Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE ADMITERE LA CEX

Clasa a IV-a
22 septembrie 2018

1. Calculați: 76  6   25   43  17  : 4  .
2. Aflați suma a trei numere naturale, știind că suma dintre primul și al doilea număr este 68, iar
produsul dintre primul și al treilea adunat cu produsul dintre al doilea și al treilea este 340.
3. Determinați numărul abc , știind că 9bc  a7c  ab8  2018 .
4. Determinați toate valorile posibile ale numărului natural x, știind că
2  x   34 : 2  7   20 și 5  22  x  13 .
5. De-a lungul unei piste de alergări sunt așezate stegulețe la aceeași distanță unul de altul. Știind că un
sportiv, care aleargă cu viteză constantă, parcurge distanța dintre primul și al zecelea steguleț în 15
secunde, aflați în câte secunde parcurge sportivul distanța dintre primul și al treisprezecelea steguleț.
6. Paul a cumpărat cu 80 de lei patru cărți și zece caiete. Știind că două cărți costă cât cinci caiete, aflați
câți lei ar fi trebuit să plătească Paul pentru cinci cărți și șapte caiete (toate cărțile au același preț și
toate caietele au același preț).
7. Restul unei împărțiri este cu 21 mai mic decât câtul. Câtul este triplul celei mai mari cifre.
Deîmpărțitul este par, iar împărțitorul are o singură cifră. Calculați suma dintre deîmpărțit,
împărțitor, cât și rest.
8. Calculați suma dintre numerele naturale a și b, știind că a este cel mai mic număr par de patru cifre,
b este cel mai mare număr impar de trei cifre distincte și, în plus, a și b nu conțin cifrele 2, 0, 1, 8.
9. Aflați câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 54.

10. Se știe că 4 mere cântăresc la fel ca 5 pere, 3 pere cântăresc la fel ca 7 caise, iar 5 caise cântăresc tot
atât cât 8 nuci. Dacă pe un taler al unei balanțe așezăm 3 mere, aflați câte nuci trebuie să așezăm pe
celălat taler pentru ca balanța să fie în echilibru.
11. Sabina a scris pe tablă, în ordine crescătoare, mai multe numere naturale consecutive. Aflați câte
numere a scris Sabina pe tablă, știind că suma ultimelor trei numere este 6054, iar ultimul număr din
șirul scris de ea este cu 909 mai mare decât înzecitul celui de-al zecelea termen al șirului.
12. Andrei și Bogdan au, fiecare, câte 50 de fise. Ei își pun unul altuia câte 10 întrebări. Dacă băiatul
întrebat dă răspunsul corect el primește 4 fise de la colegul său, iar dacă răspunde greșit el îi dă 3 fise
colegului său. Aflați la câte întrebări a răspuns corect Bogdan, știind că Andrei a răspuns corect la 6
întrebări și, la sfârșit, el a rămas cu 42 de fise mai multe decât Bogdan.

Timp de lucru: 90 min.


La toate problemele se cer rezolvări complete.
Fiecare dintre problemele 1-9 se notează cu câte 5 puncte, iar fiecare dintre problemele 10, 11 şi 12 se notează cu
câte 15 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.