Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare aplicat în urma studiului romanului Ion de Liviu Rebreanu

Clasa a X-a

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul de mai


jos:

Locul nostrum, săracul!


Sub sărutarea zorilor tot pământul crestat în mii de frânturi, după toanele și nevoile
atâtor suflete moarte și vii, părea că respiră și trăiește. Porumbiștile, holdele de grâu și de
ovăs, cânepiștile, grădinile, casele, pădurile toate zumzăiau, șușoteau, fâșâiau, vorbind un
grai aspru, înțelegându-se între ele și bucurându-se de lumina ce se aprinde din ce în ce mai
biruitoare și roditoare. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului, ca o
chemare,copleșindu-l. Se simțea mic și slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare sau ca o
frunză pe care vântul o vâltorește cum îi place. Suspină prelung, umilit și înfricoșat în fața
uriașului:
-Cât pământ, Doamne!

(Liviu Rebreanu, Ion)

0,50 p. 1. Numește câte un sinonim contextual pentru cuvintele: biruitoare, năvalnic.


0,50p. 2. Explică rolul semnului exclamării din sturctura: -Cât pământ, Doamne!
1p. 3. Construiește un enunț în care să folosești o expresie sau o locuțiune a substantivului
lumină.
1p. 4. Extrage din fragmentul dat o imagine auditivă.
1p. 5. Explică semnificația unei figuri de stil.
1p. 6. Precizează tipul de perspectivă narativă.
1p. 7. Numește principalul mod de expunere.
1p. 8. Motivează apartenența textului la realism, prin prezentarea a două trăsături ale
curentului literar existente în text.
2p. 9. Pornind de la fragmentul dat, prezintă în 6-10 rânduri atitudinea revelatoare a
personajului Ion în fața energiei pământului.

Notă: se acordă un punct din oficiu.


BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

1. Precizarea corectă a sinonimelor: 0,25+0,25p.


2. Explicarea corectă a rolului semnului exclamării: 0,50p.; simpla menționare a
rolului semnului exclamării: 0,25p.
3. Realizarea corectă a enunțului: 1p.
4. Identificarea corectă a imaginii auditive: 1p.
5. Numirea și explicarea corectă a unei figuri de stil: 1p.; simpla menționare a figurii
de stil: 0,50p.
6. Numirea corectă a perspective narative: 1p. (perspectivă obiectivă).
7. Precizarea corectă a principalului mod de expunere: 1p.
8. Menționarea corectă a celor două trăsături prin care textul se ăncadrează în realism:
1p.; Menționarea unei singure trăsături: 0,50p.
9. Se abandonează elementelor pământului cu toată voluptatea insignifianței sale.
Există în acest abandon voit, în această umilință plină de spaimă o nuanță erotică….
- Prezentarea corectă și nuanțată a atitudinii personajului în fața pământului cu
respectarea limitei de spațiu:2p.
- Încercarea de comentare: 1p.