Sunteți pe pagina 1din 1

Test,

Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:

a) Un algoritm este o metodă de gândire

b) Un algoritm este util dacă rezolvă o problemă particulară

c) Un algoritm trebuie descris clar, fără ambiguități

Selectați varianta corectă. Un algoritm este:

a) Un set de date care sunt executate într-o succesiune logică

b) O metodă ce se aplică unui set finit de date de intrare/ieșire

c) Un procedeu de calcul ce trebuie să dea o soluție la o clasă generală de


probleme

d) O succesiune de operații ce se derulează într-un număr finit de pași.

Selectați varianta corectă. Pseudocodul este:

a) codificare ce furnizează rezultate greșite

b) Un cod care nu este folosit

c) Un limbaj pentru descrierea algoritmilor

d) Nici un răspuns anterior nu este corect

Selectați varianta corectă. O schemă logică este:

a) Un desen tehnic

b) Un set de figuri geometrice

c) Un mod de a descrie algoritmi

d) Nici un răspuns anterior nu este corect