Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Citiți cu atenție următorul text:

,,Am luat ceasul de-ntâlnire


Când se tulbură-n fund lacul
Şi-n perdeaua lui subţire
Îşi petrece steaua acul.

Câtă vreme n-a venit


M-am uitat cu dor în zare.
Orele şi-au împletit
Firul lor cu firul mare.

Şi acum c-o văd venind

Pe potecă solitară,

De departe, simt un jind

Şi-aș voi să mi se pară.” (Melancolie, Tudor Arghezi)

A. Cerințe:

1. Argumentați faptul că textul aparține genului liric. (două argumente) 0,5p.


2. Tema poeziei de mai sus este: a) moartea; b) iubirea; c) timpul. 0,5p.
3. Scrieți tipul de rimă întâlnit în această poezie. 0,5p.
4. Transcrieți două figuri de stil, diferite. 0,5p.
5. Găsiți sinonime pentru cuvintele: potecă, jind, vreme. 0,5p.
6. Construiți două propoziții cu perechea paronimică: solitar# solidar. 0,5p.
7. Alcătuiți o propoziție cu sensul din text al cuvântului perdeaua. 0,5p.
8. Explicați cratima din construcția ,,și-aș”. 0,5p.
B. a) Formulați propoziții cu următoarele neologisme: modică, fortuit, eminent, lizibil.
1p.
b) Corectați greșelile de orice natură, din următorul enunț:

În luna m-ai, mama mia m-ia spus că ași putea so vizitez m-ai des. 1p.

C. Redactați un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentați dacă o călătorie


reprezintă sau nu o experiență de cunoaștere, raportându-vă la experiența personală sau culturală.

3p.

Se acordă un punct din oficiu!

SUCCES!