Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
24 iulie 2019
Probă scrisă
MATEMATICĂ
Model
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (60 de puncte)
1. a) A ( 2, −4 ) ∈ G f ⇔ f ( 2 ) = −4 2p
f ( 2 ) = 4 − 4 m + m 2 − 4 = m 2 − 4m 2p

m 2 − 4m = −4 , deci m = 2 3p
b) ∆ = 4m 2 − 4m 2 + 16 = 16 > 0 , deci ecuația f ( x ) = 0 are două soluții reale x1 și x2 , pentru
2p
orice număr real m
x1 + x2 = 2m , x1 x2 = m 2 − 4 , deci x1 x2 − 2 x1 − 2 x2 = m 2 − 4m − 4 3p

m 2 − 4m − 4 = m ⇒ m 2 − 4m − 4 = − m sau m 2 − 4m − 4 = m și, cum m ≥ 0 , obținem m = 4


3p
5 + 41
sau m =
2
2. a) AB 2 = 900cm 2 ⇒ AB = 30cm 2p
AM = BM = 15 5 cm 2p
P∆AMB = AM + MB + AB = 30 ( )
5 + 1 cm 3p

b) Dacă N este mijlocul laturii AB , atunci segmentul MN este diametru al cercului înscris
2p
în pătrat, deci m ( ∢MEN ) = m ( MFN ) = 90°

302
Cum MN ⊥ AB și MN = 30cm , obținem ME = MF = = 12 5 cm 3p
15 5

ME MF EF 12 5
= ⇒ EF AB și = , deci EF = 24cm 3p
MA MB AB 15 5

( ) + 2 z  = log
( ( )) ∗ z = log 2  2 ( 2x + 2 y + 2z ) , pentru orice
3.  log 2 2 x + 2 y
a) ( x ∗ y ) ∗ z = log 2 2 x + 2 y  2
 3p
numere reale x , y și z
( )  = log
( ( )) = log 2  2 x + 2 ( )
 log 2 2 y + 2 z
x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ log 2 2 y + 2 z  2 2 + 2 + 2 = ( x ∗ y) ∗ z ,
x y z

 4p
pentru orice numere reale x , y și z , deci legea de compoziție „ ∗ ” este asociativă

( )
b) x ∗ x = log 2 2 ⋅ 2 x , pentru orice număr real x 2p

( ) ( ) ( )
x ∗ x ∗… ∗ x = log2 1024 ⋅ 2x = log2 210 ⋅ 2x = log2 210+ x = 10 + x , pentru orice număr real x 3p
x de 1024 ori

10 + x = x 2 + 6 x + 14 ⇔ x 2 + 5 x + 4 = 0 , deci x = −4 sau x = −1 3p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
4. f ( x) 2 x + arctg x  arctg x 
a) lim = lim = lim  2 + = 2p
x →−∞ x x →−∞ x x →−∞  x 
arctg x
= 2 , deoarece lim =0 2p
x →−∞ x
π π
lim
x →−∞
( f ( x ) − 2 x ) = xlim
→−∞
arctg x = − ,
2
deci dreapta de ecuație y = 2 x −
2
este asimptotă
3p
oblică spre −∞ la graficul funcției f
2 x3 1  x 2 + 1  '
1 1 1
( )
b) A = ∫ g ( x ) dx = ∫ 2 x 2 + x arctg x dx =
3 0 ∫0  2 
+   arctg x dx = 3p
0 0

2 x2 + 1 1 1 x2 + 1 1 2
1
1
= + arctg x − ∫ ⋅ 2 dx = + arctg1 − ∫ dx = 3p
3 2 0 0 2 x +1 3 0
2

2 π 1 1 π 1 3π + 2
= + − x = + = 2p
3 4 2 0 4 6 12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Itemul de tip completare elaborat
Corectitudinea formatului itemului 3p
Corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 3p
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 4p
Itemul de tip alegere multiplă elaborat
Corectitudinea formatului itemului 3p
Corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare), inclusiv alegerea adecvată a distractorilor 3p
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 4p
Itemul de tip rezolvare de probleme elaborat
Corectitudinea formatului itemului 3p
Corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 3p
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 4p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2