Sunteți pe pagina 1din 2

Fracţii zecimale – fişa

 Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor.


 Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a fracţiilor zecimale.

3,74 3,75
3,7 3,8

3,74
2
3 < 3,742 < 4 încadrare prin aproximare la unităţi

3,7 < 3,742 < 3,8 încadrare prin aproximare la zecimi

3,74 < 3,742 < 3,75 încadrare prin aproximare la sutimi

aproxima aproxima
re re
prin lipsă prin
1) Scrieţi cele mai bune încadrări posibile ale numărului 12,865 folosind:
adaos
a) numere naturale ………… < 12,865 < …………
b) numere cu o singură zecimală ………… < 12,865 < …………
c) numere cu două zecimale ………… < 12,865 < …………
2) Reprezentaţi pe axă numărul 12,865 și aproximările lui la ordinul sutimilor.

3) Completați tabelul:
Fracţia Aproximarea la ordinul zecimilor Aproximarea la ordinul sutimilor
zecimală prin lipsă prin adaos prin lipsă prin adaos
Model 915,362 915,3 915,4 915,36 915,37
a) 3,5478
b) 42,805
c) 7,913
d) 0,274
12,8 12,9
4) Simona a cules 2,7 kg flori de tei, iar Andrei a cules 2,55 kg flori de tei. Cine a cules mai
mult?
5) Comparaţi următoarele perechi de fracţii zecimale:
a) 7,05  7,005 b) 58,6  58,7 c) 0,2020  0,0202 d) 83,7  8,37
e) 4,325  4,3261 f) 13,6  13,60 g) 954,0  95,4 h) 6,00  6,001

6) La un concurs s-au obţinut punctajele:


 Emil – 39,58 puncte; Numele
Locul I
 Anca – 40,3 puncte;
Locul II
 Laura – 38,9 puncte;
Locul III
 Sorin – 39,8 puncte. Locul IV
Scrieți în tabel numele copiilor, după locul obţinut.

7) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în zece părți egale. Scrieţi
coordonatele punctelor: A( …… ); B( …… ); C( …… ); D( …… ); E( …… ); F( …… ).

8) Reprezentaţi pe axa de mai jos, numerele: 3,7; 0,5; 4; 1,3; 5,1; 2,9.

9) Reprezentaţi pe axă şi apoi ordonaţi crescător numerele: 5,4 ; 4,5 ; 4,3 ; 6,0; 3,8; 5,7
(unitatea de măsură este împărțită în zece părți egale).

……... < ……... < ……... < ……... < ……... < ……...

10) Scrieţi coordonatele punctelor: A( …… ); B( …… ); și C( …… ).

65,2 65,3

11) Reprezentaţi pe axa de mai jos numerele: 65,25; 65,37; 65,16.

65,2 65,3

S-ar putea să vă placă și