Sunteți pe pagina 1din 10

Gradinita: Alba ca zapada, Giurgiu

Str. N. Balanescu,nr.4
PROIECT DE ACTIVITATE

PROPUNATOR:ed. Coman Andra Nicoleta


GRUPA: Mare
PROIECT TEMATIC: Spune ce simți!
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „La mulți ani, mămica mea!”
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Inimioare, inimioare”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă ( transmitere de noi cunoștințe –DLC și consolidare de priceperi și
deprinderi –DOS/AP)
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Rutina: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce cadou îi pregătesc mamei?”-dezvoltarea abilităților de comunicare
Salutul. Prezenţa.Calendarul naturii.
Ne pregătim pentru activități
Sosirea copiilor la grădiniță- deprinderi de igienă și autoservire
Tranziţii: Joc cu text şi cânt: „Un cuvânt”
Joc muzical: „În poiana din vâlcele”
 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE
ALA I: Joc de rol: ,,Micii cofetari”-pregătim prăjituri pentru mame (interpretarea rolurilor de cofetari);
Știință: ,,Taraba cu inimioare”- formarea șirului numeric în limitele 1-7 (cu material individual);
Joc de masă: ,,Inimioare și flori pentru mama” -joc cu piuneze, pătrățele, figuri geometrice și
mărgele (alăturarea pieselor).
ALA II: Jocul de mişcare: „ Cursa cu inimioare”
Jocul liniştitor: „Eu intreb, tu răspunzi!”(RAI)
 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
DLC:Educarea limbajului: ,,Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan- lectura educatoarei
DOS:Activitate practică : ,,Tablou pentru mama mea”- șnuruire, lipire

SCOPUL:
-Dezvoltarea capacității de a asculta cu atenție conținutul unui text literar demonstrând înțelegerea
acestuia ,educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical;
- Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


 O1- să formuleze propoziții cu noile cuvinte demonstrând înțelegerea acestora;
 O2-să expună cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii;
 O3-să realizeze tabloul șnuruind și apoi lipind materialele puse la dispoziție;
 O4-să interpreteze rolul de cofetar realizând prăjituri pentru mame;

1
 O5-să alăture piesele mărunte pentru a realiza inimioare și flori;
 O6-să formeze șirul numeric în limitele 1-7.

METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lectura


educatoarei,exerciţiul, tehnica comunicării rotative , metoda cubului, RAI, turul galeriei.

MATERIAL DIDACTIC:
- panoul pentru prezenţă cu pozele copiilor, calendarul naturii cu jetoane, emotiometrul;
- prezentare ppt,imagini reprezentative din poveste, cub cu imagini pe cele 6 fețe;
- cartoane colorate, material mărunt perforat,foarfecă, lipici,șnur, fotografii;
- șorțulețe, pandișpan,gofre, finetti, forme de prăjituri, șervețele;
- jetoane cu cifre și inimioare;
- tăblițe, piuneze, pătrățele, figuri geometrice, mărgele.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup,în perechi.

FORME DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea sistematică a comportamentului


copiilor, observarea produselor activității, răspunsurile copiilor, acordarea de stimulente.

DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005;
 Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT, 2008;
 Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana, Pitești, 2009;
 “Metode interactive de grup”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura
Arves, 2002

SCENARIUL ZILEI

2
Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de energie,
deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.
Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună dimineaţa!”.
salutul curgând firesc de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie. Educatoarea
va fi cea care va da startul acestui salut!
Prezenţa. Se va realiza în stilul grupei mari: o fetiţă va număra  câţi băieţi se joacă la gradiniţă
astăzi; un băiat va număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc,
ramânând pe panoul de prezență doar pozele copiilor prezenţi.
Calendarul naturii. Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea: “Suntem în anotimpul
primăvara, luna martie, data 7“,”Ieri a fost luni, prima zi a săptămânii, astăzi este marți a doua zi a
săptămânii,iar mâine va fi miercuri, a treia zi a săptămânii.Vremea este...........,cerul
este............,soarele............”.
Copiii vor împărtăși între ei starea emoțională mergând pe rând la emotiometru și poziționând acul
în dreptul emoției simțite.
Împărtășirea cu ceilalți: Preșcolarii vor vorbi despre cadourile pe care le vor dărui mamele lor:
„Eu îi voi dărui mamei...”
Noutatea zilei:
Educatoarea prezintă preșcolarilor un coșuleț cu turtă dulce în formă de inimioare. Inițiez o
discuție cu privire la ce cred copiii că reprezinta aceste inimioare și cui le putem dărui.
DLC: Educarea limbajului
Copiii sunt așezați în semicerc și audiază povestea "Inimioare, inimioare", urmărind câteva ppt-uri
sugestive. La finalul povestirii copiii vor formula câteva enunțuri cu noile cuvinte pentru a demonstra
înțelegerea acestora. După lecturarea textului, educatoarea adresează întrebări preșcolarilor pentru a fixa
conținutul poveștii, folosindu-se de imagini corespunzătoare ideilor principale.
Copiii vor descrie,compara,analiza,asocia cum era băiatul în diferite momente ale poveștii
rostogolind un cub .
Rutină şi tranziţie: Copiii formează o coloană, trenul piticilor şi părăsesc sala de grupă pentru a
merge la toaletă şi pentru a se spăla pe mâini.
Prin intermediul TRANZIŢIEI : ,,Un cuvânt”, copiii se îndreaptă spre centrele de joc.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I. La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea
activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind materialele şi sarcinile din fiecare sector. Se va da
startul de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi, atenţia deosebită
va fi canalizată la centrul Artă, unde se va desfăşura activitatea practică. După terminarea lucrului la
centre voi face evaluarea lucrărilor expuse prin metoda Turul galeriei.
DOS: Activitate practică- Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie un tablou
pentru mama pe care îl vor dărui mamelor de 8 Martie. Ei vor șnurui tabloul și îl vor decora cu diferite
materiale (inimioare, floricele).
Joc de rol: ,,Micii cofetari”- copiii vor interpreta roluri de cofetari și vor face prăjituri în formă de
inimă pentru a le dărui mamelor;
Știință: ,,Taraba cu inimioare” – copiii vor avea de făcut șirul numeric cu inimioare și vor rezolva
fișe de lucru individuale pentru a fi puse la expoziție pentru mămicile lor;

Joc de masă: ,,Inimioare și flori pentru mama”- preșcolarii vor face cu ajutorul piunezelor,
pătrățelelor, figurilor geometrice și mărgelelor inimioare și flori pentru mama;
Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la activitatea principală.
3
TRANZITIE: Joc muzical: ” În poiana din vâlcele”
La final se vor iniţia câteva jocuri distractive şi de mişcare menite să pună în valoare şi
cunoştinţele dobândite în ziua respectivă dar şi alte tranziţii.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II. Copiii vor desfaşura următoarele jocuri:
Jocul de mişcare: „Cursa cu inimioare”
Joc liniştitor: „Eu întreb, tu răspunzi!”

4
DEMERSUL DIDACTIC
Eveniment Obiec Conținutul științific Metode și Mijloace de Forma de Evaluare
didactic tive procedee învǎțǎmânt organizare
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea
organizatoric activităţii.
Întâlnirea de dimineaţă Observarea
Copiii intră în sala de grupă şi se aşază în semicerc. comportamentului
Salutul între copii se va realiza utilizând tehnica inițial
comunicării rotative.
Prezența:Educatoarea face prezența, iar fiecare Tehnica Calendarul
copil când își aude numele vine și pune poza la comunicării naturii Frontal
panou. rotative Catalog
Calendarul naturii: În ce anotimp suntem? În ce Rǎspunsurile
lunǎ suntem?Ce zi a sǎptǎmânii este? Cum este Conversația copiilor
vremea?
Împǎrtǎsirea cu ceilalți: ,,Ce cadou îi pregătesc
mamei?”-dezvoltarea abilităților de comunicare

2. Captarea Educatoarea prezintă preșcolarilor un coșuleț cu Obsevația Coșuleț cu Frontal


atenţiei inimioare din turtă dulce. Inițiez o discuție cu Conversația inimioare din
privire la ce cred copiii că reprezintă inimioarele și turtă dulce Rǎspunsurile
cui le putem dărui. copiilor

3. Anunţarea Copiii vor fi anunțați că vor asculta povestea Conversația


temei ,,Inimioare, inimioare,, de Sarina Cassvan, vor
confecționa tablouri pentru mame, vor pregăti
prăjituri, vor forma șirul numeri în limitele 1-7 și se
vor juca cu material mărunt realizând inimioare și
flori pentru mame.
4. Prezentarea Copiii sunt așezați în semicerc și audiază
noului povestea "Inimioare, inimioare", urmărind câteva Observația
conţinut şi ppt-uri sugestive. Educatoare citește povestea clar, Lectura Prezentare ppt
5
dirijarea expresiv , folosind tonul și mimica adecvate. educatoarei
învăţării Se vor explica cuvintele necunoscute, iar copiii Frontal Rǎspunsurile
O1 vor demonstra că au înțeles sensul lor formulând Explicația copiilor
propoziții.
Cuvintele pe care le-au folosit în diferite propoziții
sunt: Exercițiul
inimă rea= supărare, întristare
amărăciune= tristețe, supărare
negustorul= vânzătorul
a-i salta inima de bucurie = a fi fericit
După explicarea cuvintelor, educatoarea adresează Frontal
câteva întrebări preșcolarilor pentru a fixa
conținutul poveștii, folosindu-se de imagini Conversația
corespunzătoare ideilor principale. Imagini
O2 -Cum s-a numit povestea? Evaluare oralǎ

-De cine este scrisă povestea?

-Care sunt pesonajele?

-Ce vindea negustorul?

-De ce a ales băiatul să cumpere o inimioară de


turtă dulce?

-De ce era mama bolnavă?

-Ce a rugat-o băiatul pe mamă să facă cu inima de


turtă dulce?

-A putut mama să schimbe inima ei cu inima de


turtă dulce?

O2 -Cine a mâncat inimioara de turtă dulce?

-Unde a mers băiatul și mama când aceasta s-a


6
însănătoșit?

-Cum se simțea băiatul alături de mama lui?

Copiii vor descrie, compara, analiza, asocia Evaluare oralǎ


cum era băiatului în diferite momente ale poveștii Cubul Cub cu Frontal
rostogolind un cub. imagini
DESCRIE:Ce a făcut băiatul pentru a schimba sugestive
starea de sănătare a mamei lui? Rǎspunsurile
COMPARĂ:Ce simțea băiatul când mama era copiilor
bolnavă și cum s-a simțit când aceasta s-a făcut
bine?
ASOCIAZĂ:În ce alte povești întâlnim copii care
își ajută un membru al familiei bolnav? Conversația
ANALIZEAZĂ:Ce sentimente avea băiatul față de
mama lui?
APLICĂ: Cum ți-ai ajutat mama când a fost
bolnavă?
ARGUMENTEAZĂ: De ce a cumpărat băiatul
inimioara de turtă dulce?
Copiii se vor încolona pentru a merge la toaletǎ și
la apǎ.
5. Obținerea Prin intermediul TRANZIŢIEI :
performanței ,,Un cuvânt”, copiii se îndreaptă spre centrele de
joc.
La măsuţe este pregătit materialul pentru
următoarea activitate, iar copiii vizitează centrele Observația
descoperind materialele şi sarcinile din fiecare
sector.
DOS-Activitate practică "Tablou pentru mama
mea"
Se vor executa exerciții pentru încălzirea muschilor
mici ai mâinii: Mișcăm degețelele,/Închidem și cartoane Individual
deschidem pumnișorii/ Rotim pumnișorii,/Cântăm colorate Observarea
7
la pian,/Scuturăm mânuțele. material produselor
O3 Realizarea temei de către copii: mărunt activitǎții
Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la perforat
dispoziţie un tablou pentru a-l dărui mamei cu Explicația foarfecă, lipici
ocazia zilei de 8 Martie. Ei vor șnurui tabloul și îl Exercițiul șnur,
vor decora cu diferite materiale. fotografii
Copiii vor respecta criteriile de realizare: să
șnuruiască corect tabloul, să lucreze îngrijit lipind
corespunzător materialul pus la dispoziție, să
finalizeze lucrarea. Observarea
O4 Joc de rol "Micii cofetari": Preşcolarii vor Jocul finetti, comportamentului
interpreta rolul cofetarilor și vor face prăjituri în pandișpan,
formă de inimă pentru a le oferi mămicilor. gofre, forme Individual
de prăjituri,
șervețele
O6 Știință "Taraba cu inimioare": copiii vor avea
de făcut șirul numeric cu inimioare și vor rezolva jetoane cu
fișe de lucru individuale pentru a fi puse la Exercițiul inimioare, Observarea
expoziție pentru mămicile lor. cifre 1-7, fișe produselor
individuale activității

O5 Joc de masă "Inimioare și flori pentru mama": tăblițe,


preșcolarii vor face cu ajutorul piunezelor, Exercițiul piuneze, figuri În perechi
pătrățelelor, figurilor geometrice și mărgelelor geometrice,
inimioare și flori pentru mama. pătrățele Observarea
Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel produselor
încât toţi copiii să participe la activitatea principală- activității
confecționarea unui tablou.
Copiii sunt motivați să lucreze în fiecare
centru urmărind realizarea unor activități care să le
bucure pe mămici.
Tranziție : Copiii interpretează cântecul "În În grup
poiana din vâlcele".

8
6.Evaluarea Dupǎ finalizarea activitǎtilor în centre copiii se Conversația Lucrǎrile din Frontal Observarea
activităţii încoloneazǎ și merg pentru a observa produsele Turul galeriei fiecare centru produselor
obținute. activitǎții
Câte un copil va prezenta la fiecare centru ce a avut individual
de realizat,se va urmǎri fixarea cunoștințelor despre
povestea lecturată și exprimarea corectă în
propoziții în prezentarea fiecărui centru.

7. Asigurarea Se vor iniţia jocurile:


retenției și 1. ALA II: Jocul de mişcare: „Cursa cu Explicația
transferului inimioare” –copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Coșulețe, Frontal
În capătul sălii va fi aşezat un coșuleț cu inimioare. Demonstrația inimioare Observarea
La semnalul educatoarei copiii vor porni, vor lua o comportamentului
inimioară şi o vor duce echipei sale. Câștigă echipa Jocul Copiilor
care strânge cele mai multe inimioare.
Jocul liniştitor: „Eu întreb, tu răspunzi!” – aşezaţi
în cerc, un copil va arunca o minge spre colegul minge frontal
preferat şi-i va pune o întrebare legată de activitatea
din ziua respectivă. Cel care a prins mingea va conversația Rǎspunsurile
răspunde, şi la rândul lui va întreba alt coleg despre copiilor
activităţile preferate din ziua respectivă.

8. Încheierea Educatoarea va face aprecieri asupra modului cum recompense Frontal Acordarea
activității s-a desfǎșurat activitatea și va distribui recompense. stimulentelor

9
10

S-ar putea să vă placă și