Sunteți pe pagina 1din 6

Vom rezolva exerciţiile în ordinea în care apar în fişa de lucru .

3  3
1. a)

7  7
b)

3  7  3  7  10
c)

13 13
 
d) 47 47

 5  5
e)

10  2  10  2
f)

g)
3  10    
3  10  10  3

7 5  7 5
h)

i)

2 5   2 5  5 2 

2. a) 7  49;3 6  54;5 2  50; 4 3  48; 2 13  52;3 5  45; 2 14  56

în concluzie ordinea este

3 5  4 3  7  5 2  2 13  3 6  2 14
b) 4 10  160;5 6  150;12  144; 7 3  147; 145;9 2  162

în concluzie ordinea este

12  145  7 3  5 6  4 10  9 2

c) 15 2  450;19  361; 6 10  360;12 3  432;14 2  392;10 3  300

în concluzie ordinea este

10 3  6 10  19  14 2  12 3  15 2

 4 1
B  1, 4;1 ; 1,96; 0;0,  4  ; 
3. Mulţimea căutată este  5 2

2 1  2 1
4. a)
1
1
  2
2

2 2 3  3 2 2

1  2 2  2 2 1

ordinea corectă este


1
1
8 2 1     1 2 2  2 2  3
2

32  32
b)
1
1
1 1
27  3  2     2 3 3  2 3
  3  3
 3

2 3 3  2 3 3
2 x  6  2 2 x  2  3
27  3 3  
2 x  6  8   sau   sau
 
2 3  2 3  2 x  6  2 2  x   2  3
5. a)

ordinea corectă este 3 x  6  3 3 x  3  2


 
3 x  6  27   sau   sau
 
3 x  6  3 3  x   3  2
b)

 5
 2x  5  0 x   2
 
2 x  5  y  1  0   si  si
 y 1  0 y 1
 
c) 


 x3  0 x  3
 
x  3   2 y  3  0   si
2
  si
 
 2 y  3  0  y  3
2

d)  2

x y 0  y  x
 
x  y  2 x  3 y  5  0   si   si 
 2 x  3 y  5  0 2 x  3 y  5  0
e)  
 y  x  y  x  y  5
  
 2 x  3 x  5  0  x  5  x  5
Fişă de lucru
1. Calculaţi :

13
  5 10  2 3  10 7 5
3 7 3  7 47
a) b) c) d) e) f) g) h)

2 5
i)
2. Ordonaţi crescător numerele :

a) 7;3 6;5 2; 4 3; 2 13;3 5; 2 14

b) 4 10;5 6;12;7 3; 145;9 2

c) 15 2;19; 6 10;12 3;14 2;10 3

 4 1
A  1, 4; 1 ; 1,96;0; 0,  4  ; 
3. Fie  5 2 .

B   y   | y  x ; x  A
Determinaţi mulţimea .
4. Ordonaţi crescător numerele :
1
1
2  1 ;   ; 2 2  3 ; 8; 1  2 2
a) 2
1
1
3  2 ;   ; 2 3  3 ; 27; 2  3
b)  3

5. Determinaţi numerele reale x şi y pentru care :

2x  6  8
a)

3 x  6  27
b)

2x  5  y 1  0
c)

x  3   2 y  3  0
2

d)

x  y  2x  3 y  5  0
e)

S-ar putea să vă placă și