Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar

1) În ce context ați folosit instrumentele digitale în general?

Cursuri de programare
Clase de informatica
Cursuri de franceza
Cursuri de matematica
Cursuri de fizică și chimie
Cursuri de istorie
Educație fizică si sport
Nu se aplică
Altele

2) Care este impactul pozitiv constatat în urma utilizării instrumentelor digitale în procesul instructiv-educativ?

Îmbunatățirea performanței
Reducerea volumului de muncă (economie de timp) pentru cadrele didactice
Învățământ de mai bună calitate
Creșterea motivației elevilor
Creșterea productivității clasei
Îmbuntățirea metodelor de comunicare
Variație mai mare a sarcinilor de lucru
Gestiune mai bună a secvențelor de lecție
Nu se aplică
Altele

3) Care sunt provocările pe care le-ați întâmpinat în integrarea instrumentelor digitale în procesul instructiv-educativ?
Mărimea grupelor de elevi
Un număr insuficient de instrumente digitale
Lipsa formării
Creșterea volumului de muncă pentru cadrele didactice
Lipsa susținerii
Lipsa timpului
Probleme tehnice legate de utilizarea instrumentelor
Complexitatea gestionării clasei
Nu se aplică
Altele