Sunteți pe pagina 1din 6

Testele de selecţie pentru a unsprezecea OBMJ

Primul test - 13 aprilie 2007, Piteşti

1. Se consideră numerele ı̂ntregi a şi b. Să se arate că există şi sunt unice numerele ı̂ntregi x, y
astfel ı̂ncât

(x + 2y − a)2 + (2x − y − b)2 ≤ 1.

Adrian Zahariuc

2. Un trapez ABCD are bazele AB şi CD, iar cercurile cu diametrele AD şi BC se intersectează
ı̂n punctele M şi N . Să se arate că punctul de intersecţie al diagonalelor AC şi BD aparţine
dreptei M N .

Severius Moldoveanu

3. Un carton de formă dreptunghiulară se ı̂mparte ı̂n suprafeţe poligonale astfel: la fiecare pas
una din suprafeţele existente se taie printr-o linie dreaptă, obţinându-se două noi suprafeţe. Care
este numărul minim de tăieturi necesare pentru ca, printre suprafeţele obţinute, să existe cel
puţin 251 de poligoane cu 11 laturi?

Marian Andronache

1
Al doilea test - 14 aprilie 2007, Piteşti

√ √
1. Să se determine numerele naturale n ≥ 4 cu proprietatea că [ n] + 1 divide n − 1 şi [ n] − 1
divide n + 1.

Marian Andronache

2. Fie ABCD un patrulater convex. Notăm M , N punctele de tangenţă ale cercului ı̂nscris ı̂n
triunghiul ABD cu laturile AB, AD respectiv şi P , Q punctele de tangenţă ale cercului ı̂nscris
ı̂n triunghiul CBD cu laturile CD, CB respectiv. Dacă cercurile ı̂nscrise ı̂n tringhiurile ABD şi
CBD sunt tangente, să se arate că:
a) Patrulaterul ABCD este circumscriptibil.
b) Patrulaterul M N P Q este inscriptibil.
c) Cercurile ı̂nscrise ı̂n triunghiurile ABC şi ADC sunt tangente.

Vasile Pop

3. Fie ABC un triunghi ascuţitunghic isoscel ı̂n A. Pentru orice punct P interior triunghiului
considerăm cercul de centru A şi rază AP şi notăm M şi N intersecţiile laturilor AB respectiv
AC cu cercul. Să se determine poziţia punctului P pentru care M N + BP + CP este minimă.

Bozgan Francisc

2
Al treilea test - 12 mai 2007, Bucureşti

1. Fie ABC un triunghi şi punctele M , N , P pe laturile AB, BC, CA respectiv, astfel ı̂ncât
CP M N să fie paralelogram. Dreptele AN şi M P se intersectează ı̂n punctul R, dreptele BP şi
M N se intersectează ı̂n punctul S, iar Q este punctul de intersecţie al dreptelor AN şi BP . Să
se arate că [M RQS] = [N QP ].

Mircea Lascu

2. Să se rezolve ı̂n numere naturale ecuaţia

(x2 + 2)(y 2 + 3)(z 2 + 4) = 60xyz.

Flavian Georgescu

3. Se consideră o tablă n × n având pătratele unitate colorate arbitrar ı̂n alb şi negru, astfel
ı̂ncât exact trei din pătratele situate ı̂n colţuri sunt colorate ı̂n alb iar al patrulea ı̂n negru. Să
se arate că există un pătrat 2 × 2 ce conţine un număr impar de pătrate unitate colorate ı̂n alb.

Livia Ilie

4. Fie a, b, c numere reale pozitive cu proprietatea:


1 1 1
+ + ≥ 1.
a+b+1 b+c+1 c+a+1
Să se arate că

a + b + c ≥ ab + bc + ca.

Andrei Ciupan

3
Al patrulea test - 13 mai 2007, Bucureşti

1. Să se găsească toate submulţimile nevide A ale mulţimii {2, 3, 4, 5, ...} cu proprietatea că

pentru orice n ∈ A, atât n2 + 4 cât şi [ n] + 1 sunt de asemenea elemente ale mulţimii A.

Lucian Ţurea

2. Fie ω1 şi ω2 două cercuri ce se intersectează ı̂n punctele A şi B. Un al treilea cerc ω3 taie cercul
ω1 ı̂n punctele D şi E, este tangent interior cercului ω2 ı̂n punctul C, este tangent dreptei AB
ı̂n punctul F , iar dreptele DE şi AB se taie ı̂n punctul G. Considerăm H simetricul punctului
F faţă de G. Să se calculeze măsura unghiului ∠HCF .

Lucian Ţurea

3. Se dau numerele naturale de la 1 la 16. Jocul “solitar” constă ı̂n gruparea aleatoare a numerelor
ı̂n perechi şi ı̂nlocuirea fiecărei perechi cu cel mai mare divizor prim al sumei celor două numere
- spre exemplu, din (1, 2); (3, 4); (5, 6); ...; (15, 16) rezultă numerele 3, 7, 11, 5, 19, 23, 3, 31. Pasul
următor se efectuează după acelaşi procedeu; jocul continuă până se obţine un singur număr.
Care este numărul maxim cu care se ı̂ncheie jocul?

Adrian Stoica

4. Să se determine numerele naturale nenule n care se pot scrie sub forma

n = [a, b] + [b, c] + [c, a]

cu a, b, c ∈ N∗ .
Notă: [p, q] reprezintă cel mai mic multiplu comun al numerelor p şi q.

Adrian Zahariuc

4
Al cincilea test - 6 iunie 2007, Bucureşti

1. Considerăm ρ un semicerc de diametru AB. O paralelă la AB taie semicercul ı̂n punctele C


şi D astfel ı̂ncât AD separă punctele B şi C. Fie E punctul de intersecţie al paralelei prin C
la AD cu ρ şi F punctul de intersecţie al dreptelor BE şi CD. Fie P punctul de intersecţie al
paralelei prin F la AD cu dreapta AB. Să se arate că dreapta P C este tangentă semicercului ρ.

Cosmin Pohoaţă

2. Să se arate că


x3 + y 3 + z 3 3
≥ xyz + |(x − y)(y − z)(z − x)|,
3 4
oricare ar fi numerele reale x, y, z ≥ 0.

Viorel Vâjâitu

3. La o petrecere sunt opt invitaţi, iar fiecare participant are cel mult trei persoane cu care
nu poate să converseze. Demonstraţi că persoanele se pot grupa două câte două astfel ı̂ncât ı̂n
fiecare pereche să se poată conversa.

Mihai Bălună

4. Spunem că o mulţime de puncte este liberă dacă nu există niciun triunghi echilateral cu
vârfurile printre punctele mulţimii. Arătaţi că orice mulţime de n puncte din plan conţine o

submulţime liberă formată din cel puţin n puncte.

Călin Popescu

5
Al şaselea test - 7 iunie 2007, Bucureşti

1. Se consideră o tablă pătrată 8 × 8 ı̂mpărţită ı̂n 64 de pătrate unitate. Numim diagonală a


tablei o mulţime de 8 pătrate cu proprietatea că pe fiecare linie şi pe fiecare coloană a tablei
se află exact un singur pătrat al diagonalei. Unele din pătratele tablei se haşurează astfel ca
pe orice diagonală să fie exact două pătrate haşurate. Să se arate că există două linii sau două
coloane ale tablei pe care se află toate pătratele haşurate.

Dinu Şerbănescu

2. Fiind date numerele ı̂ntregi 1 ≤ m < n, se consideră mulţimea M = {(x, y); x, y ∈ N∗ , 1 ≤


x, y ≤ n}. Determinaţi cea mai mică valoare v(m, n) cu proprietatea că pentru orice submulţime
P ⊆ M cu |P | = v(m, n) există m + 1 elemente Ai = (xi , yi ) ∈ P , i = 1, 2, ..., m + 1, pentru care
valorile xi sunt toate distincte, iar yi sunt şi ele toate distincte.

Vasile Pop

3. Fie ABC un triunghi dreptunghic ı̂n A şi fie D un punct pe latura AC. Notăm cu E simetricul
punctului A faţă de dreapta BD şi cu F intersecţia dreptei CE cu perpendiculara din D pe
CB. Să se arate că dreptele AF , DE şi CB sunt concurente.

Dinu Şerbănescu

4. Un număr real x cu 0 < x < 1 se numeşte interesant dacă este iraţional şi, ı̂n scrierea sa
zecimală, primele patru zecimale sunt egale. Să se determine cel mai mic număr natural n cu
proprietatea că orice număr real t cu 0 < t < 1 se poate scrie ca sumă de n numere interesante
distincte două câte două.

Lucian Ţurea

S-ar putea să vă placă și