Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. Rația progresiei geometrice  bn  este q  2 3p
n 1

b3  1  22  4 2p
2. 3x  1  7  x  2 2p
Cum x este număr natural, obținem x  0 sau x  1 3p
3. x2  8   x  2
2
2p
x  1 , care convine 3p
4. 4!
C42   3p
2!  2!
6 2p
5. m AB  1 , mCD  1  a , unde a este număr real 2p
m AB  mCD  1  a  1  a  0 3p
6. AB 1 10
cos B    3p
BC 2 BC
BC  20 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  2 1 2 1
A 1     det  A 1    2  3  2 1  3p
 2 3 2 3
624 2p
b)  1  x  y  xy  2 xy y  xy  x  2 xy 
A x  A y     2p
 2 x  2 xy  2 y  4 xy 2 xy  1  2 x  2 y  4 xy 
1   x  y  3xy  x  y  3xy 
   A  x  y  3xy  , pentru orice numere reale x și y 3p
 2  x  y  3xy  1  2  x  y  3xy  
c) A  a  a  3a  a   A  5   3a 2  2a  5  0 3p
5
a sau a  1 2p
3
2.a) x  y   xy  5 x  5 y  25  5  3p
  x  y  5   5  y  5   5    x  5  y  5   5 , pentru orice numere reale x și y 2p
b)   x  5   5  x   x  5  x  4   0
2
3p
x   4,5 2p
c) x  5  x și 5  y  y , unde x și y sunt numere reale 2p
1 2  3  4  5   
 2019  2020  1 2  3  4  5  6   2019  2020 
3p
 5  6   2019  2020  5

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Test 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f   x   2  x  2  e x   x  2  e  x   1 
2
3p

 
  x 2  2 x e x   x  x  2  e x , x  2p
b)
lim f  x   lim  x  2  e x  lim
2  x  2 2  lim0
2  x  2
 lim
2
3p
x  x x x x x e x x
e e
Dreapta de ecuație y  0 este asimptotă orizontală spre  la graficul funcţiei f 2p
c) f   x   0 , pentru orice x   2,0  f este crescătoare pe  2,0 și f '  x   0 , pentru orice
x   0,    f este descrescătoare pe 0,   și, cum f  0   4 , obținem f  x   4 , 3p
pentru orice x   2,  
x, y   2,    0  f  x   4 și 0  f  y   4  0  f  x  f  y   16  0  f  x  f  y   4 ,,
 x  2  y  2  2p
de unde obținem 0   4 , pentru orice x, y   2,  
e x y
2.a) 1 1
1 x4 1
 ex f  x  dx   x 3
dx   3p
0 0
4 0
1 1
 0 2p
4 4
b) 2 2 2
1
 x2 f  x  dx   xe x dx   x  1 e x  3p
1 1 1
 e2 2p
c) F:  este o primitivă a funcției f , deci F   x   f  x   F ''  x   x 2  x  3 e x , x  2p
F " x   0 , pentru orice x   , 3 , F " x   0 , pentru orice x   3,0  și pentru orice
3p
x   0,   , deci funcția F are un singur punct de inflexiune

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Test 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și