Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VI-a

Breviar teoretic și exemple

Mulțimea numerelor întregi.

Modulul unui număr întreg. Opusul unui număr întreg.

Omenirea a adăugat numerelor naturale pe ce întregi negative din motive


practice, legate de necesitățile cotidiene imediate – măsurarea temperaturii,
realizarea unor hărți atât ale vârfurilor muntoase cât și ale adâncimilor mărilor și
oceanelor.

Astfel,

 Mulțimea numerelor naturale, ℕ=0, 1, 2, 3, 4, ...


 Mulțimea numerelor întregi, ℤ=..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...
 Mulțimea numerelor întregi nenule, ℤ*=..., -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3,
4, ...
 Mulțimea numerelor întregi negative, ℤ-=..., -4, -3, -2, -1
 Mulțimea numerelor întregi pozitive, ℤ+=1, 2, 3, 4, ...= ℕ*

Fiecărui număr întreg îi corespunde pe axa numerelor un punct. Numărul


asociat punctului este abscisa (coordonata) sa.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com
Exemplu: pe axa de mai sus, A are abscisa (-5), B are abscisa (-2), O,
originea, are abscisa 0, C are abscisa 2, D are abscisa 5 iar E are abscisa 6.

Numerele naturale 1, 2, 3, 4, ... le mai putem scrie +1, +2, +3, +4, ...
pentru a pune în evidență că sunt pozitive, mai mari ca 0.

Definiție: Distanța de la origine la punctul prin care este reprezentat un


număr întreg a , pe axa numerelor, se numește modulul numărului a și se
notează |a|.

Exemple:
−2 = 2, +23 = 23, −97 = 97
Modulul numărului întreg 0 este egal cu 0.
Definiție: Două numere întregi care au același modul dar semne contrare
se numesc numere întregi opuse.
Pe axa numerelor ele se reprezintă prin două puncte simetrice față de
originea O.

Exemple:
 în figura de mai sus, B(-2) și C(+2) sunt simetrice față de origine,
punctul O.
 Opusul lui +101 este -101
 Opusul lui 34 este -34
 Opusul lui 0 este 0

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com
Modulele a două numere opuse sunt egale pentru că punctele care le
reprezintă pe axa numerelor sunt egal depărtate de origine.

Explicitarea modulului
−x, dacă x < 0
𝑥 = 0, dacă x = 0
x, dacă x > 0
Aplicații
1. Enumerați toate numerele întregi cuprinse între -5 și +2.
Răspuns: -4, -3, -2, -1, 0, +1.
2. Completați tabelul de mai jos cu opusul/modulul numărului întreg:

a -2 0 105 -52 +9
Opusul lui a +2 0 -105 +52 -9
𝑎 2 0 105 52 9

3. Determinați mulțimile: A = 𝑥 ∈ ℤ| 𝑥 = 6 , B = 𝑥 ∈ ℤ| 𝑥 = 0 ,
C = 𝑥 ∈ ℤ| 𝑥 = −12 .
Răspuns: A=-6, 6, B=0, C=.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com