Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, judeţul Tulcea Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar 2010-2011


Profesor TIT C. CUPRIAN …………………….…………………..

Clasa a VI-a
TESTDEEVALUAREINIŢIALĂ
(la început de an şcolar)
Timp de lucru: 50/60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi spaţiile libere. Răspunsul elevului Ê


1. 5 Rezultatul calculului 24 −16 : 8 este egal cu ….
pct
2. 5 Rezultatul calculului 13+23 + 33 este egal cu ….
pct
7 3
3. 5 Rezultatul calculului − este egal cu ….
10 5
pct

4. 5 Fracţia ce reprezintă partea haşurată din figura alăturată este egală cu ….


pct

SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect. Răspunsul elevului Ê


1. 5 Rezultatul calculului 15,75+4,88 este egal cu ….
pct a)19,63 b)19,53 c)20,53 d)20,63
2. 5 Rezultatul calculului 22,5 − 5,03 este egal cu …
pct a)17,47 b)17,20 c)17,37 d)14,47
3. 5 Rezultatul calculului 2,75⋅ 1,8 este egal cu ….
pct a)4,85 b)4,75 c)4,95 d)4,90
4. 5 Rezultatul calculului 12,5:2,5 este egal cu ….
pct a)4,5 b)5 c)5,5 d)6

SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor.


(A – adevărat, F – fals) Răspunsul elevului Ê
1. 4 p: ,,Suma cifrelor celui mai mic număr natural format din trei cifre diferite
pct divizibil cu 2 este egală cu 12.”
2. 4 p: ,,Cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 2 sau
pct cu 5 este egal cu 986.”
3. 4 p: ,,Primele 3 numere naturale prime sunt 1, 2 şi 3.”
pct
4. 4 p: ,,{1; 3; a; 4; 5; b}∩{1; 2; a; b; c}={1; a; b}.”
pct
5. 4 p: ,,Soluţia ecuaţiei 4x − 3 = 7 este egală cu 2,5.”
pct

SUBIECTUL IV (30 puncte). Rezolvaţi problemele. Se cer rezolvările complete (pe verso).
Răspunsul elevului Ê
1. 5 pct Efectuaţi: ( 2,75 ⋅1,8 + 0,05 ) : 1,25 +1,25 .
Dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
2. 5 pct  A ∪ B = {0;1;2;3;4;5;6}

 A ∩ B = {4}
 A \ B = {1;2;6}

să se determine elementele mulţimii A şi B.
3. 10 pct Calculaţi: 3pct a) 0,05km + 400cm = ……..m.
3pct b) 450g + 1,55t = ………kg.
4pct c) 2h 45min 50s +1h 24min 40s = …….h ……..min……..s.
4. 10 pct Diferenţa a două numere raţionale este egală cu 10. Aflaţi cele două numere
raţionale dacă unul din numere este de cinci ori mai mic decât celălalt număr.