Sunteți pe pagina 1din 14

DISCIPLINA: Matematică – clasa a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Operații cu fracții


zecimale cu un număr finit de zecimale nenule

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale


cu un număr finit de zecimale nenule

PROFESOR: MUNTEANU OTILIA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TG.OCNA
COMPETENŢE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE:
CG.1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în
care acestea apar.
CS.1.2. Identificarea fracțiilor ordinare și zecimale în contexte variate;
CG.2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural,
cuprinse în diverse surse informaționale.
CS.2.2. Efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice;
CG.3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice.
CS.3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare
sau zecimale;
CG.4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor
și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată.
CS.4.2. Utilizarea limbajului specific fracțiilor/procentelor în situații date;
CG.5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date.
CS.5.2. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru
a verifica validitatea unor date;
CG.6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din
diferite domenii.
CS.6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situații date,
în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie, etc).
FRACŢII ZECIMALE – FIŞA NR.1
O fracție zecimală are două părți:
Partea întreagă, formată din numărul natural aflat în stânga virgulei: 275
Partea fracționară, formată din secvența de cifre din dreapta virgulei: 319

Partea 275 , 319 Cifra


înreagă miimilor

Cifra Cifra
zecimilor sutimilor

1) În fracţia zecimală 35,78: a) partea întreagă este ……………


b) partea fracționară este ……………

2) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:


a) 1067 = 1067,00 (….); b) 934,02 = 934,20 (….); c) 52,8000 = 52,8 (….).

3) Scrieţi următoarele numere eliminând zerourile nesemnificative:


a) 250,0400 = b) 800,60 = c) 0,107000 = d) 3,00 =
4) Completați tabelul:

Fracţia Partea Cifra Numărul Cifra Numărul Cifra


zecimală întreagă zecimilor zecimilor sutimilor sutimilor miimilor

Model 13,5478 13 5 135 4 1354 7


a) 0,275 0 2 2 7 27 5
b) 49,563 49 5 495 6 4956 3
c) 2,051 2 0 20 5 205 1
d) 706,48 706 4 7064 8 70648 0

5) O fracție zecimală se scrie sub formă de sumă astfel:

Scrieți următoarele fracții zecimale sub formă de sumă:


a) 2,65 b) 37,128 c) 0,14 d) 0,089
6) Scrieți sub formă de fracții zecimale:

7) Scrieţi sub formă de fracţii ordinare:


a) 0,7 = c) 12,05 = e) 0,08 = g) 0,427 =
b) 25,1 = d) 0,29 = f) 82,51 = h) 6,083 =
8) Scrieţi sub formă de fracţii ordinare ireductibile:

a) 0,5 = b) 7,2 = c) 13,46 =


d) 0,02 = e) 8,164 = f) 0,075 =
9) Încadrați fracțiile zecimale între două numere naturale consecutive:
a) ...˂ 9,13 ˂ … b) … ˂ 0,58 ˂ … c) …˂ 72,6 ˂ …. d) …˂ 4,003 ˂ …
10) Comparaţi următoarele perechi de fracţii zecimale:
a) 7,05  7,005 b) 58,6  58,7 c) 0,2020  0,0202
d) 83,7  8,37 e) 4,325  4,3261 f) 13,6  13,60
g) 954,0  95,4 h) 6,00  6,001

11) Simona a cules 2,7 kg flori de tei, iar Andrei a cules 2,57 kg flori de tei.
Cine a cules mai mult?

12) La un concurs s-au obţinut punctajele: Numele


•Alex – 39,58 puncte; Locul I
•Anca – 40,3 puncte; Locul II
•Laura – 38,9 puncte;
Locul III
•Sorin – 39,8 puncte.
Scrieți în tabel numele copiilor, după locul obţinut. Locul IV
REBUS MATEMATIC - 1
COMPLETAȚI ORIZONTAL:

1. Dacă spunem că fracţiile sunt 1


………..
2. Semnul minus indică operația de …… 2
3. Operația prin care se obține suma a
două numere se numește …. 3

4. Fracția se numește fracție ….. 4

5
5. Fracția 6, 53 se numește fracție ..…
6. Partea întreagă și partea fracționară a 6
unei fracții zecimale sunt separate prin ….
7. Un număr natural are partea fracționară 7
formată numai din cifre de ……
8. Numărul natural din stânga virgulei se 8
numește parte ……
Pe verticală ați obținut ………….
REBUS MATEMATIC - 2
COMPLETAȚI ORIZONTAL:
1. Fracția 8,25 se citește opt întregi, două
zecimi și cinci …..
1
2. Fracția = 0,1 reprezintă o …….
2
3. Pentru fracţia , numărul a se numeşte
…………… 3
4. Scriind un șir de numere de la cel mai 4
mic la cel mai mare, spunem că le-am ……
crescător. 5
5. Numerele 1, 10, 100, 1000 sunt puteri
ale lui ….. 6
6. Linia de fracție are rol de ……
7
7. În fracția 43,546 cifra miimilor este ….
8. Stabilind care dintre două numere este 8
mai mic, mai mare sau sunt egale, spunem
că le-am ..
Pe verticală ați obținut ………….
Adunarea și scăderea fracţiilor zecimale
cu un număr finit de zecimale nenule
Adunarea sau scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de
zecimale nenule se efectuează așezând fracțiile una sub alta, astfel încât
să avem partea întreagă sub partea întreagă, virgula sub virgulă, zecimea
sub zecime, sutimea sub sutime, etc. , apoi adunăm sau scădem după
regula de la numere naturale. Virgula se coboară la rezultat sub virgulele
termenilor.
10,9 + 72,26 + 40,65 − 192,75 −
Exemple: 0,71 163,21
2,7 6,01
13,6 78,27 39,94 29,54

OBS. 1) Dacă este cazul, se adaugă zerouri după ultima zecimală, astfel
încât fracțiile să aibă același număr de zecimale.
2) Numerele naturale se pot scrie ca fracții zecimale cu partea fracționară
formată numai din cifre de zero.
Exemple: 8 = 8,0 … ; 32 = 32,00 … : 5 = 5,000 …
Exemplu:
192,75 + 43,60 + 18,25 − 242,100 −
63,00 0,25 3,40 95,316
255,75 43,85 14,85 146,784

OBS: Adunarea și scăderea se pot efectua și astfel: se transformă


fracțiile zecimale în fracții ordinare; se efectuează calculele cu fracții
ordinare și apoi se transformă rezultatul într-o fracție zecimală.

Exemplu:

Adunarea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule


are aceleași proprietăți ca adunarea fracțiilor ordinare, adică
comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru la adunare este 0.
Ioana parcurge cu bicicleta un traseu în trei etape:
mai întâi 6,25 km, apoi 4,8 km și ultima porțiune de 3,75 km.
Care este lungimea traseului parcurs de Ioana?

6,25 +
4,80
3,75
14,80 km
Fracţii zecimale – fişa 2
Adunarea și scăderea fracţiilor zecimale cu un
număr finit de zecimale nenule
1. Care rezolvare este corectă: 32,61 + 1,526 = 34,136

Ana 32,61 + Dan 32,610 + Ion 32,610 +


1,526 1,526 1,526
47,87 34,136 33,136

2. Calculați:

a) 4,13 + 5,62 = e) 5,8  5,3 =


b) 21 + 3,4 = f) 4,35  2,6 =
c) 7,2 + 5,75 = g) 19  0,13 =
d) 0,186 + 51,9 = h) 10,2  0,568 =
3. Scrieți numărul 1,03 ca o:
a) sumă de două numere: 1,03 =
b) diferență de două numere: 1,03 =
4. O ţeavă lungă de 6,25 m a fost vopsită pe o lungime de 2,8 m. Ce
lungime de ţeavă a rămas nevopsită? R: 3,45 m
5. Într-un bazin apa are înălţimea de 1,7 m. Se lasă să mai curgă apă
în bazin astfel încât nivelul ei să se ridice cu încă 0,45 m. Care este
noua înălţime a apei în bazin? R: 2,15 m
6. Grupați termenii astfel încât, folosind proprietățile adunării, să
rezolvați cât mai rapid:

a) 3,2 + 1,7 + 6,8 + 8,3 = 20


b) 1,47 + 2,35 + 7,65 + 8,53 = 20

7. Completați tabelul:

a b a+b a–b
1. 7,6 4 11,6 3,6
2. 5,12 3,28 8,4 1.84
3. 6,54 0,34 6,88 6,2
8. Calculaţi:
a) 0,8 + 47,03 – 35,2 =
b) 5,2 – (10,01 – 7,6) =
c) 35,9  (2,47  0,125) + 1,8 =

9. Calculați lungimile necunoscute:

10. Inseraţi o pereche de paranteze pentru a obţine propoziţii adevărate:


a) 14,5 – 7,3 + 6 = 1,2 b) 20,9 – 10,4 – 8,3 = 18,8
11. Ce rest trebuie să primești de la 100 lei, dacă ai cumpărat o carte cu
28,50 lei, un album de artă cu 42,70 lei şi un CD cu 4,50 lei?

12. Într-un bidon sunt 36,8 litri de ulei. Într-o zi se iau din bidon 15,2 litri
de ulei, iar în altă zi 8,5 litri. Câți litri de ulei au rămas în bidon?