Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU
Str. Tipografilor, nr. 11, Bacău-9, cod 600245
Telefon- Fax- 0234/522553
E-mail : scoalaioncreangabacau@yahoo.com

Nr.............din............................

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 11.09.2019, în cadrul ședinței cu părinții preșcolarilor de la grupa mare
BOBOCEII, sala 3, de la Grădinița cu PP „LIZUCA”, structură a Școlii Gimnaziale „ION
CREANGĂ”, Bacău, educatoare: prof.Arhip Anișoara, prof.Lupușoru Petronela-Dumitrița.
Ordinea de zi:
- Prezentarea structurii anului școlar2019-2020;
- Prezentarea și reamintirea regulamentului de ordine interioară cu accent pe programul
și accesul în grădiniță,
- Restabilirea comitetului de părinți,
- Prezentarea ofertei de auxiliare,
- Diverse.
Drept care am luat la cunoștință tot ce s-a discutat la ședința cu părinții, din data de 11.09.2019 și
semnăm:
Nr. crt. Nume și prenume Semnătură
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Educatoare:
Prof. Arhip Anișoara aaaaaaaaaaaaaaaaa
Prof. Lupușoru Petronela-Dumitrița aaaaaaaaa