Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a

Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021


Prof. înv. primar: Neagu Marieta

PROIECT DIDACTIC
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
DATA: 27 ianuarie 2021
UNITATEA DE ÎNVĂTARE: Probleme care se rezolvă prin cele 4 operații
SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare – Ordinea efectuării operațiilor
FORMA DE REALIZARE: on-line
TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare
SCOPUL:
 consolidarea şi sistematizarea deprinderilor de folosire a parantezelor rotunde, dezvoltând capacitățile de rezolvare a exerciţiilor şi
a problemelor cu cele 4 operaţii matematice, respectând ordinea efectuării operațiilor.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

COMPETENTE SPECIFICE:
Matematică

2.1. Utilizarea unui plan ca instrument de realizare a unei investigații a mediului înconjurător;

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 și respectiv a fracțiilor subunitare sau echiunitare care au același numitor, mai
mic sau egal cu 10;
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu același numitor;

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri folosind tabla împărțirii;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple;

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000.


Educație civică

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

Muzică și mișcare

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să identifice ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor;
O2 - să opereze cu terminologia specifică celor patru operații învățate;
O3 - să efectueze calcule, respectând ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor;
O4 - să rezolve probleme aplicând etapele corespunzătoare problematizării;
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

STRATEGIA DIDACTICA:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, demonstrația, observaţia, problematizarea, jocul didactic
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Sistemul resurselor on-line: platforma Wordwall, Liveworksheets
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală.
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, autoevaluarea.
RESURSE:
 Umane: 18 elevi;
 Materiale: manualul digital, laptop, wordwall, liveworksheets
 Spațiale: Edus.ro, Zoom;
 Temporale: 40 minute;
 Bibliografice:
1. Programa școlară pentru disciplina Matematică (clasele a III-a și clasa a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003 /02.12.2014;
2. Mihăescu, Mirela, Pacearcă, Ștefan, Dulman, Anița, Alexe, Crenguța, Brebenel, Otilia, matematică, clasa a III-a, Editura Intuitex, București,
2016;
3. Grigore, Adina, Anghel, Augustina, Negrițoiu, Claudia, Matematică pentru clasa a III-a. Caiet de lucru, Editura Ars libri, Costești, Județul
Argeș, 2015;
4. https://wordwall.net/resource/8059053/terminologie-ordinea-efectu%C4%83rii-opera%C8%9Biilor
5. https://www.liveworksheets.com/hu1512523jx
6. https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


NR. MOMENTELE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. LECTIEI DEMERSUL DIDACTIC PROCEDURA MATERIAL ORGANIZA EVALUARE
LE E RE
Moment Se creează condiţiile necesare pentru Instructajul Materiale Frontal Observare
1. organizatoric desfăşurarea activităţii. verbal necesare Individual sistematică
1 min. Conversaţia activităţii

Captarea Se citesc versurile lui Fulguleț care ne


2. atenţiei îndeamnă să rezolvăm exercițiile propuse Conversația PPT Frontal Observare
2 min. sistematică
Se anunță tema activității și obiectivele
3. Anunţarea urmărite într-o manieră accesibilă elevilor.
temei Se enumeră câteva dintre obiectivele
2 min. urmărite pe parcursul orei: să identifice ordinea Observarea
efectuării operațiilor, să efectueze operațiile și Conversația Tabla virtuală Frontal sistematică
problemele propuse, să ordoneze rezultatele și
să descopere cuvântul ascuns.
Se scrie titlul pe tabla partajată, iar elevii
notează în caiete: Recapitulare – Ordinea
efectuării operațiilor.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

Voi partaja pe ecran un exercițiu realizat în


4. Recapitularea, wordwall, prin intermediul căruia vom Conversația Wordwall Frontal Aprecieri verbale
sistematizarea recapitula terminologia matematicii (Anexa 1):
si consolidarea https://wordwall.net/resource/8059053/terminol Explicația
cunoștințelor ogie-ordinea-efectu%C4%83rii- PPT
anterioare opera%C8%9Biilor.
20 min. Se analizează exercițiul și etapele rezolvării, Exercițiu Individual Observarea
respectând ordinea efectuării operațiilor: sistematică
(81+19):10:10X1= Conversația PPT
Se rezolvă exercițiul, notând în caiete:
La câtul numerelor 69 și 3, adaugă numărul Frontal Evaluare reciprocă
47. Explicația
Scrie rezolvarea printr-un exercițiu.
Se notează datele problemei: Problematizarea
La biblioteca școlii s-au cumpărat 36 de Individual Autoevaluare
cărți cu povești, iar enciclopedii despre plante
de 4 ori mai puține.
Câte cărți s-au cumpărat?
Scrie rezolvarea printr-un exercițiu. Exercițiu
Solicit fiecărui elev să rezolve exercițiile, Frontal Aprecieri verbale
prezentând pe rând rezolvarea. Dacă este cazul, Observația
acord sprijin și le ghidez răspunsul prin Explicația
intermediul întrebărilor ajutătoare.
Joc didactic „Cuvântul magic”
5. Obţinerea Se rezolvă exercițiile, se așează rezultatele în Explicația PPT Individual Observarea
performanţei şi ordinea crescătoare, notând literele Exercițiul sistematică
asigurarea corespunzătoare fiecărui rezultat, apoi se scrie Joc didactic Frontal Autoevaluare
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

feed-back-ului cuvântul în caiete – BRAVO!


10 min. Voi trimite link-ul elevilor cu o fișă – Problematizarea Livework
ordinea efectuării operațiilor: sheets Individual Aprecieri verbale
https://www.liveworksheets.com/hu1512523jx
(Anexa 2)
Activitate Propun un cântecel – Omul de zăpadă și Explicația
6. recreativă vom dansa: Demonstrația Youtube Frontal Aprecieri verbale
5 min. https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjb Exercițiul
O8
Încheierea şi Temă: exercițiul 4, pagina 80 Livework
7. evaluarea Pentru rezolvarea sarcinilor și a modului în Conversația sheets Frontal Aprecieri verbale
activităţii care s-au comportat pe parcursul zilei, elevii
1 min. sunt apreciați.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

Anexa 1
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a III-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2020-2021
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

Anexa 2

S-ar putea să vă placă și