Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic „Dumitru Moțoc”


DATA: 21.V.2019
CLASA: 9F profesională
PROFESOR: Cațavela Oana-Flavia
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Formule trigonometrice
TITLUL LECȚIEI: Formule trigonometrice: sin ( a ± b ) , cos ( a ± b ) .
TIPUL LECŢIEI: Lecție de însușire de noi cunoștințe.
DURATA: 50 minute

Competențe specifice
C1: Identificarea elementelor necesare pentru calcularea unor lungimi de segmente și a
unor măsuri de unghiuri.
C2: Utilizarea unor tabele și formule pentru calcule în trigonometrie și în geometrie.
C3: Determinarea măsurii unor unghiuri și a lungimii unor segmente utilizând relații
metrice.
C4: Transpunerea într-un limbaj specific trigonometriei și geometriei a unor probleme
practice.
C5: Analizarea și interpretarea rezultatelor obținute prin rezolvarea unor probleme
practice.

Obiective operaționale
O1: Să identifice unele relații matematice și sa le coreleze în funcție de contextul în
care au fost definite.
O2: Să aleagă formulele optime care permit prelucrarea datelor matematice.
O3: Să aplice corect formulele învățate.
O4: Să calculeze valorile unor expresii trigonometrice.

Strategii
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia , explicaţia, problematizarea, exemplificarea,
exerciţiul, observația, descoperirea dirijată, munca independentă.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fișe de lucru, manualul.
FORME DE ORGANIZARE: - a conținuturilor: Fișe de lucru
- a activității: Frontal, individual
METODE DE EVALUARE: evaluarea continuă pe parcursul lecției
BIBLIOGRAFIE: Marius Burtea,Georgeta Burtea, Matematică.Manual pentru clasa a IX-a:
trunchi comun + curriculum diferențiat. Editura Carminis Educațional 2004

1
Desfășurarea lecției

ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTCE


LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE MIJLOACE
ELEVULUI

1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se notează absenţii, se Se pregătesc cu cele Conversaţia
organizatoric verifică dacă există cretă şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă cele necesare pentru
3 min necesare. lecţie. Se asigură
ordinea şi disciplina.
Conversaţia. Caietul de teme
2. Captarea atenţiei Se verifică tema frontal, iar în cazul în care nu s-au putut rezolva exerciţiile acasă, Elevii citesc tema cu Explicaţia.
şi verificarea temei se rezolvă la tablă. atenţie, corectează
3 min unde au greşit sau
completează.

3. Precizarea temei şi Se anunță titlul lecției și se scrie pe tablă: “ Formule trigonometrice: Elevii ascultă cu Conversaţia.
a obiectivelor sin ( a ± b ) , cos ( a ± b ) ” atenţie şi Explicaţia.
operaţionale Elevii sunt informați asupra obiectivelor urmărite pe parcursul orei. conştientizează
2 min obiectivele.
Cu ajutorul elevilor, profesorul recapitulează tabelul valorilor funcțiilor
4. Reactualizarea trigonometrice pentru măsura unghiurilor de 30 ° , 45 ° și 60 ° .
cunoștințelor
2 min
x 30 ° 45 ° 60 °
Elevii răspund la
1 √2 √3 întrebările
sin x ⁡ profesorului și ajută
2 2 2
la completarea
tabelelor.
√3 √2 1
cos x ⁡
2 2 2

tg x
√3
3
1 √3
ctg x
√3
√3 1
3

În continuare, profesorul împreună cu elevii completează și tabelul valorilor


funcțiilor trigonometrice pentru măsura unghiului de
0 ° ,90 ° , 180° , 270 ° și360 ° .

x 0° 90 ° 180 ° 270 ° 360 °

sin x ⁡ 0 1 0 −1 0

cos x ⁡ 1 0 −1 0 1

tg x 0 ∄ 0 ∄ 0 2 2
sin x+cos x =1,
ctg x ∄ 0 ∄ 0 ∄ ∀ x∈R

Profesorul îi întreabă pe elevi ‚Care este formula fundamentală a trigonometriei?’

ȘTIU VREAU SĂ AM ÎNVĂȚAT


ȘTIU
1 30 °+ 45 ° ( 30 °+ 45 ° )=¿
5. Desfășurarea sin 30 °= ⁡ Conversaţia
2 (¿) sin ¿
orei Elevii sunt atenți la euristică. Caietul de clasă.
sin sin 30 °cos 45 °+ sin 45 ° cos 30° ⁡=¿explicațiile
cos 30 °= √ ⁡ 45 °−30 °
15min 3 ¿ Explicaţia.
2 1 √2 √2 √3 profesorului și Exerciţiul.
∙ + ∙ =¿ participă activ la oră.
(¿) 2 2 2 3
sin 45 °= √ ⁡
2
2 sin ¿ √ 2 + √ 6 = √ 2+√ 6
30 °+ 45 ° 4 4 4
cos 45° = √ ⁡
2
2 (¿)
cos ¿
45 °−30 °
(¿)
cos ¿
Pentru completarea rubricii ‚ȘTIU’, profesorul îi întreabă pe elevi:
Știu cât este sin 30 °? ⁡ Dar cos 30 ° ? Dar sin 45 ° și cos 45 ° ? ⁡
Pentru completare rubricii ‚VREAU SĂ ȘTIU’, profesorul îi întreabă pe elevi dacă
30 ° + 45°
45° −30 °
știm care este valoarea funcției (¿) sau
(¿)sau sin ¿
sin ¿
30 °+ 45 ° 45 °−30 °
(¿) sau (¿)
cos ¿ cos ¿
Cu ajutorul elevilor, profesorul notează pe tablă cele 4 formule:
sin ( a+b )=sin a ∙ cos b+ sin b ∙cos a , ∀ a ,b ∈ R
sin ( a−b )=sin a ∙cos b−sinb ∙ cos a , ∀ a , b ∈ R
cos ( a+ b )=cos a ∙ cos b−sin a ∙sin b , ∀ a , b ∈ R
cos ( a−b )=cos a∙ cos b+ sin a ∙sin b , ∀ a , b ∈ R

Obținerea Se împart fișele de lucru ( Fișa de lucru-Anexa 1) și se urmărește rezolvarea Elevii încep să
performanțelor problemelor atât la tablă cât și în caiete. rezolve exercițiile.
20 min La finalul orei, se revine asupra tabelului și se completează rubrica ‚AM
ÎNVĂȚAT’.
Pentru asigurarea feedback-ului, fiecare bancă primește câte un măr, pe care se află
un exercițiu ce trebuie rezolvat cu una din cele 4 formule. Dupa rezolvarea și
corectarea lor, vor completa copacul cu mere ‚coapte’ și mere ‚necoapte’.

Aprecierea activităţii Se fac aprecieri asupra răspunsurilor date de elevi pe parcursul orei. Conversaţia. Caietul de
elevilor evaluare.
3 min

Precizarea şi Se anunţă tema pentru acasă. Elevii notează tema. Conversaţia.


explicarea temei Temă: Rezolvați restul exercițiilor de pe Fișa de lucru
2 min