Sunteți pe pagina 1din 8

“Măsuratorile care se fac, potrivit teoremei lui Pitagora au constituit

unul dintre fundamentele civilizaţiei europene” ( Octav Onicescu )


PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VII-a
Data: 23.03.2013
Student:
Disciplina : Matematică ( Geometrie)
Unitatea de învăţare: Relatii metrice în triunghiul dreptunghic
Subiectul : Teorema lui Pitagora
Tipul lecţiei : Lectie de transmitere/dobandire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare : Sala de clasă
Competenţe derivate:
1. Reproducerea enunţului teoremei lui Pitagora;
2. Aplicarea teoremei lui Pitagora pentru determinarea lungimilor unor segmente;
3. Realizarea conexiunilor dintre teoremele triunghiului dreptunghic.

Competenţe specifice:

1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată
2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia
3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
4. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic
Mijloace şi strategii didactice

 Materiale suport: tabla, creta, caiete,culegerea, instrumente geometrice, marker


 Metode: conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, demonstratia
 Forme de evaluare: conversaţia orală
 Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
 Bibliografie:
 Manual pentru clasa a VII-a, Anton Negrila, Maria Negrila, Editura: Paralela 45,
 www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro .
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPA CONŢINUTUL METODE FORME DE

ORGANIZARE

Moment organizatoric Verificarea prezentei elevilor. Conversaţia frontal

(2 min) Elevii îşi pregătesc materialele.


Se asigură o atmosferă adecvată pentru buna desfăşurare a orei;
Captarea atentiei Verificarea temei cantitativ şi calitativ urmând să se rezolve la tablă Conversaţia frontal
exerciţiile care au pus probleme majorităţii elevilor.
(5 min) individual

Reactualizarea Se verifică oral lecţia anterioară prin enunţarea teoremelor (teorema


cunoştinţelor înălţimii, teorema catetei etc.).
Profesorul întreabă care sunt teoremele triunghiului dreptunghic.
(5 min)
Teorema înălţimii1: h2= proiecţia catetei 1 *proiecţia catetei 2 Conversatia frontal
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑎1∗𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑎 2
Teorema înălţimii 2: h∆dr= 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑧ă

Teorema catetei: catetă = ipotenuză* proiecţia catetei


2

Teorema lui Pitagora: catetă2+ catetă2= ipotenuză2


Teorema unghiului de 30 0: cateta care se opune unghiului de
300=ipotenuza/2
Teorema medianei unui triunghi dreptunghic: mediana corespunzătoare
ipotenuzei= ipotenuza/2
Anunţarea temei şi a
obiectivelor Scriu titlul pe tabla
Teorema lui Pitagora Conversaţia frontal
(2 min)
Anunţ obiectivele lecţiei
Astăzi ne propunem să discutăm despre una din cele mai importante
teoreme din geometria plană, deoarece se va folosi foarte des în
rezolvarea problemelor.

Prezentarea Se invita un elev la tabla pentru a scrie teorama catetei, in timp ce Conversaţia
conţinutului şi ceilalti elevi vor fi atenti si vor scrie in caiete:
dirijarea învăţării
Δ ABC, m(∢A)=90º, AD ┴ BC conf. T.C =>
Exerciţiul
(30 min)
AB² = BC • BD
Învăţarea Frontal
AC² = BC • CD , adunand membru cu
prin
membru obtinem: AB² + AC² = BC • ( BD + DC)
descoperire
= BC • BC = BC²
Teorema Pitagora: Într-un triunghi dreptunghic, pătratul
lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor
catetelor.
ΔABC : m(∢A) = 900 => AB2 + AC2 = BC2
c12 + c22 = ip2
Demonstratia
AB2 = BC2 -AC2 ; AC2 = BC2 -AB2 ;
Propun spre rezolvare urmatoarele probleme cu grad diferit de dificultate.

1. În triunghiul ABC, m(∢A) = 900 se dă: AB=8 cm şi AC= 15 cm.


Calculaţi lungimea ipotenuzei BC.
2. In triunghiul ∆ABC dreptunghic in A, cunoastem AB=12 cm, Conversatia
0
AD⊥BC m(∢C)=30 . Calculati lungimea inaltimii AD si
Frontal
perimetrul triunghiului ∆ABC.
Rezolvare:
∆ABC dr în A T300 BC
0} ⇒ că AB = 2 , adică BC=2AB=2·12, BC=24 cm
m(≮ C) = 30
Pentru aflarea catetei AC folosim teorema lui Pitagora:
Exerciţiul
𝑇𝑃
∆ABC dr în A⇒ AB +AC =BC
2 2 2

122+AC2=242
144+AC2=576
AC=576-144
AC=√432
AC=12√3 cm
Odată aflată cateta AC putem calcula perimetrul triunghiului .
P=AB+AC+BC=12+12√3+24
P=(36+12√3) cm
𝐴𝐵·AC
Pentru aflarea înălţimii vom folosi T.h2: AD= 𝐵𝐶
12·12√3
AD= =6√3 cm.
24

1) Triunghiul dreptunghic 𝐴𝐵𝐶, 𝑚(≮ 𝐴) = 900 , 𝐴𝐷 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐷 ∈ (𝐵𝐶) Exerciţiul


𝐴𝐵 3
are 𝐴𝐶 = 4 si aria egala cu 216 cm2.Aflati:

a) perimetrul truinghiului;
b) lungimea inaltimii AD;
c) lungimile segmentelor BD si CD.
Rezolvare:
AB 3 3
a) Din relatia = 4 → AB = 4 AC
AC
AB∙AC
Din ipoteza stim ca A∆ABC =216 cm2 si A∆ABC= .
2

Egaland cele doua relatii rezulta:


3∙AC2
= 216 de unde reiese ca AC2 = 576 adica, AC = 24cm
8 Exerciţiul
3
Il aflam si pe AB = 4 ∙ 24 = 18cm.
Frontal
Pentru aflarea catetei BC folosim teorema lui Pitagora:
TP
∆ABC , m(∢𝐀) = 900 ⇒ că 𝐵𝐶 2 = 𝐴𝐵 2 + 𝐴𝐶 2
𝐵𝐶 2 = 900 rezulta ca 𝐵𝐶 = 30cm.
P∆ABC =AB + BC + CA = 24 + 30 + 18 = 72cm
b) Scriem formula ariei triunghiului dreptunghic in functie de inaltime:
𝐴𝐷∙𝐵𝐶 72
A∆ABC= de unde rezulta ca 𝐴𝐷 = 𝑐𝑚 .
2 5
c) Pentru acest punct aplicam teorema catetei: Frontal
54
𝐴𝐵 2 = 𝐵𝐷 ∙ 𝐵𝐶 → 182 = 𝐵𝐷 ∙ 30 → 𝐵𝐷 = cm;
5
96
𝐴𝐶 2 = 𝐶𝐷 ∙ 𝐵𝐶 → 242 = 𝐶𝐷 ∙ 30 → 𝐶𝐷 = cm.
5

Elevii care raspund corect sunt apreciaţi .

Incheierea lectiei Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesor

(3 min) si notează tema pentru ora viitoare. Conversaţia Frontal

S-ar putea să vă placă și