

Analiza SWOT
puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari
.-dezvoltarea abilitatlor - Actvitatea putea fi extnsa la mai multe - Materialul didactc din scoala - Derularea mai multor actvitat in
de comunicare in limba clase, cu partciparea intregii catedre acelasi tmp
engleza

- intarirea relatilor de - Actvitatea putea fi desfasurata in aer - Suportul parintlor


grup liber
2.
puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari
.-dezvoltarea abilitatlor de comunicare in limba engleza - Ora de incepere a - posibilitatea partciparii scolii in - Conexiunea precara la
comunicarii online a aceasta retea Comenius oferita de internet
fost amanata datorita catre ICI Bucurest
orarului diferit
- Implicarea tnerei generati in probleme de mediu - prea putne cadre
didactce implicate
- Colaborarea cu elevi din alte scoli europene

3.

puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari


- sustnerea colegilor aflat in concurs - managementul grupului - implicarea parintlor - deplasarea defectuoasa catre locata
concursului
- partciparea intregului colectv de elevi

JOI, 5 APRILIE 2012

Forma de
Coordonator Profesori
Clasa Interval orar Titlul activitii organizare a Loc de desfurare Instituii partenere
activitate participanti
activitii
aVia A Intreaga zi Caruntu Monica - Noi si Natura Excursie tematca Brasov Elite Club Bucurest

Analiza SWOT
puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari
- dezvoltarea respectului elevilor - neimplicarea parintlor - locata a permis desfasurarea actvitatlor propuse in Starea vremii a impiedicat derularea unor
pentru natura deplina siguranta, fara a interactona cu alt turist actvitat planificate in aer liber
- derularea unor actvitat
sportve
- derularea unor actvitat
menite sa intareasca relatile in
interiorul colectvului clasei,
bazate pe intarirea stmei de
sine, increderii in colegi si
respect reciproc

VINERI, 6 APRILIE 2012

Forma de
Coordonator Profesori
Clasa Interval orar Titlul activitii organizare a Loc de desfurare Instituii partenere
activitate participanti
activitii
aVia A Intreaga zi Caruntu Monica - Noi si Natura Excursie tematca Brasov Elite Club Bucurest

Analiza SWOT
puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari
- dezvoltarea respectului elevilor pentru natura - neimplicarea parintlor - multtudinea obiectvelor turistce Starea vremii a impiedicat derularea unor
actvitat planificate in aer liber
- derularea unor actvitat specific proiectului
Changing with Climate
- dezvoltarea respectului pentru traditile si
monumentele istorice romanest