Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

PROPUNĂTOR: ENCIU-CÎRSTESCU ELENA


UNITATEA DE ȊNVǍŢǍMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETROASELE
CLASA: a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracții zecimale
SUBIECTUL: Operații cu fracții zecimale- consolidare (+, -, * ,:, transformări )
DATA: 14.05.2021
TIPUL: Lecţie de consolidare a cunoștințelor (înainte de a trece la împarțirea a două fracții zecimale)

Competenţe generale:
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite;
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse ȋn enunțuri matematice;
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete;
CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora;
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţi problemă;
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii;

Competenţe specifice:
1. Identificarea ȋn limbaj cotidian sau ȋn probleme a fracțiilor zecimale;
2. Utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracții zecimale;
3. Interpretarea matematicǎ a unor probleme practice, prin utilizarea operațiilor cu fracții zecimale;
TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: evaluare oralǎ, evaluare scrisǎ, observare sistematicǎ.

RESURSE: - pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul.


- materiale : Fişe de lucru, caiete, culegere, planșe tablă, cretǎ.
- bibliografice: Matematică- Clasa a V-a –Editura Paralela 45; Matematică- Clasa a V-a –Editura Clubul Matematicienilor.
- temporale - 50 minute

1
Desfăşurarea activităţii

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI
forme de metode şi mijloace
LECŢIEI organizare procedee didactice

Se face prezenţa, se pregătesc fişele, caietele ... Activitate


1. Moment Conversaţia
organizatoric frontală

2. Verificarea Elevii vor avea pe bănci caietele de teme. Se verifică tema


Activitate caietul de
temei pentru cantitativ. Conversaţia
frontală temă
acasă

P: „Ce ați avut de pregǎtit pentru astǎzi?”


P: „Suntem aproape la finalul capitolului Fracții zecimale, așadar
urmeazǎ sǎ facem o consolidare a materiei studiate ȋn cadrul acestui
capitol.” Conversaţia tabla
3.Actualizarea Activitate
cunoştinţelor Profesorul noteazǎ pe tablǎ titlul „ Fracții zecimale-consolidare”. frontală
P: „Ce operații cu fracții zecimale am studiat noi?”
P: „Ce se ȋntȃmplǎ ȋntr-un exercițiu ȋn care avem toate operațiile?
Cu care operație vom ȋncepe?”
P: Ȋn continuare urmeazǎ sǎ rezolvǎm o fișǎ cu exerciții.

2
4. Profesorul propune spre rezolvare exerciţiile din fişa de lucru şi Caietul de
numește elevi pentru rezolvarea la tablă a exercițiilor. Conversaţia clasă.
Consolidarea Activitate euristică.
cunoştinţelor frontală Explicaţia.
Exerciţiul
Elevii rezolvă la tablă exercițiile. Fişe de lucru

5. Precizarea
şi explicarea Problemele de pe fișa cu exerciții pentru temǎ. Activitate
frontală Conversația Fişe de lucru
temei

6. Aprecierea Observarea sistematicǎ și aprecierea elevilor care au fost activi ȋn


activitǎții timpul orei.
Conversația
elevilor

3
PROPUNĂTOR: ENCIU-CÎRSTESCU ELENA
UNITATEA DE ȊNVǍŢǍMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETROASELE

Fișǎ de lucru - Clasa a V-a

Consolidare –fracții zecimale

1. Calculați:
a) 26,5+32,11=¿
b) 73,86−14,6=¿
c) 1,8 ∙2,6=¿
d) 2,5 ∙3,5=¿
e) 32 :5=¿

2. Calculați:
a) 3,28−1,4+15,375=¿
b) 3,5 ∙ 4,6+12,6 ∙ 4=¿
c) 3,7 ∙ 2,6−1,5 ⋅ 5,8=¿

3. Rezolvați ecuațiile:
a) 34,12+ x=75,24 ;
b) x−10,2=37,05

4. Andreea a cumpǎrat de la magazine un covrig care costǎ 1,5 lei și un pachet de biscuiți care costǎ 2,75 lei.
Cȃți lei a plǎtit Andreea pentru cumpǎrǎturi?

S-ar putea să vă placă și