Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada Naţională de Matematică - Etapa locală

Clasa a IX – a
VARIANTA 1

BAREM ORIENTATIV de CORECTARE şi NOTARE:


1. Determinăm a  N , număr impar, astfel încât
 a  3   a  1   a  1   a  3  399...9 76 00...0 56
2 2 2 2

2018cifre 2018 cifre


..............................2p
Se obține succesiv:
4a 2  20  399...9 76 00...0 56 ,
2018cifre 2018cifre
............................2p
a  399...9 76 00...0 36 : 4 , a  99...9 4 00...0 9 ,
2 2

2018cifre 2018cifre 2019 cifre 2019 cifre


. ...........................1p
   
2
a 2  1020181  1 1020183  4 102018 2  9  1022018 4  6 102018 2  9  102018 2  3
Rezultă a  102020  3 .
. ...........................2p

2.
n
 1  9 1
Demonstrăm prin inducție P(n):  1  4    2 ,   n  N  3p
k 1  k  4 4n
P(1):2=2. P(n)  P(n+1) conduce la inegalitatea
9 1   1  9 1  9 1 1 1 3p

 4 4n2  ·  1      2
  2  2 
  n  1   4 4  n  1  4  n  1 4n  n  1 4n 4  n  12
4 4 4

 9n2  1   2n  1 n  1  n  n  1  n  1  0 (adevărat )


2 2
1p

Pentru n  p  1  x  x 2  ...  x p   Q și 1  x  x 2  ...  x p   Q.


a b

...........................1p
Cum  a, b   1  există u, v  Z astfel încât a  u  b  v  1 ; prin urmare, 1  x  x 2  ...  x p   Q
au

și 1  x  x 2  ...  x p   Q  1  x  x 2  ...  x p 
bv au bv
 Q  1  x  x2  ...  x p  Q.
......2p
p 1
Pentru n  p  1  1  x  x  ...  x 2
 Q.
.........................1p

1  x  x 2  ...  x p 1  1  x  1  x  x 2  ...  x p   Q  există t  Q astfel încât


t 1
1  x  1  x  x 2  ...  x p   t  x  ; 1  x  x2  ...  x p  0 (din ipoteza)…..2p
1  x  x  ...  x
2 p

Cum t  1 Q și 1  x  x2  ...  x p  Q  x  Q.
...........................1p

1. 4. a) Fie G,G' centrele de greutate ale celor două triunghiuri şi O un punct din plan.

9 /V1
Avem: OG 
1
3
 1
  
OA  OB  OC , OG'  OA'  OB'  OC' , ...................................... (2 p)
3
G'  G  OA'  OB'  OC'  OA  OB  OC , AO  OA'  BO  OB'  CO  OC'  0 ,
AA'  BB '  CC '  0 , ....................................................................................................... (2 p)
1
 
b) AG1  BG 2  CG3  AM  BN  CP  AP  CN  BM  0 , .......................................... (3 p)
3

Notă:
Orice altă soluţie corectă se punctează corespunzător.
Se acordă numai punctaje întregi.

9 /V1

S-ar putea să vă placă și