Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Str. Gh. Lazăr Nr. 1 – 3


Sibiu 550165
Tel: (+40) 269 212 896
Fax: (+40) 269 215 352
cnglazar@gmail.com
www.cngl.eu

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”


Test de departajare clasa a V-a
Matematică - 2017

SUBIECTUL I (40 puncte)

Calculați:

a) 416 ∶ 4 33 (14 ∶ 7 + 1) =
b) [62 + 8 (24 24 ∶ 4 3)] ∶ 5 =
c) 94 7 + [(59 3 177) ∶ 5 + 85] ∶ 5 498 ∶ 2 =

SUBIECTUL II (20 puncte)

Aflați termenul necunoscut:


a) 3 + 1 = 28
b) 10 10 ∶ {1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10} = 9

SUBIECTUL III (10 puncte)

Găsiți numerele impare de trei cifre, știind că sunt îndeplinite, în același timp, condițiile:
a) Suma cifrelor numărului este egală cu 15;
b) Conțin exact două cifre pare, una fiind dublul celeilalte.

SUBIECTUL IV (20 puncte)

Trei elevi au împreună 118 lei. Dacă primul cheltuiește două treimi din suma sa, al doilea cheltuiește
jumătate din suma sa, iar al treilea cheltuiește trei pătrimi din suma sa cei trei copii rămân cu sume
care reprezintă numere naturale consecutive ordonate crescător. Calculați suma pe care a avut-o
fiecare din cei trei elevi.

NOTĂ
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timp de lucru: 50 de minute.
Test de departajare clasa a V-a
Matematică - 2016
Barem de corectare

SUBIECTUL I (40 puncte)

Calculați:

a) 416 ∶ 4 33 (14 ∶ 7 + 1) =
= 104 33 (2 + 1) =
= 104 33 3 =
= 104 99 = 5 10 puncte
b) [62 + 8 (24 24 ∶ 4 3)] ∶ 5 =
= [62 + 8 (24 6 3)] ∶ 5 =
= [62 + 8 (24 18)] ∶ 5 =
= (62 + 8 6) ∶ 5 =
= (62 + 48) ∶ 5 =
= 110 ∶ 5 = 22 12 puncte
c) 94 7 + [(59 3 177) ∶ 5 + 85] ∶ 5 498 ∶ 2 =
= 658 + [(177 177) ∶ 5 + 85] ∶ 5 249 =
= 658 + (0 ∶ 5 + 85) ∶ 5 249 =
= 658 + (0 + 85) ∶ 5 249 =
= 658 + 85 ∶ 5 249 =
= 658 + 17 249 =
= 675 249 = 426 18 puncte

SUBIECTUL II (20 puncte)

Aflaţi termenul necunoscut:


a) 3 + 1 = 28
3 = 28 1
3 = 27
= 27 ∶ 3
=9 4 puncte
b) 10 10 ∶ {1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10} = 9
10 ∶ {1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10} = 10 9
10 ∶ {1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10} = 1
1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10 = 10 ∶ 1
1 + 3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10 = 10
3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10 = 10 1
3 [(15 6 ∶ ) + 21] ∶ 10 = 9
3 [(15 6 ∶ ) + 21] = 9 10
3 [(15 6 ∶ ) + 21] = 90
(15 6 ∶ ) + 21 = 90 ∶ 3
(15 6 ∶ ) + 21 = 30
15 6 ∶ = 30 21
15 6 ∶ = 9
6 ∶ = 15 9
6∶ =6
=6∶6
=1 16 puncte

SUBIECTUL III (10 puncte)

Găsiți numerele impare de trei cifre, știind că sunt îndeplinite, în același timp, condițiile:
a) Suma cifrelor numărului este egală cu 15;
b) Conțin exact două cifre pare, una fiind dublul celeilalte.
Cifrele care verifică cerința condiției b) sunt 2 și 4, sau 4 și 8. 2 puncte

Dacă cele două cifre pare sunt 2 și 4, atunci a treia cifră este 9, deci avem numerele 249 și 429.
4 puncte

Dacă cele două cifre pare sunt 4 și 8, atunci a treia cifră este 3, deci avem numerele 483 și 843.
4 puncte

SUBIECTUL IV (20 puncte)

Trei elevi au împreună 118 lei. Dacă primul cheltuiește două treimi din suma sa, al doilea cheltuiește
jumătate din suma sa, iar al treilea cheltuiește trei pătrimi din suma sa cei trei copii rămân cu sume
care reprezintă numere naturale consecutive ordonate crescător. Calculați suma pe care a avut-o
fiecare din cei trei elevi.

După ce fiecare copil a cheltuit suma respectivă primul a rămas cu o treime, al doilea cu jumătate, iar
al treilea cu un sfert din sumele inițiale. Aceste sume reprezintă numere consecutive, ceea ce se
reprezintă grafic astfel:

O treime din suma primului:


Jumătate din suma celui de-al doilea: +1
Un sfert din suma celui de-al treilea: +2 4 puncte
Atunci sumele inițiale se reprezintă astfel:
Primul copil:
Al doilea copil: +1 +1 6 puncte
Al treilea copil: +2 +2 +2 +2
Cum suma lor este 118, deducem că: 9 părți + 10 = 118
Deci 9 părți = 108 și 1 parte = 12 4 puncte
Astfel:
 primul copil are 36 de lei 2 puncte
 al doilea copil are 26 de lei 2 puncte
 al treilea copil are 56 de lei. 2 puncte