Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, judeţul Tulcea Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar 2010-2011


Profesor TIT C. CUPRIAN …………………….…………………..

Clasa a VII-a
TESTDEEVALUAREINIŢIALĂ
(la început de an şcolar)
Timp de lucru: 50/60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi spaţiile libere. Răspunsul elevului Ê


1. 5 Rezultatul calculului −14 +12 +13 −16 este egal cu ….
pct
2. 5 Rezultatul calculului ( −6) ⋅ ( +15 ) : ( −10 ) este egal cu …
pct
3. 5 Rezultatul calculului ( −2)1 +( −3) 2 −50 este egal cu ….
pct
1 1 1
4. 5 Rezultatul calculului + − este egal cu ….
3 2 6
pct

SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect. Răspunsul elevului Ê


8 4
1. 5 Dacă = , atunci x = …….
x 3
pct
a)5 b)6 c)7 d)8
2. 5 C.m.m.d.c. al numerelor 24 şi 36 este egal cu……
pct a)6 b)8 c)12 d)18
3. 5 Complementul unui unghi de 37° este egal cu ….°.
pct a)53° b)63° c)73° d)43°
4. 5 Într-un triunghi măsurile a două unghiuri sunt egale cu 37° şi 53°.
pct Măsura celui de-al treilea unghi este egală cu ….°.
a)70° b)80° c)100° d)90°

SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor.


(A – adevărat, F – fals) Răspunsul elevului Ê
1. 4 p: ,,Dacă numerele a şi b sunt direct proporţionale cu numerele 3 şi 6 şi suma
pct lor este egală cu 27, atunci cele două numere sunt a = 8 şi b = 19.”
2. 4 p: ,,Soluţia ecuaţiei 7x + 18 = −3 este egală cu −3.”
pct
3. 4 p: ,,Numărul maxim de drepte ce pot trece prin 4 puncte diferite (nu există trei
pct puncte coliniare) este egal cu 6.”
4. 4 p: ,,∆ ABC este dreptunghic în A, cu măsura unghiului B de 60° şi AB = 10 cm.
pct Lungimea lui BC este egală cu 5 cm.”
5. 4 p: ,,Măsura unui unghi exterior al unui triunghi isoscel este egal cu 150°.
pct Măsurile celor trei unghiuri sunt egale cu: 120°, 30°, 30°.”

SUBIECTUL IV (30 puncte). Rezolvaţi problemele. Se cer rezolvările complete (pe verso).
Răspunsul elevului Ê
1. 10 pct Efectuaţi: [ ( − 14 + 12 + 13 − 16 ) ⋅ ( − 4 ) − ( − 10 ) ] : ( 7 − 13) .
2. 10 pct Preţul unei cărţi se majorează cu 30% ajungând la 39 lei. Aflaţi preţul cărţii
înainte de majorare.
3. 10 pct Un bazin de apă are două robinete de golire. Dacă este deschis primul robinet,
bazinul se goleşte în 15 ore. Dacă este deschis al doilea robinet, bazinul se
goleşte în 5 ore. În cât timp se va goli bazinul dacă sunt deschise ambele
robinete?

S-ar putea să vă placă și