Sunteți pe pagina 1din 2

Teoreme importante în triunghiul dreptunghic

Teorema unghiului de 30o

Într-un triunghi dreptunghic care are un unghi de 30°, lungimea catetei ce


se opune acestui unghi este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Cum scriem în rezolvarea problemelor:

În ΔABC, ∡A = 90o , ∡B = 30o ⇒ AC = BC


2

Teorema medianei

Lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este egală cu jumătate din


lungimea ipotenuzei.

Cum scriem în rezolvarea problemelor:

În ΔABC, ∡A = 90o , AM mediană ⇒ AM = BC


2

Teorema lui Pitagora


„Suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii
ipotenuzei”.
2 2
( cateta 1
+ cateta 2
= ipotenuza2 )

Reciproca teoremei lui Pitagora


Dacă într-un triunghi oarecare patratul unei laturi este egală
cu suma pătratelor celorlalte două laturi, atunci triunghiul
este dreptunghic.

​Cum scriem în rezolvarea problemelor:


Dacă BC 2 = AB 2 + AC 2 atunci ΔABC este dreptunghic în ∡A

Exemplu: ​Dacă AB = 3cm, AC = 4cm și BC = 5cm . Observăm că 52 = 32 + 42 adică 25 = 16 + 9 deci


BC 2 = AB 2 + AC 2 ⇒ ΔABC este dreptunghic in unghiul A (ipotenuza este BC).

Teorie geometrie clasa a 7-a , Ioana Mîndruț


Teoremele înălțimii

Prima teoremă a înălțimii


Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii corespunzătoare
ipotenuzei este ​media geometrică​ ​a lungimilor proiecțiilor catetelor pe
ipotenuză.

Cum scriem în rezolvarea problemelor:

În ΔABC, ∡A = 90o , AD ⊥BC

⇒ AD2 = B D • DC sau AD = √BD • DC

A doua teoremă a înălțimii


Într-un triunghi dreptunghic, inălțimea corespunzătoare ipotenuzei
este egală cu produsul catetelor supra ipotenuză.

Cum scriem în rezolvarea problemelor:


o
În ΔABC, ∡A = 90 , AD ⊥BC
AB•AC
⇒ AD = BC

Teorema catetei
În triunghiul dreptunghic fiecare catetă este egală cu media geometrică
dintre ipotenuză și proiecția catetei pe ipotenuză.

Cum scriem în rezolvarea problemelor:

În ΔABC, ∡A = 90o , AD ⊥BC


⇒ AC = √CD • C B sau AC 2 = C D • C B
și AB = √BD • B C sau AB 2 = B D • B C

Teorie geometrie clasa a 7-a , Ioana Mîndruț