Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICAREA

PREGĂTIRII SUPLIMENTARE

PROGRAM ROSE

Disciplina MATEMATICĂ

Clasa a IX-a

Prof. Cațavela Oana Flavia


COMPETENŢE GENERALE

CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul
în care au fost definite.

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în


enunţuri matematice.

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau


globală a unei situaţii concrete.

CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.

CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.

CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea


cunoştinţelor din diferite domenii.

2
PLANIFICARE PREGATIRE PROGRAM „ROSE”

Nr. crt. CONŢINUTURI CLASA DATA Obs.


1. Numere naturale. Mulţimi a V-a S1
2. Fracţii zecimale şi fracţii ordinare a V-a S2, S3, S4
3. Divizibilitatea numerelor naturale a VI-a S5, S6
4. Mulţimea numerelor raţionale pozitive a VI-a S7, S8, S9
5. Rapoarte şi proporţii. Organizarea datelor a VI-a S10, S11
6. Mulţimea numerelor întregi a VI-a S12, S13, S14
7. Mulţimea numerelor raţionale a VII-a S15, S16
8. Mulţimea numerelor reale a VII-a S17, S18
9. Calcul algebric a VII-a S19, S20, S21
10. Funcţii a VIII-a S22, S23, S24
11. Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii a VIII-a S25, S26, S27
12. Aplicații a VIII-a S28