Calcule cu radicali

1. Scoateti factorii de sub radical:
12 , 125 , 121 , 126 , 512 , 1024 , 50 , 500
28. Introduceti factorii sub radical:
2 5 , 12 5 ,5 5 ,5 2 ,2 3 ,3 5 ,3 2 ,4 15 ,10 7 ,5 55 ,
29.Calculaţi scotand factorii de sub radical:

(

a)

b) 2 242 ⋅
c)

)

480 − 270 + 20 + 750 − 108 0 ⋅

(

)

512 − 288 + 72 = ..........

[

{

8
= ..........
2

(

)]}

15 + 72 ⋅ 4 2 − 8 108 + 2 6 ⋅ 3 3 − 12 = ..........

3. Rationalizati numitorii urmatoarelor fractii:

2
6 12 6 20
30
24
21
2
56 2 18
,
,
,
,,
,,
,,
;
3
3
5
15
2
7
10
56
3
32

4. a) Precizati conjugata exresiei:

2+

5

;3-

5

;1+2

5

;3-4

;

5

5

-1; 3 2 -2; 4 2 - 2

3 ;2 2

b) Calculati apoi produsul dintre numarul dat si conjugatul sau.
c) Rationalizati numitorii urmatoarelor fractii:

+3

3

3
11
41
1
15
3 10
3 −2 1 − 5 7 7
;
;
;
;
;
;
;
;
;
2+ 5 6- 3 2- 5 2+3 5
6 + 5 2 10 - 15
3 +2 5 - 5 7 + 7
5. Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:
a)
c)

2

3

+

3

2 3

2+ 5

5

3 3

+ 4 3 = .......... ;b)

2 5 −3 2

1
6

18

 5
7 
− 

 = ..........;
12  2 3 3 2 

2 2 +3 5

= ..........;
10
2 10
40
6.Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:
3
1
3


1
1
1
2

+
= .........;b) 
 ⋅
+
+
= ..........
a)
5
+
3
7
+
5
9
+
7
3

3
2+ 3
3− 2
2


c)

+

37
15
30
15
+
+
= ........;d) 3 10 +
3 5 +2 2 3 2 − 3 5 3 +3 5
2 - 5 2 10 - 15

7. Determianti media aritmetica si media geometrica a numerelor

a=

111 − 11
şi b =
3 37

111 + 11
;
3 37

8. Să se arate că numarul x ∈ Q , unde
2 −1
3− 2
4− 3
5− 4
2009 − 2008
x=
+
+
+
+ ... +
2
3 ⋅2
2009 ⋅ 2008
4 ⋅3
5⋅4
9. Să se calculeze:

a)
b)

( 3 − 1 ) + ( 3 + 1) + ( 5 − 2 )
(2 3 − 11 ) + (2 3 + 11 ) − (3
2

2

2

2

2

+

(

5+ 2

5 −5 3

)

2

)

2

.

.

(3

5 +5 3

)

2

2
10. Fie a= 125 − 5 , iar b= ( 4 5 − 8) determinati media aritmetică a nr. a şi b ;

11. Calculaţi N =

12. Calculaţi : M =

12 13 14 15
110
1 1
1 

+
+
+
+ .... +
− 1 + + + ... +
.
11 22 33 44
1089 
2 3
99 
2+ 3 ⋅ 2+ 2+ 3 ⋅ 2− 2+ 3 .