Sunteți pe pagina 1din 11

Object 1

Recapitulare – algoritmi

Problema nr. 1

Cerința
Un tort dreptunghiular de dimensiuni MxN trebuie împărţit în porţii pătrate de aceeaşi mărime.
Găsiţi numărul minim de porţii care se pot obţine şi dimensiunea L a acestora. Atât
dimensiunile dreptunghiului cât şi ale pătratelor în care se împarte sunt numere întregi.

Date de intrare
Se citesc de la tastatură numerele M şi N .

Date de ieșire
Pe o singură linie a ecranului, se afișează două numere naturale separate printr-un spaţiu,
primul fiind numărul minim de porţii, iar celălalt dimensiunea L.

Restricții și precizări
•1 ≤ M ≤ N ≤ 10000

Exemplu
Intrare

20 24

Ieșire

30 4
Problema nr. 2

Cerința
Se dau n numere naturale. Calculați câte dintre ele sunt prime, cel mai mare și cel mai mic număr
prim.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran numărul C A B, reprezentând câte dintre numerele date sunt prime,
cel mai mic și cel mai pare număr prim.

Restricții și precizări

 1 ≤ n ≤ 10000
 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000
 în fiecare test va exista cel puțin un număr prim

Exemplu
Intrare

9
7 3 10 17 14 1 9 3 13

Ieșire

5 3 17

Problema nr. 3

Cerința
Se dau n numere naturale. Aflaţi câte dintre ele sunt palindrom prim norocoase. Un număr este
palindrom prim norocos dacă este palindrom (egal cu răsturnatul său, de exemplu 121), prim
(are exact 2 divizori, de exemplu 3) şi norocos (pătratul numărului se poate scrie ca sumă de
numere consecutive, exemplu 3. 3 * 3 = 9 = 2 + 3 + 4).

Date de intrare
Se va citi de la tastatura numărul n si n numere naturale separate prin spații.
Date de ieșire
Se va afisa numarul de numere care respecta conditiile.

Restricții și precizări

 1 ≤ n ≤ 1000
 cele n numere vor fi mai mici decât 2.000.000.000.

Exemplu
Intrare

6
2 3 5 7 11 24

Ieșire

Explicație

Sunt 6 numere, dintre care doar 4 respectă condițiile: 3, 5, 7 şi 11.

Problema nr. 4

Cerința
Pentru un număr natural dat n, numim ParImpar următoarea operație:

 dacă n este par, rezultatul este numărul scris cu cifrele pare ale lui n – de exemplu,
pentru 410722 rezultatul este 4022;
 dacă n este impar, rezultatul este numărul scris cu cifrele impare ale lui n – de exemplu,
pentru 357103 rezultatul este 35713.

Se citesc două numere naturale. Să se afișeze numărul pentru care rezultatul operației ParImpar
este mai mare.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură două numere naturale.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran valoarea cerută.
Restricții și precizări

 cele două numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000


 dacă pentru cele două numere se obține același rezultat pentru operația ParImpar se va
afișa numărul mai mare.

Exemplu
Intrare

410722 357103

Ieșire

357103

Problema nr. 5
Pentru a putea ajunge la concursul de mașini, Fulger Mcqueen, trebuie să termine de asfaltat
drumul din Valea Radiator.
La intrarea în Valea Radiator, Bucșă are pregătite N bidoane, fiecare având înscris pe el câte un
număr. Dintre cele N bidoane doar câteva conțin asfalt.
Bucșă îi spune lui Fulger:
– Fulger, prietene, vreau să te ajut să găsești bidoanele corecte, așa că îți spun că fiecare număr
de pe bidon, are asociat un cod secret, codul secret al fiecărui număr se obține prin diferența
dintre numărul alcătuit din atâtea cifre de 9 câte are numărul scris pe bidon și numărul de pe
bidon. Bidoanele cu asfalt au cifra unităților 0 și cifra zecilor 1.
Scrieți un program care să determine:
a) Codul secret asociat fiecărui număr de pe bidon
b) Numărul de bidoane care conțin asfalt.

Date de intrare
Se citește de la tastatură un număr natural N ce reprezintă numărul de bidoane pregătite de
Bucșă, iar apoi se citesc N numere naturale, diferite de 0, ce reprezintă numărul asociat fiecărui
bidon.

Date de ieșire
Pe ecran se va afișa pe prima linie codul secret al fiecărui număr de pe bidon, iar pe cea de-a
doua linie, un număr natural ce reprezintă numărul de bidoane cu asfalt, pe care le-a descoperit
Fulger.
Restricții și precizări

 1 ≤ n ≤ 100
 numerele de pe a doua linie a fișierului de intrare vor fi situate în intervalul [1,
1.000.000.000]

Exemplu
Intrare

5
2138
531649
154289
798
96489

Ieșire

7861 468350 845710 201 3510


2

Explicație

Bucșă a pregătit pentru Fulger 5 bidoane.


Cerința a)
Primul bidon are codul secret7 861, deoarece 9999 – 2138 = 7861
Al doilea are codul secret 468350, deoarece 999999 – 531649 = 468350
Al treilea are codul secret 845710, deoarece 999999 – 154289 = 845710
Al patrulea are codul secret 201, deoarece 999 – 798 = 201
Al cincilea are codul secret 3510, deoarece 99999 – 96489 = 3510
Cerința b)
Numărul de bidoane cu asfalt este 2.
Problema nr. 6
În regatul de gheață Olaf este renumit pentru spectacolele sale de magie. La o reprezentaţie de
magie, Olaf invită pe scenă N persoane. Fiecare persoană îi şopteşte lui Olaf la ureche anul
nașterii şi el calculează vârsta fiecărei persoane ca fiind diferența dintre 2017 și anul nașterii
acesteia.
Printr-o magie, Olaf face să apară pe scenă, câte un om de zăpadă pentru fiecare copil de 12 ani
care se află printre cele N persoane.
Olaf asociază apoi pentru fiecare persoană de pe scenă un număr magic obținut prin însumarea
tuturor cifrelor ce apar în anul nașterii persoanei respective.
Printr-o nouă magie, Olaf scoate din pălăria sa un buchet cu flori de gheață, buchet ce conține
atâtea flori cât arată cel mai mare număr magic asociat de Olaf unei persoane. El dăruieşte acest
buchet Elsei – prințesa regatului.
Scrieți un program care să determine:
a) Numărul oamenilor de zăpadă care au apărut pe scenă prin magia lui Olaf;
b) Numărul florilor de gheață din buchetul pe care Olaf l-a dăruit Elsei.

Date de intrare
Se citește de la tastatură numărul N, ce reprezintă numărul persoanelor invitate de Olaf pe scenă,
iar apoi se citesc N numere naturale cu exact 4 cifre ce reprezintă anul nașterii unei persoane.

Date de ieșire
Pe prima linie a ecranului se va afișa numărul oamenilor de zăpadă apăruți pe scenă în urma
magiei lui Olaf, iar pe cea de-a doua linie, un număr natural ce reprezintă numărul florilor de
gheață din buchetul lui Olaf.

Restricții și precizări

 1 ≤ N ≤ 100

Exemplu
Intrare

5
1994
2005
1965
2005
2005
Ieșire

3
23

Explicație

Pe scenă au fost invitate 5 persoane.Trei dintre persoane au vârsta de 12 ani ceea ce înseamnă că


Olaf a făcut ca prin magie să apară pe scenă 3 oameni de zăpadă.
Pentru persoana născută în 1994 numărul magic este 1+9+9+4=23
Pentru persoana născută în 2005 numărul magic este 2+0+0+5=7
Pentru persoana născută în 1965 numărul magic este 1+9+6+5=21
Cel mai mare număr magic este 23. Buchetul cu flori de gheață va conține 23 de flori.

Problema nr. 7

Cerința
Pacală şi Tândală mergeau printr-o pădure. Într-un copac, ei au văzut o pasăre.- Măi, Tândală,
uite o pasăre! Hai s-o prindem, s-o frigem şi s-o mâncăm boiereşte, zise Păcală lingându-şi
degetele.
- Că bine zici. Dar cum s-o mâncăm fără sare? Stai tu s-o păzeşti ca să nu zboare şi eu dau fuga
în sat să aduc nişte sare, zise Tândală.- Du-te în pivniţa mea şi acolo vei găsi N saci, pe fiecare
sac vezi că e o etichetă pe care scrie un număr; dacă numărul are toate cifrele în ordine strict
crescătoare, de la stânga la dreapta, înseamnă că acel sac conţine sare, altfel conţine zahăr.
Încarcă în căruţă toţi sacii cu sare şi hai cu ei încoace până păzesc eu pasărea, zise Păcală.
Ajutaţi-l pe Tândală să numere câţi saci cu sare trebuie să încarce în căruţă.

Date de intrare
Se citeşte un număr natural N ce reprezintă numărul sacilor, apoi se citesc N numere, valori
naturale, reprezentând numărul scris pe eticheta unui sac.

Date de ieșire
Se va afişa pe ecran, pe prima linie, un număr natural ce reprezintă numărul de saci cu sare ce
trebuie încărcaţi în căruţă.

Restricții și precizări

 1 ≤ n ≤ 100
 numărul scris pe fiecare sac este un număr natural nenul, cu cel mult 8 cifre

Exemplu
Intrare

5
159
721
18
121
7

Ieșire

Explicație

Sunt 5 saci. Dintre numerele cu care sunt etichetaţi sacii doar 159, 18 şi 7, au cifrele în ordine
strict crescătoare de la stânga la dreapta. Astfel doar 3 saci conţin sare şi trebuie încărcaţi în
căruţă.

Problema nr. 8

Enunt
Timp de t zile Vasile a numărat in drum spre școală x mașini și y tramvaie. Se știe că numărul de
tramvaie este egal cu numărul de numere mai mici sau egale cu x si prime cu acesta.

Cerința
Știindu-se numărul de zile si numărul de mașini numărate în fiecare zi, calculați pentru fiecare zi
numărul de tramvaie numărate deVasile.

Date de intrare
Se citește de la tastatură un număr natural t, reprezentând numărul de zile și apoi se citesc t
numere, reprezentând numarul de masini văzute în fiecare zi de Vasile.

Date de iesire
Pe prima linie a ecranului se afișează t numere reprezentând numărul de tramvaie văzute de
Vasileîn fiecare zi.

Restricții și precizări

 0 < x, y, t < 1 000


 Se consideră că orice număr este prim cu 1.
Exemplul 1:
Intrare

2
23

Ieșire

12

Exemplul 2:
Intrare

3
102 898 1243

Ieșire

32 448 1120

Problema nr. 9

Cerința
Un băiat și tatăl lui se decid să plece într-o excursie prin lume, fiecare de la casa lui pe același
traseu. Deoarece nu au reușit să găsească destule zile libere de la serviciu încât să aibă timp să se
întâlnească înainte de plecarea programată, se hotărăsc să plece separat și dacă se întâlnesc pe
drum consideră excursia un succes.
Considerăm traseul excursiei o linie dreaptă cu coordonate unidimensionale reprezentate de
numere naturale (0,1,2,3…). Tatăl parcurge exact t km/zi, după care trebuie să înnopteze la o
pensiune. Băiatul parcurge exact b km/zi, după care de asemenea trebuie să înnopteze la o
pensiune. Tatăl pleacă de la el de acasă(poziția pt), iar fiul pleacă de la casa lui(poziția pb).
Amândoi pleacă în aceeași zi, merg în aceeași direcție, iar excursia durează z zile.
Pensiunile se află la fiecare coordonată 0, 1, 2, 3, …. Tatăl și băiatul se pot întâlni numai dacă se
află la aceeași coordonată în același timp.
Se cere să se determine dacă pe parcursul celor z zile ale excursiei, băiatul și tatăl se întâlnesc.
Dacă da, se afișează coordonata unde se întâlnesc, altfel se afișează -1.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numerele z pb b pt t, separate prin spații.
Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran coordonata unde se întâlnesc sau -1 dacă nu se întâlnesc.

Restricții și precizări

 1 ≤ z ≤ 30
 1 ≤ pb,pt,b,t ≤ 10000

Exemplu
Intrare

50342

Ieșire

12

Problema nr. 10
Elevii clasei a IX-a au fost provocați de către colegii lor de la alte școli să participe la
concursul TRIVIADOR. Într-o echipă participă exact trei elevi care trebuie să răspundă la
întrebări de cultură generală, obținând punctaje individuale. Punctajul unei echipe este suma
punctajelor obținute de către membrii acesteia.

Cerința
Date n, numărul de echipe și punctajele individuale ale membrilor fiecăreia, să se determine cele
mai mari două punctaje diferite, obținute de către echipele participante. Dacă nu există două
punctaje diferite, se va afișa mesajul TOTI SUNT CASTIGATORI

Date de intrare
Se citește de la tastatură numărul natural n, numărul de echipe și apoi se citesc de  n ori, câte trei
numere separate printr-un spațiu, reprezentând punctajele celor trei membri ai fiecărei echipe.

Date de ieșire
Pe prima linie a ecranului se vor afișa două valori, în ordine descrescătoare, reprezentând cele
mai mari două punctaje diferite obținute de către echipele participante sau mesajul TOTI SUNT
CASTIGATORI dacă nu sunt două valori maxime diferite.

Restricții și precizări

 2 ≤ n ≤ 10000
 0 ≤ punctaj ≤ 100000

Exemplul 1:
Intrare

5
725
142
337
095
622

Ieșire

14 13

Explicație

Echipele obțin următoarele punctaje: 14=7+2+5, 7=1+4+2, 13=3+3+7, 14=0+9+5, 10=6+2+2.


Cele două punctaje maxime diferite sunt 14 13.

Exemplul 2:
Intrare

3
223
106
412

Ieșire

TOTI SUNT CASTIGATORI

Explicație

Echipele obțin punctaje egale cu 7 și se va afișa TOTI SUNT CASTIGATORI.