Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.......din..................

ACTIVITĂŢILE CERCURILOR PEDAGOGICE


ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
CENTRUL METODIC NR. 3 BACĂU

Responsabil: prof. înv. preşcolar Elena Roșca

Unități școlare (grădinițele cuprinse în centrul metodic):


 Gradinita cu PN nr. 10, Grădinița cu P.P. nr.19 Bacău Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Bacău;
 Grădinița cu P.P. nr.17 Bacău, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău;
 Grădinița cu P.P. nr.18 Bacău, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău;
 Grădinița cu P.N. nr. 26 Bacau Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”Bacău
 Grădinița cu P.P. nr. 12 Step by step Bacău, Colegiul Naţional „G. Apostu” Bacău;
 Grădinița cu P.P. Lizuca Bacău, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău
 Grădinița cu P.N. Florița Bacău, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău;
 Grădinița cu P.N. „Spiru Haret” Bacău, Colegiul Naţional „G.Apostu” Bacău;
 Grădiniţa cu P.P.„Magic English” Bacău;
 Grădinița cu P.P. „Disney Baby House” Bacău
 Grădinița „Bambi”, Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen” Bacău;
 Comuna Berești-Bistrița - Grădinița cu P.N. Berești-Bistrița;
 Comuna Filipești - Grădinița cu P.N. Filipești – Galbeni
 Comuna Săucești - Grădinița cu P.N. Săucești, Grădinița cu P.N. Schineni, Grădinița cu P.N. Siretu, Grădinița cu P.N. Șerbești,
Grădinița cu P.N. Bogdan Vodă
 Comuna Parincea - Grădinița cu P.N. Vladnic, Grădinița cu P.N. Nănești, Grădinița cu P.N. Parincea, Grădinița cu P.N.Văleni,
Grădinița cu P.N. Barna;
 Comuna Itești - Grădinița cu P.N.Itești, Grădinița cu P.N. Dumbrava;
 Comuna Horgești - Grădinița cu P.N. Răcătău, Grădinița cu P.N. Horgești, Grădinița cu P.N. Sohodor;
 Comuna Ungureni - Grădinița cu P.N. Ungureni, Grădinița cu P.N. Gârla Anei, Grădinița cu P.N. Bărtășești, Grădinița cu P.N.
Bibirești, Grădinița cu P.N. Viforeni, Grădinița cu P.N. Boțești;

Data Tema Modalităţi de realizare Responsabili Locul desfăşurării

Activităţi de
organizare;
RESPONSABILI DE CENTRU
prezentarea raportului METODIC:
de activitate pentru Roșca Elena
școlar precedent 2018-
Grădinița cu Program
2019; prezentare  Prezentare PPT RESPONSABILII DE CERC:
Prelungit Nr. 17 Bacău
15.11.2019 noutăți consfătuiri  Raport
metodice 2019, Noemi Năsturaș - responsabil
 Chestionar Școala Gimnazială
cerc pedagogic
prezentare teme  Discuții interactive „Alecu Russo” Bacău
Moraru Petronela responsabil
comisii metodice și cerc pedagogic
calendar etc. Sandu Simona responsabil cerc
pedagogic
Tema de specialitate:
Învăţarea colaborativă

 Activități RESPONSABILI DE CENTRU Grădinița cu Program


demonstrative METODIC: Prelungit Bambi
 Referate Roșca Elena Colegiul Tehnic de
RESPONSABILII DE CERC: Comunicații Nicolae
Noemi Năsturaș - responsabil
22.05.2019 Activitățile integrate; Vasilescu Karpen
 Proiecte model cerc pedagogic
Moraru Petronela responsabil Bacău
cerc pedagogic
Sandu Simona responsabil cerc
pedagogic

Inspector școlar general Inspector școlar de specialitate


Prof. Ana-Maria EGARMIN Prof. Veluța MAFTEI