Sunteți pe pagina 1din 2

TEOREMA FUNDAMENTALĂ A ASEMĂNĂRII

O paralelă dusă la una din laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi (sau cu
prelungirile acestora) un triunghi asemenea cu cel dat.

A A D E

D E

B C B C A

D E B C

DE║BC ⇒ ∆ABC∼∆ADE

Definiţie: Două triunghiuri sunt asemenea dacă au unghiurile corespondente congruente şi laturile
corespondente proporţionale.

D
A

B C

E F

≮A ≡ ≮D, ≮B ≡ ≮E, ≮C ≡ ≮F

∆ABC∼∆DEF ⇔ şi
AB AC BC
= = =k (k – se numeşte raport de asemănare)
DE DF EF
TEOREMA LUI THALES

O paralelă dusă la una din laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi sau
prelungirile acestora, segmente proporţionale.

A A D E

D E

B C B C A

D E B C

AD AE AB AC DA EA
= = =
DB EC BD CE AC AB

RECIPROCA TEOREMEI LUI THALES: fie ∆ABC şi punctele D ∈ [ AB ] , E ∈ [ AC ], aflate în


acelaşi semiplan determinat de paralela prin A la BC.

AD AE AD AE
Dacă =
AB AC
, atunci DE║BC. ! Dacă ≠
AB AC
, atunci DE║BC.

TEOREMA PARALELELOR NEECHIDISTANTE: mai multe drepte paralele determină pe


două secante oarecare segmente proporţionale.

A B

C D

E F
G H

AC CE EG
= =
BD DF FH